Εγγραφές

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι ενστάσεις και οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη ...

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 17/12/2013 εγγραφή των κάτωθι νέων μελών:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ1 ΑΚΡΙΒΟΎ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ SBC BUSINESS CHANNEL ...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως τακτικά μέλη οι εξής συνάδελφοι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΣΟ1 ...

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, καλεί τα κάτωθι υποψήφια μέλη της ΕΣΗΕΑ να προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 3/4/2013 εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – «MEGA» ΔΟΥΛΓΚΈΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή των κάτωθι μελών:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – «MEGA» ΔΟΥΛΓΚΈΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ – «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 22/1/2013 εγγραφή των κάτωθι τακτικών μελών:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ1 ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ2 ...

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν οι προσφυγές, που είχαν υποβληθεί, για τις εγγραφές, τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 4/12/2012. ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:  ΧΑΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά ...