image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 14

31 ΜΑΪΟΥ 2022

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ., εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως κας Μ. Νικολάρα που αφορά στις αποχωρήσεις μελών από την ΕΣΗΕΑ μετά από αίτησή τους. Η διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής θα είναι:

  • Η Γραμματεία παραλαμβάνει από το μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ένωση την ηλεκτρονική ή έντυπη αίτησή του προς στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, η οποία παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Στη συνέχεια, η Γραμματεία ενημερώνει το μητρώο μελών και θέτει τον φάκελό του σε ειδικό αρχείο.
  • Συντάσσει τις επιστολές για την ενημέρωση του μέλους και του ΕΔΟΕΑΠ, τις οποίες υπογράφουν Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. και τις διαβιβάζει.
  • Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με υπηρεσιακό σημείωμα σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις αποχωρήσεις μελών.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Στ. Καπάκου για τις προϋποθέσεις εγγραφής υποψήφιων μελών στην ΕΣΗΕΑ, τις έως τώρα αποφάσεις του Μεικτού Συμβουλίου της Ένωσης σε σχέση με τις προσφυγές αιτημάτων εγγραφής που έχουν απορριφθεί, την εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Μεικτού Συμβουλίου στις 4/4/22 σε σχέση με τα ηλικιακά όρια και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση, με τις ακόλουθες διορθώσεις:

Α) Να οριστεί ηλικιακό όριο για την εγγραφή νέων μελών, το 55ο έτος.

Β) Τα υποψήφια μέλη, έως 55 ετών, τα οποία επιθυμούν να μεταταχθούν από την ΕΣΗΕΜ-Θ στην ΕΣΗΕΑ δεν θα καλούνται σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Βασική προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα είναι η υποβολή α) βεβαίωσης του εργοδότη, καθώς και παραστατικό απόδειξης της μόνιμης κατοικία τους.

Γ) Να ζητηθεί από την υποψήφια για αντεπιστέλλον μέλος, η οποία είναι πέραν του ορίου ηλικίας που αποφασίστηκε, να αποστείλει επιστολή όπου θα αναγράφει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Δ) Όσον αφορά την υποψήφια που υπέβαλε αίτηση εκπρόθεσμα, κάνοντας χρήση της ειδικής προθεσμίας που δόθηκε για τους ανταποκριτές εξωτερικού, χωρίς να πληροί αυτή την προϋπόθεση, αποφασίζεται να μην εξεταστεί σ’ αυτή την περίοδο των εξετάσεων.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως κας Μάχης Νικολάρα, που αφορά στη διεξαγωγή σεμιναρίου εμπέδωσης των αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας για τα νεοεισερχόμενα μέλη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 27 Ιουνίου 2022. Για το θέμα θα εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση στην οποία θα επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί πλέον  αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας εγγραφής νέων μελών.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το Δ.Σ., εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Ταμία, που αφορά σε διακανονισμούς οφειλών ΜΜΕ από συνδρομές.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

 

Το Δ.Σ., εγκρίνει κατά πλειοψηφία το αίτημα του κ. Κώστα Παναγόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας «ALCO» που αφορά στη συνεργασία της ΕΣΗΕΑ στη διεξαγωγή έρευνας, την οποία συντονίζει το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), με αντικείμενο την αποτύπωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε 25 διαφορετικά επαγγέλματα ένα εκ των οποίων είναι αυτό του δημοσιογράφου. Η ΕΣΗΕΑ θα συμβάλει με την αποστολή του ερωτηματολογίου σε όλα τα μέλη της μαζί με συνοδευτικό κείμενο, το οποίο θα εξηγεί το σκοπό της έρευνας.

 

ΘΕΜΑ: ΕΡΤ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ

 

Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:

  • Να αποσταλεί στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κο Γιάννη Οικονόμου, με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης κ. Δημήτρη Γαλαμάτη, το ψήφισμα των εργαζομένων του Α’ Προγράμματος της ΕΡΤ με εισαγωγικό κείμενο στήριξης των συναδέλφων.
  • Μετά την αίτηση που υποβλήθηκε στο ΣΕΠΕ για έλεγχο της αίθουσας που προορίζεται για την μετακίνηση των δημοσιογράφων του Α’ Προγράμματος, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της ΕΡΤ, να επικοινωνήσει η Νομικός Σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ κυρία Χρ. Σαλαβράκου με τον ορισθέντα αρμόδιο επιθεωρητή εργασίας, προκειμένου να επισπευσθεί ο έλεγχος του χώρου.