image_pdfimage_print

Καλούνται οι συνάδελφοι, που ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., να προσκομίσουν το ταχύτερο δυνατό στη Γραμματεία του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η αναγνώριση αυτή έγινε δυνατή μετά την ψήφιση τροπολογίας σε πρόσφατο νόμο, που προτάθηκε ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Ειδικότερα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφέρονται τα εξής:
Η προϋπηρεσία που θα αναγνωριστεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 χρόνια.
Ο ασφαλισμένος που έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν προϋπηρεσία με το Π.Δ. 433/88 λιγότερη από τέσσερα (4) έτη, μπορεί να αναγνωρίσει το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση της τετραετίας.
Οσοι έχουν αναγνωρίσει πλήρη τετραετία, δεν μπορούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης.
Ο υπό αναγνώριση χρόνος θα πρέπει να έχει διανυθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή στην ΕΡΤ ή στο ΑΠΕ, με τις ειδικότητες που αναφέρονται στο Καταστατικό του Ταμείου (συντάκτης, υπάλληλος διοικήσεως και διαχειρίσεως κ.λπ.).
Τέλος, το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η αναγνώριση, δεν θα πρέπει να έχει καλυφθεί ασφαλιστικά από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι την 23η Μαρτίου 1998, οπότε λήγει η προθεσμία, και να συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση του εργοδότη ή δικαστική απόφαση, στις οποίες να αναφέρεται ότι ο ασφαλισμένος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η διάρκεια της απασχόλησης, το είδος της εργασίας (συντάκτης-υπάλληλος) και το μέσο όπου απασχολήθηκε.
β. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986), “ότι για το χρονικό διάστημα που θα αναγνωριστεί δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο Ταμείο για κύρια σύνταξη”.
Σημειώνεται ότι η αίτηση, όπως αναφέρει το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., δεν θα γίνεται δεκτή, εάν δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά.
γ. Στην περίπτωση που ο υπό αναγνώριση χρόνος ασφάλισης πρόκειται να αποδειχθεί με δικαστική απόφαση, αυτή θα πρέπει να εκδοθεί κατά τη διαδικασία εκδίκασης των εργατικών διαφορών και μαζί με την αίτηση αναγνώρισης προς το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. θα πρέπει να συνυποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής αγωγής και υπεύθυνη δήλωση, ότι μόλις εκδοθεί η απόφαση θα κατατεθεί στο Ταμείο.

Η εξαγορά του αναγνωριζομένου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς 8,5%, που υπολογίζεται στις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα ασφάλισης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες όμως δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες από το 35πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει το μήνα υποβολής της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται: Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κ. Ι. Παπαδάκη τηλ:3633135, 3633909 Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Χρ. Μπούση τηλ:3632601-5