Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΟΣ 2 ΑΔ’ΜΟΥ ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τ η μετάταξη των κάτωθι δοκίμων μελών σε τακτικά:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ   ΝΕΤ 105,8 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑ   ΕΤ-1 3 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ...

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη της ΕΣΗΕΑ να προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2009 στις 09.30 π.μ. για τις γραπτές ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 18/3/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »  Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη μετάταξη των κάτωθι αντεπιστελλόντων μελών σε τακτικά: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΦΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                           ΝΕΤ ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑ ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές που είχαν υποβληθεί, σε σχέση με τις εγγραφές των νέων μελών, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 27/11/2008. ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η προθεσμία για την ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 10/12/08 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 27/11/2008 εγγραφή των κάτωθι μελών:     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ DERBY SPORTS 2 ’ΓΑΣ ΣΤΥΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε να εγγράψει ως τακτικό μέλος τον: ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟ - ΓΕΩΡΓΙΟ – Εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...