image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου των επιδοτούμενων σεμιναρίων με επιταγές κατάρτισης ( training voucher ), με σκοπό την επανένταξη των άνεργων δημοσιογράφων στην αγορά εργασίας.

Στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΜ-Θ/ΕΣΗΕΠΗΝ/ΕΣΗΕΘΣτΕΕ/ΕΣΠΗΤ) και δεν συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων.

Ακολουθεί η σύντομη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται η ιστοσελίδα www . voucher . gov . gr , όπου οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής, έως τις 27 Ιουνίου 2014.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

 

Η ΕΣΗΕΑ ως Τελικός Δικαιούχος της Δράσης εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση με αντικείμενο:  

“ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( TRAINING VOUCHER ) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”

Αριθμός Πρόσκλησης 2

η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων 7 και 8 του

ΕΠΑΝΑΔ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης ( training vouchers ) , της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) , της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ευβοίας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης www . voucher . gov . gr από τις 22 Μαΐου 2014 έως και τις 27 Ιουνίου 2014.

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας 300 ωρών), στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (Πρόσκληση 2) ανέρχεται στα 872 άτομα.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση 2 χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους και ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 3.139.200 €. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

-468.000 € στον Τύπο Περιφερειών 1 (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Κρήτης,)

-2.671.200 € στον Τύπο Περιφερειών 2 (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ – Επιπέδου 2), τα οποία θα περιληφθούν στο Μητρώο ΚΔΒΜ, που θα συγκροτήσει η ΕΣΗΕΑ για την υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος τα ΚΔΒΜ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης δεξιοτήτων ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι άνεργοι δημοσιογράφοι, που θα καταρτιστούν με τα προγράμματα, θα επιλεγούν με τη διαδικασία, που προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων. Οι άνεργοι δημοσιογράφοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν μια επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα, που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η συμμετοχή των ανέργων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν από τα προγράμματα, είναι υποχρεωτική.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και των διαδικασιών, που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους, που θα καταρτιστούν, εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από τη δράση.

Η ΕΣΗΕΑ είναι Δικαιούχος των πράξεων της Δράσηςκατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό   Κοινωνικό   Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΕ/ΕΚΤ) ως Συμπράττων Φορέας προβαίνει στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων με βάση τους όρους που διέπουν την Πρόσκληση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης www . voucher . gov . gr και στον δικτυακό τόπο www.esiea.gr .

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ακαδημίας 20, Αθήνα 10671, στον κύριο Χρήστο Μπούση, τηλ. 210-3675488, ή την κυρία Βέρα Ζερβακάκη, τηλ. 210-3675402, E-mail: seminaria@esi e a.gr .

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( PDF )

 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