image_pdfimage_print

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι εθνικές εκλογές και η προεκλογική κίνηση που προηγήθηκε σηματοδότησαν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνάντησή μας.
Από το βήμα αυτό οφείλω να συγχαρώ τους συναδέλφους που εξελέγησαν βουλευτές ή ανέλαβαν υπουργεία. Η ΕΣΗΕΑ προσδοκά στην ουσιαστική βοήθεια τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΡ

Η Ένωση άσκησε κύρια παρέμβαση κατά την προεκλογική περίοδο τόσο προς το ΕΣΡ και την γνωστή υπ’ αριθμόν 6 οδηγία του όσο και προς την δημόσια και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, ζητώντας την πιστή εφαρμογή της συνταγματικής αρχής που προστατεύει την πολυφωνία και επιβάλλει την ίση μεταχείριση των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές και δεν είχε συμμετοχή σε διακαναλική τηλεοπτική εκπομπή που στρεφόταν κατά αποφάσεων του ΕΣΡ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Στο μήνα που πέρασε, είχαμε σημαντικές εξελίξεις στα ασφαλιστικά και στα εργασιακά ζητήματα που μας απασχολούν.
Στις 12 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ ο ν.3832 που αφορά το ασφαλιστικό. Έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά σ’ αυτό στην προηγούμενή μας συνάντηση. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι:
α) Εντός 6 μηνών, δηλαδή μέχρι την 11 Ιουλίου, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν δικαίωμα για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας.
Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν και εκείνοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΤΣΠΕΑΘ και μετά την 1/1/93, εφόσον μέχρι 31/12/92 για το χρονικό διάστημα που θέλουν να αναγνωριστεί είχαν απασχοληθεί σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στο ΤΣΠΕΑΘ (δηλ εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, Πρακτορείο) και για την απασχόλησή τους αυτή είχαν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κυρίας ασφάλισης).
β) Εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ και είχαν αναγνωρίσει χρόνο στο ΤΣΠΕΑΘ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού και στον ΕΔΟΕΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά όπως και για το δικαίωμα λήψης της προκαταβολής του εφ’ άπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ θα υπάρξει εντός των προσεχών ημερών λεπτομερής ανακοίνωση. Η Νομική Υπηρεσία θα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε τυχόν απορίας σας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγγείλαμε την ΣΣΕ με την ΕΙΗΕΑ και την ερχόμενη Τετάρτη (17-3-2004) αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ. Στο σχέδιο ΣΣΕ που υποβάλαμε στους εργοδότες υπάρχουν δύο κατηγορίες αιτημάτων, Οικονομικά και Θεσμικά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι:
” Στα Οικονομικά ζητάμε μέση αύξηση των βασικών μισθών κατά 15%,με αυξημένο το πρώτο και τα τελευταία 5 κλιμάκια, αύξηση των επιδομάτων, των αποζημιώσεων λόγω θανάτου και συνταξιοδότησης, επίδομα πτυχίου κλπ. Ανάλογη πρέπει να είναι και η αναπροσαρμογή παλαιών και νέων συντάξεων από 1/1/2004. Η λύση του θέματος απαιτεί νομοθετική ρύθμιση και ήδη έχουν αρχίσει οι σχετικές συζητήσεις.
” Στα Θεσμικά ζητάμε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, διευκολύνσεις προς τις μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες, ακυρότητα της απόλυσης κατά τα τελευταία 5 χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση, ίδρυση ειδικού οργάνου επίλυσης των διαφορών, θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, πληρωμένη εκπαιδευτική άδεια κλπ .
Στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα γίνουν και οι καταγγελίες των ΣΣΕ με την ΕΙΙΡΑ (το ιδιωτικό ραδιόφωνο) και την ΕΙΤΗΣΕΕ (την ιδιωτική τηλεόραση) ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και με τους δύο για τον καθορισμό του ημερήσιου χρόνου εργασίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Όσον αφορά την ΕΡΤ είναι γνωστό ότι το Δ.Σ. είχε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για την υπογραφή της ΣΣΕ το θέμα των συμβασιούχων ( με τρίμηνες ή εξάμηνες συμβάσεις και πολυετή απασχόληση).
Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις παρά την αρχική αντίδραση της ΕΡΤ και τα νομικά εμπόδια που πράγματι υπάρχουν πετύχαμε την υλοποίηση του όρου τής από 15/3/2002 ΣΣΕ. Σας υπενθυμίζω ότι με τον όρο αυτό είχε συμφωνηθεί η σύσταση επιτροπής για “τη μελέτη και αντιμετώπιση του θέματος των κατά τον χρόνο ισχύος της ΣΣΕ (15.3.2002) των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων συμβάσεων των συντακτών που απασχολούνται στον ειδησεογραφικό τομέα και τον τομέα των τακτικών εκδόσεων…”

