image_pdfimage_print

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2005

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ με θέμα “Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις (άρθρο 7)” με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών Τύπου εργαζομένων Τύπου και ΜΜΕ καθώς και εκπροσώπων των Διοικήσεων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) απεστάλει προς τους υπουργούς Επικρατείας κ. Θόδωρο Ρουσόπουλο και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, καθώς και τους κ.κ. Βουλευτές του Πρώτου Θερινού Τμήματος της Βουλής, η ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας:

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Στο σχέδιο νόμου “Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις” περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 7) που αναφέρεται σε “Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών στα Ταμεία Τύπου & το ΤΑΞΥ”.
Η συγκεκριμένη διάταξη επιβάλλεται να επανεξεταστεί από τους αρμόδιους Υπουργούς, Εισηγητές και τους Βουλευτές του Πρώτου Θερινού Τμήματος της Βουλής, ενώπιον του οποίου έχει ήδη εισαχθεί προς συζήτηση.
Ειδικότερα, η ρύθμιση αυτή αφορά σε ασφαλιστικά ζητήματα έχει διαμορφωθεί μονομερώς, ερήμην των Διοικήσεων των Ενώσεων και των Ταμείων των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ και κρίνεται χαριστική υπέρ οφειλετών εργοδοτών-ιδιοκτητών επιχειρήσεων Τύπου επαναφέροντας σε ισχύ και μάλιστα με δυσμενέστερους όρους, σχετική ρύθμιση του Ν.3232/2004 (άρθρο 8 παρ. 1). Πρόκειται για ρύθμιση που αναφέρεται σε σωρευμένες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τα Ταμεία, που αδικαιολόγητα μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί και με τη διάταξη αυτή μετακυλίονται στο διηνεκές, ενώ παράλληλα ευεργετούνται οι ασυνεπείς εργοδότες με χορηγήσεις ασφαλιστικών βεβαιώσεων με υποτυπώδεις προκαταβολές.
Επιβάλλεται στην τελική διαμόρφωση τής εν λόγω ρύθμισης (άρθρο 7 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου) να απαλειφθεί κάθε αναφορά στον ΕΔΟΕΑΠ, όπως και κάθε δυσμενέστερη ρύθμιση έναντι εκείνης που είχε τεθεί σε ισχύ με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48Α), δηλαδή θεωρούμε απαράδεκτη και χαριστική προς τους εργοδότες τη μείωση του ποσοστού της προκαταβολής, που απαιτείται για την υπαγωγή στη ρύθμιση, από 10% σε 5%.
Επίσης, να εκφραστεί σε επίπεδο Εκτελεστικής Εξουσίας και Κοινοβουλίου, ότι η πολιτεία πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης με τους συνδικαλιστικούς και θεσμικούς φορείς των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ, για όλα τα θέματα που τους αφορούν, πολύ περισσότερο για κρίσιμα ασφαλιστικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μονομερών και χαριστικών ρυθμίσεων υπέρ των εργοδοτών και σε βάρος των εργαζομένων, που υπηρετούν το δημοκρατικό αγαθό της ενημέρωσης.
Με αφορμή τη μονομερή και χαριστική αυτή ρύθμιση, που εισάγεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, δημιουργούνται ανησυχίες και προβληματισμοί, ότι διαμορφώνονται δεδομένα που επηρεάζουν αρνητικά το εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο στα ΜΜΕ, υπονομεύεται, αντί να περιφρουρείται, η ποιότητα της ενημέρωσης και βεβαίως νοθεύεται κάθε έννοια υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων Τύπου, όταν επιβραβεύονται οι ασυνεπείς σε βάρος των επιχειρήσεων που τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.
Τα παραπάνω αναφερόμενα, τα οποία ζητούμε να ληφθούν υπόψη και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες από την πλευρά σας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αποτελούν κοινές θέσεις και διεκδικήσεις που διατυπώθηκαν σε κοινή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών Τύπου εργαζομένων Τύπου και ΜΜΕ καθώς και εκπροσώπων των Διοικήσεων των ασφαλιστικών φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ).

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ”