image_pdfimage_print

Απόσπασμα πρακτικού 22ας Συνεδρίασης
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Ιωάν. Αποστολόπουλου, που αντικαθιστά τον εξαιρεθέντα πρόεδρο συν. Παναγιώτη Τερζή και με την παρουσία του τακτικού μέλους συν. Μαν. Καραμπατσάκη και των αναπληρωματικών μελών συν. Αρ. Καρρέρ, που αντικαθιστά το εξαιρεθέν τακτικό Παν. Τερζή, Αικατερίνης Δουλγεράκη, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Παν. Μπόσδα, Γιώρ. Αρκουλή, που αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό Ελένη Ανδριανού, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου. Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση.

…………………………………..
Το ΠΠΣ συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2451/13.11.07 ένσταση του εγκαλουμένου συναδέλφου Δ. Καπράνου περί αοριστίας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2391/07.09.07 εγκλήσεως του συν. Δ. Τρίμη εναντίον του.

Η έγκληση του συν. Δ. Τρίμη έχει ως εξής
:
«α) Ύστερα από τον καταιγισμό δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, που αναφέρονται πλέον με σαφήνεια και στις ευθύνες του κ. Δημήτρη Καπράνου στο σκάνδαλο με το «κρυφό» ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ και

β) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τις 03.04.07 ο κ. Καπράνος αν και υποσχέθηκε ότι θα δώσει όλα τα στοιχεία για την αγορά του ομολόγου των 130 εκατομμυρίων ευρώ, όπως του ζήτησε η Διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, δεν τα απέστειλε, ούτε ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΔΣ να παραιτηθεί από την θέση του προέδρου του ΔΣ του ΤΣΠΕΑΘ.
Ζητώ το Συμβούλιό σας να επιληφθεί αμέσως του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού περί οριστικής διαγραφής του από την ΕΣΗΕΑ.
Επιφυλάσσομαι να ορίσω μάρτυρες, εφόσον μου ζητηθεί».

Το ΠΠΣ είχε κρίνει βάσιμη την έγκληση και είχε ασκήσει πειθαρχική δίωξη εναντίον του συν. Δ. Καπράνου, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού.

Στην ένστασή του περί αοριστίας ο εγκαλούμενος υποστηρίζει ότι στην έγκληση δεν αναφέρονται με σαφήνεια, όπως απαιτείται, οι αναφερόμενες καταγγελίες, ούτε προσδιορίζεται ο χρόνος που αφορούν.
Το ΠΠΣ εξετάζοντας την ένσταση αποφαίνεται ως εξής:
Το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας προβλέπει τα στοιχεία που απαιτούνται να περιέχει κάθε έγκληση τονίζοντας: «Στην έγκληση πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς και αναλυτικώς τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το διωκόμενο παράπτωμα, καθώς και τα στοιχεία και ο ακριβής χρόνος που διαπράχθηκε τούτο».

Στην πρώτη καταγγελία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών «που αναφέρονται πλέον με σαφήνεια και στις ευθύνες του κ. Δημήτρη Καπράνου στο σκάνδαλο με το «κρυφό» ομόλογο του ΤΣΠΕΑΘ», χωρίς όμως να περιγράφεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά του εγκαλούμενου που συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα, ανεξάρτητα αν πράγματι για το όλο ζήτημα υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα και δημόσιες ανακοινώσεις και τοποθετήσεις. Στην έγκληση, όμως, απαιτείται η αναλυτική καταγραφή των όσων καταγγέλονται.

Στην δεύτερη καταγγελία ο ισχυρισμός του εγκαλούμενου ότι δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός είναι αβάσιμος, καθώς αναφέρεται ότι στις 03.04.07 εζητήθη από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ η προσκόμιση εγγράφων σχετικά με τα ομόλογα. Είναι όμως βάσιμος ο ισχυρισμός του εγκαλούμενου ότι θα έπρεπε να αναφέρονται στην έγκληση τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί πως εφόσον ο συν. Δ. Τρίμης εκλήθη από το ΠΠΣ για παροχή διευκρινίσεων, θα έπρεπε το Συμβούλιο να είχε επισημάνει τα κενά της εγκλήσεως, τα οποία αφού διασαφηνίζονταν να περιληφθούν σε συμπληρωματικό έγγραφο του εγκαλούντα συναδέλφου. Το έγγραφο αυτό, επισυναπτόμενο στην έγκληση και κοινοποιούμενο προς τον εγκαλούμενο θα είχε καλύψει τα κενά που υπήρχαν.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ κρίνει ομόφωνα την έγκληση ως αόριστη. Όμως, η ως αόριστη κριθείσα έγκληση που περιλαμβάνει καταγγελίες, οι οποίες μάλιστα προέρχονται από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, συγκεντρώνει τα στοιχεία της πληροφόρησης του άρθρου 1, παρ. 2, εδ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που ορίζει: «…Σε περίπτωση πληροφορήσεως του Π.Σ. για τυχόν παράπτωμα, το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τη διενέργεια ή μη έρευνας, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός».

Ως εκ τούτου, το ΠΠΣ αποφασίζει παμψηφεί τη διερεύνηση των καταγγελομένων με την αυτεπάγγελτη διαδικασία.

Σχετικά με την καταγγελία, όμως, περί του ότι ο εγκαλούμενος δεν υπέβαλε την παραίτησή του από πρόεδρος του ΤΣΠΕΑΘ, όπως του ζητήθηκε από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, το ΠΠΣ δεν θεωρεί ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά ζήτημα συνδικαλιστικής ευαισθησίας. Η υποβολή ή μη παραίτησης ανάγεται στην ελεύθερη βούληση και ευθύνη του οποιουδήποτε προσώπου. Ως εκ τούτου, δεν εντάσσεται στις υπό έρευνα καταγγελίες.

Το ΠΠΣ κρίνει ομόφωνα ότι η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στο site της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των συναδέλφων για το μεγάλο αυτό ζήτημα και να τερματιστούν φαινόμενα παραπληροφόρησης.
…………………………………..

Ο προεδρεύων                                         Η γραμματέας

 

Ιωάν. Αποστολόπουλος                         Μαρία Χριστοφοράτου