Εγγραφές

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, έπειτα από την απόσυρση της ένστασης του συναδέλφου Σωτήρη Σταθόπουλου οριστικοποιεί την από 5/5/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους του: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 12/5/2009 εγγραφή των κάτωθι μελών:     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 5/5/2009 εγγραφή των κάτωθι μελών: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΟΣ 2 ΑΔ’ΜΟΥ ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τ η μετάταξη των κάτωθι δοκίμων μελών σε τακτικά:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ   ΝΕΤ 105,8 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡ. ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 18/3/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »  Το νέο μέλος παρακαλείται να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους της: ΚΕΚΕΣΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – « ALPHA TV »   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της ...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη μετάταξη των κάτωθι αντεπιστελλόντων μελών σε τακτικά: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΦΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                           ΝΕΤ ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές που είχαν υποβληθεί, σε σχέση με τις εγγραφές των νέων μελών, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη ...