Εγγραφές

Εγγραφές νέων μελών

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής συνάδελφοι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 LOZANO-FATIRAS MANUEL ALEJANDRO-JOSE GOAL NEWS, ...

Τα υποψήφια νέα μέλη της ΕΣΗΕΑ καλούνται για προφορικές και γραπτές εξετάσεις

             ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ   ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Web: http://www.esiea.gr – Ε-mail:info@esiea.gr Τηλ: 3675400, FAX: 3632608-3612384 Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα   Τρίτη, 21 Απριλίου 2015   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ...

Οριστικοποίηση εγγραφής νέου μέλους

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 24/2/2015 εγγραφή του τακτικού μέλους:  ΤΖΙΦΑ ΘΕΟΔΩΡ.-ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΕΦΗΜ. «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία ...

Τον Ιανουάριο η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων νέων μελών για την ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή ...

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των μελών του Μεικτού Συμβουλίου επί των προσφυγών

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15/7/2014. Έπειτα από τη σχετική ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 15/7/2014 εγγραφή των κάτωθι νέων μελών: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑ/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΜΕΣΟ1ΑΝΔΡΊΤΣΟΣ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΡ/Σ ΚΑΙ Τ/Σ ΣΚΑΙ2ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΟΔΥΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΡ/Σ ALPHA ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής συνάδελφοι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ 1 ΑΝΔΡΊΤΣΟΣ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Υπενθυμίζεται ότι οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων νέων μελών της ΕΣΗΕΑ θα διεξαχθούν την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 στις 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1 ος όροφος). Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την ...

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη της ΕΣΗΕΑ να προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20) την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. για ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 7/4/2014 εγγραφή του τακτικού μέλους:   ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»   Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΔΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της ...