Το πόρισμα της επιτροπής προβλέπει:
” Τη διάθεση οργανικών θέσεων για συντάκτες στο ειδησεογραφικό, ενημερωτικό τομέα και των τομέα των τακτικών εκδόσεων.
” Την προκήρυξη θέσεων για την τοποθέτηση σε αυτές, των δημοσιογράφων με μοριοδότηση λόγω του αντικειμένου.
” Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η διετής τουλάχιστον συνολική απασχόληση μέχρι της υπογραφής της από 15/3/2002 ΣΣΕ, των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ ώστε να αναγνωρίζεται και ως προϋπηρεσία.
” Κριτήριο μοριοδότησης στην ως άνω διαδικασία και προτεραιότητα για την κάλυψη των θέσεων είναι η πολυετής ενασχόληση των συντακτών που υπηρετούσαν κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος της από 15/3/2002 ΣΣΕ στον ειδησεογραφικό τομέα, στην κάλυψη καθημερινών αναγκών ενημέρωσης, στον τομέα τακτικών εκδόσεων της ΕΡΤ, ανεξαρτήτως του είδους των συμβάσεων και του τρόπου πληρωμής τους, λόγω εμπειρίας αλλά και των ειδικών απαιτήσεων του θεσμού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Όσον αφορά το καθαρά οικονομικό μέρος, που ρυθμίζεται με την νέα ΣΣΕ για όλες τις συμβάσεις εργασίας, δίδεται :

Α’. Βασικός Μισθός

” Αύξηση 3,1% επί των βασικών μισθών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/2002, για το πρώτο εξάμηνο του 2003.
” Αύξηση 3,1% επί των βασικών μισθών, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31/6/2003, για το δεύτερο εξάμηνο του 2003.
Η αύξηση για τα δύο εξάμηνα 3,1 % συν 3,1 %, σημαίνει μία μεσοσταθμική αύξηση 4,65% και αφορά όλους τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ.

Β’. Επιδόματα

” Με την υπάρχουσα ΣΣΕ το οικογενειακό επίδομα υπολογίζονταν επί του σταθερού ποσού των 968,54 ευρώ το οποίο αντιστοιχούσε στο κλιμάκιο των ετών 31-32. Με την νέα ΣΣΕ θα υπολογίζεται επί του ποσού 980,78 ευρώ.
Ο νέος υπολογισμός του οικογενειακού γάμου αφορά τουλάχιστον το 75% των εργαζομένων δημοσιογράφων.
” Στο επίδομα πολυετίας το επίδομα που αντιστοιχεί στην πρώτη και δεύτερη τριετία αυξάνεται από 12,5% σε 13%.
Η αύξηση του επιδόματος αυτού αφορά το 85% περίπου των δημοσιογράφων της ΕΡΤ.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στις 5-3-2004 το Δ.Σ. αποφάσισε απεργιακές κινητοποιήσεις στις εφημερίδες “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ”, “ΑΥΡΙΑΝΗ” και “Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ” καθώς και στο Ρ/Σ “FLASH 96” για αντεργατική στάση των ιδιοκτητών των μέσων αυτών, μη εφαρμογή των ΣΣΕ, μη καταβολή δεδουλευμένων και καταστρατήγηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Για τη μορφή και την ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων στον “ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ”, την “ΑΥΡΙΑΝΗ” και τον “ΦΙΛΑΘΛΟ” θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή των συνεργαζομένων με την ΕΣΗΕΑ Ενώσεων στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συντονισμού που είχε μονογραφεί και οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων στις 18/2/2004.
Όπως προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Συντονισμού και Συνεργασίας οι απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται με τη συμμετοχή η συμπαράσταση των οκτώ Ενώσεων των εργαζόμενων στο χώρο του Τύπου, που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο.
Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Ρ/Σ “FLASH 96”

