← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 24

1. Στην Ένωση ιδρύεται μόνιμος λογαριασμός με τον τίτλο «Απεργιακό Ταμείο». Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τα μη μέλη της σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Επίσης το «Απεργιακό Ταμείο» καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες, εφ’ όσον οι πόροι της Ενώσεως δεν φτάνουν γι’ αυτό.

2. Το «Απεργιακό Ταμείο» το διαχειρίζεται ειδική επιτροπή. Ο τρόπος εκλογής της επιτροπής, οι πόροι του Ταμείου και γενικά η λειτουργία του θα καθοριστούν με ειδικό κανονισμό, που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ο κανονισμός θα τροποποιείται με τη διαδικασία που θα ορίζεται σ’ αυτόν. Η τροποποίησή του δεν θα έχει ανάγκη από άλλη διατύπωση, εφ’ όσον δεν θα αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.