image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

Επαναλαμβάνεται αύριο (Παρασκευή 5 Μαρτίου) η διακοπείσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με βασικό θέμα την τελική συζήτηση για την ΣΣΕ 2003 με την ΕΡΤ και την αποκατάσταση των συμβασιούχων, για την οποία έχει δεσμευθεί η διοίκηση της ΕΡΤ.
Η σχετική εισήγηση μετά την προχθεσινή συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών είχε ήδη διατυπωθεί από χθες στο Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι με επιστολή προς την διοίκηση της ΕΡΤ επισημάνθηκαν οι ευθύνες για την καθυστέρηση στην υπογραφή της ΣΣΕ.
Πρέπει να αναφερθεί ότι στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ συμμετείχαν εκπρόσωποι μόνον από τις τέσσερις παρατάξεις του Δ.Σ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΣΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κρίσιμα θεσμικά ζητήματα που αφορούν αντιμετώπιση της ανεργίας, των συνθηκών απασχόλησης και αναδιάρθρωση του μισθολογίου των συντακτών στις εφημερίδες περιλαμβάνονται στην νέα καταγγελία της ΣΣΕ και της ιδιωτικής συμφωνίας, που απέστειλε η ΕΣΗΕΑ στην ΕΙΗΕΑ για το 2004.
Με την πρόταση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόσθετη ενίσχυση του εισοδήματος των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα ή των νεωτέρων συναδέλφων αλλά και τη διαμόρφωση υψηλότερων μισθολογικών κλιμακίων με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου συντάξιμου μισθού για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης.
Σημειώνεται ότι επιδίωξη αποτελεί η διασφάλιση με την εφαρμογή της νέας ΣΣΕ και της κάλυψης των πρόσθετων επιβαρύνσεων που ανακύπτουν στις εργασιακές σχέσεις, λόγω των ειδικών γεγονότων του 2004 (εκλογές, ευρωεκλογές, Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ.).
Ταυτόχρονα η ακολουθούμενη διαδικασία εξασφαλίζει την επέκταση των ρυθμίσεων αυτών για όλους τους συναδέλφους μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ και στο Υπουργείο Τύπου, όπως και σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που ασφαλίζουν τους εργαζόμενους που απασχολούν (για δημοσιογραφική εργασία) στα Ταμεία του κλάδου.
Η διοίκηση της ΕΣΗΕΑ οφείλει να επισημάνει ότι η τελευταία αυτή ρύθμιση, ως απόφαση, υιοθετείται μόνο από την πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ένωσης.

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

Σε απάντηση ερωτημάτων και διαμαρτυριών μελών της ΕΣΗΕΑ για δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μανώλης Μαθιουδάκης ζήτησε την έκδοση γνωμοδοτήσεων από τη νομική υπηρεσία της Ενώσεως.
Ειδικότερα ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ κ. Λ. Μπελίτσης με δύο γνωμοδοτήσεις του, που τέθηκαν υπόψη του Δ.Σ., επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Διασωματειακή Συνεργασία-Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής.

“Οι Ενώσεις των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΗΕΑ, εκπροσωπούμενες από τους Προέδρους και Γραμματείς τους, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, υπέγραψαν “Πρωτόκολλο συνεργασίας, συντονισμού ενιαίας έκφρασης και δράσης”.
Στο Πρωτόκολλο εκτός από τη διατύπωση των βασικών αρχών περιέχεται και συμφωνία για τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής που “θα απαρτίζεται από τους Προέδρους των Ενώσεων ή τους αναπληρωτές τους”.
Η Συντονιστική αυτή Επιτροπή είναι ένα άτυπο όργανο του οποίου οι αρμοδιότητες και εξουσία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Ενώσεων που συγκροτούν το Διασωματειακό.
Η κάθε μία Ένωση ξεχωριστά από μόνη της δεν μπορεί με απόφασή της να δεσμεύσει τη Συντονιστική Επιτροπή ή να καθορίσει την αρμοδιότητα και τη λειτουργία της, παρά μόνο να εισηγηθεί εις αυτήν δια του νομίμου εκπροσώπου της, δηλαδή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού.”

2. Λήψη αντιγράφων ανυπόγραφων πρακτικών:

“Κατά γενική αρχή του Σωματειακού Δικαίου τα πρακτικά και οι σε αυτά διατυπωμένες αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εκτός και εάν διαφώνησαν και διατύπωσαν την διαφωνία τους ρητά ή αιτιολογώντας την αρνητική θέση ή ψήφο τους. (Λ. Ντάσιος ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ σελ. 201, Καρακατσάνης ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ άρθρο 92 άρ. 37)
Η υπογραφή των πρακτικών αποτελεί την άνευ άλλου τινός απόδειξη του περιεχομένου αυτών. Μόνο δε δια της συνυπογραφής εγκυροποιείται και πιστοποιείται το περιεχόμενο αυτών και δύναται να προταθεί κατά παντός τρίτου.
Κατόπιν αυτών καθίσταται αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατή η λήψη αντιγράφων ανυπόγραφων πρακτικών και δια τον επιπλέον λόγο ότι αυτά καθεαυτά τα ανυπόγραφα πρακτικά δεν συνιστούν πλήρη απόδειξη του περιεχομένου αυτών.”