Στις 16/2/2004 καλέσαμε τον Διευθυντή του Ρ/Σ “FLASH 96” κ. ’ρη Τόλιο για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον σταθμό και αφορούν στις εργασιακές υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας του μέσου αυτού.
Ο κ. Τόλιος μας διαβεβαίωσε ότι όταν επιστρέψει η κυρία Ελένη Κόκκαλη από το εξωτερικό θα συζητήσει μαζί της για την εξομάλυνση της κατάστασης και θα μας ενημερώσει.
Στις 10/3/2004 κοινοποιήσαμε στην “FLASH A.E.” εξώδικη γνωστοποίηση για 24ωρη απεργία των συντακτών στον Ρ/Σ “FLASH 96” από τις 8 π.μ., της Τρίτης 16/3/2004 έως τις 8 π.μ., της Τετάρτης 17/3/2004.
Υπάρχει και η άποψη μόνο για τρίωρη στάση εργασίας, που την έχει διατυπώσει η εκπρόσωπος. Θα θέλαμε εδώ στο Μικτό Συμβούλιο να επαναλάβουμε ότι θέση όλων μας είναι η 24ωρη απεργία, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι έτσι δίνουμε μια συνολική απάντηση στην εργοδοσία.

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Με έγγραφη πρόσκληση καλέσαμε για τη Δευτέρα 15/3/2004 στην ΕΣΗΕΑ τους διευθυντή και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Λουκά Κατσώνη και Νίκο Γεωργιάδη για τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για απολύσεις ή απομακρύνσεις συντακτών, ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

“Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ”

Τη Δευτέρα, 15/3/2004 καλούμε για μια ακόμα φορά στην ΕΣΗΕΑ τον εκδότη-διευθυντή της εφημερίδας “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ” Νίκο Φελέκη για τη συνεχιζόμενη απαράδεκτη, αντισυμβατική και καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους του που πλήττει ευθέως το δημοσιογραφικό λειτούργημα.
Όπως, για απολύσεις συναδέλφων, ορισμένες από τις οποίες αφορούν άρνηση του κ. Φελέκη στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος.
Και ακόμα γιατί επιχειρείται στην εφημερίδα δημιουργία κλίματος φόβου και ανασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Ρ/Σ “PLANET”

Δύο φορές κηρύξαμε τρίωρες στάσεις εργασίας στον Ρ/Σ “PLANET”. Οι στάσεις ανεστάλησαν την ύστατη στιγμή, με σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων συναδέλφων μας, γιατί ο ιδιοκτήτης κατέβαλε οφειλόμενα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Από το Δ.Σ. γράφτηκαν 231 συνάδελφοι ως μέλη της ΕΣΗΕΑ.
Από αυτούς 159 ως τακτικά μέλη, 70 ως δόκιμα και δύο ως αντεπιστέλλοντα.
’ρχισε η διαδικασία για την εγγραφή νέων μελών που υπέβαλαν αιτήσεις τον περασμένο Ιανουάριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Από το Δ.Σ. συγκροτήθηκε η επιτροπή, που θα εξετάσει τα δικαιολογητικά των 350 υποψηφίων για το 2004 ώστε να προχωρήσουμε στις νέες εγγραφές με γρηγορότερους ρυθμούς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΙΚΤΟΥ

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις διαρκείς προσπάθειές σας αλλά και για τη δυναμική συμμετοχή σας στη συνολική δραστηριότητα και τις διεκδικήσεις του Σωματείου και του κλάδου.
Με την ευκαιρία είναι χρήσιμα πιστεύω και δύο αριθμητικά δεδομένα, που αναδεικνύουν τη διαπίστωση μας αυτή.
Το Δ.Σ. συγκροτηθήκαμε σε σώμα στις 10-7-2003. Από τότε το Μικτό συγκαλείται τακτικά όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
Δηλαδή στο διάστημα των οκτώ μηνών, που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης, το Μικτό Συμβούλιο συνεδρίασε 12 φορές με τη σημερινή συνεδρίαση, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι συνεδριάσεις του Μικτού ως απεργιακή επιτροπή.
Κατά την περίοδο 15-5-2001 έως 20-5-2003, το Μικτό Συμβούλιο συγκλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση οχτώ φορές.
Η επόμενη τακτική κατά μήνα συνεδρίαση μας θα γίνει στις 15-4-2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στο ίδιο χώρο.
Μέχρι τότε είναι πιθανόν να ξανασυνεδριάσουμε ως απεργιακή επιτροπή αφού ο αγώνας εναντίον της εργοδοσίας για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, τήρηση από όλους των ΣΣΕ και υπογραφή καλύτερων ΣΣΕ συνεχίζεται.
Σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια αλλά και όσα άλλα πιο δύσκολα μας περιμένουν απαιτείται να σφυρηλατήσουμε ακόμα περισσότερο την ενότητα σε συνεργασία πάντα με τους εργαζόμενους των άλλων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ για κοινές διεκδικήσεις.