image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ασχολήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο αφορά τις σχέσεις των δημοσιογράφων με το Δημόσιο Τομέα και απέστειλε στον υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Δημήτρη Ρέππα την ακόλουθη επιστολή:

“Κύριε Υπουργέ, Σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995, για το οποίο η Ε.Σ.Η.Ε.Α. ενημερώθηκε μετά την προώθησή του στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:
Επαναλαμβάνουμε ότι η Ε.Σ.Η.Ε.Α. υποστηρίζει παγίως τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή κανόνων, που εξασφαλίζουν απόλυτη και ολοκληρωμένη διαφάνεια στις σχέσεις του Τύπου με το Δημόσιο.
Πρώτον, διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να προστατεύεται η αξιοπρέπεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσιογράφων, που εκπληρώνουν ευσυνειδήτως τις υποχρεώσεις τους, ανεπαρκώς αμειβόμενοι.
Δεύτερον, διότι μόνο σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας νομιμοποιούνται οι λειτουργοί του Τύπου να ασκούν, χωρίς ενστάσεις και καχυποψίες, την αποστολή τους που είναι, κυρίως, ο έλεγχος της εξουσίας και της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αγωνίστηκε για την επέκταση του “πόθεν έσχες” και στους δημοσιογράφους, που έγινε νόμος του κράτους, αλλά παραμένει αιτούμενο η ενεργοποίησή του.
Με βάση αυτές τις θέσεις μας υποστηρίζουμε ότι το Π.Δ. θα μπορούσε να προσανατολιστεί στη σωστή κατεύθυνση.
Θεωρούμε, όμως, ότι αντιμετωπίζει μερικώς τα προβλήματα που αφορούν τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δημοσίου με τον Τύπο, τα οποία δεν εξαντλούνται, βέβαια, στα θέματα απασχόλησης και αμοιβής των δημοσιογράφων.
Ελπίζουμε ότι θα εργαστείτε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, αλλά και σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, που θα αποκλείει κάθε υπόνοια συναλλαγής στις σχέσεις του κράτους με όλο το φάσμα της ενημέρωσης (εκδότες, ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε., διαφημιστές, δημοσιογράφους κ.λπ.).
Σε ότι μας αφορά, η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θα υποστηρίζει κάθε μέτρο που θα εξοστρακίζει φαινόμενα όπως είναι η αργομισθία ή η δι’αυτής ατόνηση των αντανακλαστικών του δημοσιογράφου, η πολυθεσία στο δημόσιο τομέα και η απασχόλησή του σε θέσεις εντελώς διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες συνήψε συμφωνία.
Ειδικότερα, φρονούμε ότι:
1. Εάν, υπό την ισχύ της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 24 του Ν. 2328/1995, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 του υπό έκδοση Π.Δ. όλων των δημοσιογράφων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως σύμβουλοι Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, ως ειδικοί Σύμβουλοι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Οργανισμών και επιχειρήσεων και γενικώς ως στελέχη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ακόμα και σε οργανισμούς – τράπεζες κ.λπ. – που αρνούνται να δίνουν στοιχεία, όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, επικαλούμενοι ότι δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί νομοθετικά η παραπάνω διάταξη του Ν. 2328/1995. Πιστεύουμε ότι, εσείς, κύριε Υπουργέ, ως καθ’ ύλην αρμόδιος, θα λάβετε τη σχετική πρωτοβουλία και σε συνεννόηση με τους συναρμοδίους συναδέλφους σας θα επιδιώξετε τη νομοθετική αυτή τροποποίηση.
2. Η νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση απορρήτων κονδυλίων, πρέπει να συμπληρωθεί προς την κατεύθυνση του παντελούς αποκλεισμού αποιασδήποτε μορφής συναλλαγής. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι δεν είναι επιτρεπτό να αμείβονται από τα μυστικά κονδύλια Ελληνες υπήκοοι. Ειδικά για τους δημοσιογράφους, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι θεωρούμε βαρύτατο παράπτωμα την είσπραξη χρημάτων από μυστικά κονδύλια, ακόμα και στην περίπτωση που αφορά αμοιβή τους για την προσφορά πραγματικής και αποδεδειγμένης εργασίας τους.
3. Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται νομοθετική ρύθμιση που θα αποκλείει τη διαχείριση απορρήτων δαπανών από Διοικήσεις Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δυνατότητα που θεωρούμε ακατανόητη.
4. Η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από λαχεία, στοιχήματα κ.λπ. υποστηρίζουμε ότι πρέπει να κατανέμονται με αντικειμενικά κριτήρια, από αντιπροσωπευτικές επιτροπές για συγκεκριμένο σκοπό και σε αποδέκτες, τα ονόματα των οποίων θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου”.