image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 90

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

Το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Ταμία κ. Μ. Διόγου ότι:

 • Μετά τις ανανεώσεις των προθεσμιακών καταθέσεων της ΕΣΗΕΑ (*απόφαση Δ.Σ. 85/23-9-2021), έχουν παραμείνει στους λογαριασμούς των Τραπεζών Attica, Optima και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων οι τόκοι από τη λήξη των προηγούμενων καταθέσεων
 • Τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναληφθούν και να κατατεθούν στην Alpha Bank απ’ όπου γίνονται οι περισσότερες τραπεζικές κινήσεις (μισθοδοσία, πληρωμές εξόδων ΔΣ-ΠΣ, φόροι, λογαριασμοί κ.λπ.).

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Ανάληψη ποσού ύψους 35.000,00€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
 • Ανάληψη ποσού ύψους 18.000,00 € από την Optima Bank
 • Ανάληψη ποσού ύψους 60.000,00 € από την Attica Bank (16.000,00 τόκοι πλέον του ποσού που έμεινε από την προθεσμιακή που δεν ανανεώθηκε).

 

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Δ.Σ.:

 • Κατόπιν ενημέρωσης του Ταμία κ. Μ. Διόγου ότι ταμειακώς εντάξει σε όλες τις προηγούμενες αρχαιρεσίες θεωρούνταν τα μέλη της ΕΣΗΕΑ που έχουν  συνδρομή έστω και ενός μήνα κατά το προηγούμενο έτος
 • Λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του λογιστηρίου το οποίο επισυνάπτεται στα πρακτικά
 • Τη συζήτηση που ακολούθησε
 • Την εισήγηση του Ταμία κ. Μ. Διόγου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

α. Τα άνεργα ή εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ, καθώς και τα μέλη που εργάζονται, αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με την καταβολή του ποσού των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό είθισται να καταβάλλεται για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

β. Μέλη της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία εφόσον διακανονίσουν την οφειλή τους και πληρώσουν τουλάχιστον το ποσό των 10€ έναντι της οφειλόμενης συνδρομής τους.

γ. Οι υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ να ελέγξουν την πορεία των διακανονισμών συνδρομών που έχουν κάνει συνάδελφοι κατά την προηγούμενη εκλογική διαδικασία και να ετοιμάσουν ενημερωτικό σημείωμα προς το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Διευθυντή κ. Χρ. Μπούση και κατόπιν εισήγησης της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου, κατά πλειοψηφία:

 • Αποφασίζει η 4η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ που έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου, να πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου (Ευελπίδων 2, Αθήνα).
 • Εγκρίνει το ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την ενοικίαση του γηπέδου (στο ποσό αυτό, συμπεριλαμβάνεται η μικροφωνική εγκατάσταση και επιπλέον καρέκλες στον αγωνιστικό χώρο).

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗ ΝΙΚΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της ΠΟΕΣΥ αρ.πρωτ:1167/14-10-21, αποδέχεται κατά πλειοψηφία το αίτημα της Ομοσπονδίας, που αφορά στη συμμετοχή των Ενώσεων μελών της ΠΟΕΣΥ στην ετήσια ημέρα μνήμης της 21ης Σεπτεμβρίου για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη, ο οποίος απαγχονίστηκε από τους Τούρκους, διότι συνέχιζε να αποκαλύπτει και να στηλιτεύει τα εγκλήματα των Τούρκων εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων. Για το σχετικό θέμα να ενημερωθεί η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοσιογράφων.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ “EURONEWS 

Το Δ.Σ.

 • Σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 86/28-9-21
 • Λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση του εκπροσώπου στο Μεικτό

Αποφασίζει ομόφωνα:

 • Να σταλεί επιστολή προς τον ιδιοκτήτη της εταιρείας “Euronews”. Η επιστολή θα κοινοποιηθεί στους Γάλλους συναδέλφους, προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω πίεση προς την ιδιοκτησία.
 • Να εκδοθεί ψήφισμα το οποίο θα συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους του Μεικτού Συμβουλίου.