Εγγραφές

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 13/5/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ»  Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΕΦΗΜ. «ΕΘΝΟΣ» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 23/2/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΙΤΖΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 10»   Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 9/2/2010 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ρ/Σ « ARRENA RADIO 89,2»  Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΙΤΖΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 10»   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΕΩΣ ΤΙΣ 19/2/2010 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μετά από αίτημα που ετέθη στη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των νέων μελών έως και την ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Ρ/Σ « ARRENA RADIO 89,2» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων μελών, να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και τη συμπλήρωση των φακέλων των νέων μελών έως και την Παρασκευή 12 ...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, έπειτα από την απόσυρση της ένστασης του συναδέλφου Σωτήρη Σταθόπουλου οριστικοποιεί την από 5/5/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 12/5/2009 εγγραφή των κάτωθι μελών:     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΕΤ 2 ΔΗΜΟΛΊΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ. ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 5/5/2009 εγγραφή των κάτωθι μελών: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΟΣ 2 ΑΔ’ΜΟΥ ΓΕΡΑΣ. ΔΟΝ’ΤΑ ESPRESSO 3 ...