image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 16

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  

Το Δ.Σ., έπειτα από την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Στ. Καπάκου αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των εγγραφών νέων μελών προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία επί του καταλόγου των υποψηφίων. Δια ζώσης ψήφισαν οι κ.κ. Μ. Αντωνιάδου, Γ. Βότσκαρης, Γ. Γαβαλάς, Α. Ζύμαρη, Κ. Κορέλλης, Μ. Νικολάρα και Δ. Τσαλαπάτης. Εξ αποστάσεως ψήφισαν οι κ.κ. Μ. Διόγος και Στ. Καπάκος, με τον τρόπο που περιγράφεται στην εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

Ψηφολέκτες ορίστηκαν οι κ.κ. Αθηνά Ζύμαρη και Κώστας Κορέλλης, με τη συνδρομή της Νομικού Συμβούλου κυρίας Χρύσας Σαλαβράκου, οι οποίοι συγκέντρωσαν τους κλειστούς, με βουλοκέρι, φακέλους, προέβησαν στην καταμέτρηση των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και συνέταξαν το πρακτικό της ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, ψήφισαν εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βρέθηκαν εννέα (9) φάκελοι στην κάλπη και μετά την καταμέτρηση των σταυρών εγγράφονται εκατόν είκοσι εφτά (127) τακτικά μέλη, ένα (1) αντεπιστέλλον μέλος, ένα (1) δόκιμο μέλος, ένα (1) μέλος με μετάταξη από την ΕΣΗΕΜΘ και ένα (1) μέλος επανεγγράφεται.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ και θα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρακολούθηση των σεμιναρίων Δεοντολογίας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 24 και τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην Ένωση.

 

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΡΙΔΑ 

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε εκτενώς για τον κίνδυνο απώλειας του πατρικού σπιτιού του μέλους Γιούλης Σταρίδα, το οποίο, στις 6 Ιουλίου, βγαίνει σε πλειστηριασμό για χρέος ύψους 60.000 ευρώ, μετά από δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σε αγωγή για προσβολή προσωπικότητας του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση λόγω δημοσιεύματος. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε επίσης για τις προσπάθειες που έγιναν να επέλθει συμβιβασμός.

Μετά από συζήτηση για τη στρατηγική της ΕΣΗΕΑ στο θέμα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τη συνάδελφο προκειμένου να αποτραπεί ο πλειστηριασμός και να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία των δημοσιογράφων.

https://www.esiea.gr/epistoles-diamartyrias-gia-tin-analg/, https://www.esiea.gr/kataggelloyme-tin-analgiti-symperif/

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Δ.Σ., αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αποστείλει απαντητική επιστολή στην επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία θα επισημαίνεται ότι:

Α) Από το έτος 2011 έχει καταργηθεί, εν τοις πράγμασι, η προϋπόθεση της ιθαγένειας/υπηκοότητας για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της ένωσής μας. Έκτοτε η ΕΣΗΕΑ περικλείει στο σώμα της και αλλοδαπούς δημοσιογράφους που εργάζονται στην Αθήνα.

Β) Από το έτος 2008 έχει καταργηθεί, εν τοις πράγμασι, και η υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως αντιβαίνουσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης  μεταξύ των φύλων.

Γ) Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία στο μητρώο της ΕΣΗΕΑ υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη ΑΜΕΑ και επιπλέον στο Καταστατικό της δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός.

Δ) Αναφορικά με το όριο ηλικίας εγγραφής νέων μελών, με απόφαση του Δ.Σ. αυτό έχει πλέον φτάσει στα 55 έτη. Επιπρόσθετα στο Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ ορίζεται ότι: κάθε υποψήφιο μέλος, όταν απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής του από το Δ.Σ., έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, το οποίο έχει και αποφασιστική αρμοδιότητα για την εγγραφή του.

Ε) Έχουν ξεκινήσει προσπάθειες αναθεώρησης-τροποποίησης διατάξεων του Καταστατικού και ήδη την 2-7-19 συστάθηκε προπαρασκευαστική επιτροπή γι’ αυτό το ζήτημα.

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ»

Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο στο Μεικτό Συμβούλιο ότι η εργοδοσία καθυστερεί κάθε μήνα την καταβολή του μισθού από 10 έως 15 ημέρες με αποτέλεσμα να οφείλονται μισθοί 5 έως 6 μήνες, αποφασίζει ομόφωνα:

  • Τον ορισμό συνάντησης με τον εκδότη της εφημερίδας, από τον οποίο θα ζητηθεί να δεσμευτεί ότι θα καταβάλει τον μισθό στο τέλος κάθε μήνα.
  • Να σταλεί επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπ. Εργασίας, με την οποία θα ζητείται ο ορισμός τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, της Εργοδοσίας και της ΕΣΗΕΑ.
  • Να σταλεί επιστολή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΗΕΑ, στην οποία θα καταγγέλλεται η τακτική που εφαρμόζει ο εκδότης και μέλος της ΕΙΗΕΑ κ. Κωνσταντίνος Γέρου ως προς τη μισθοδοσία των εργαζομένων.
  • Εάν ο κ. Γέρου δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να γίνει καταγγελία στο ΣΕΠΕ, να κηρυχθούν απεργιακές κινητοποιήσεις και να εκδοθεί ανακοίνωση.