← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Το 1914 ιδρύθηκε στην Αθήνα το επαγγελματικό σωματείο “ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ”, που το Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 116/1915 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το σωματείο μετονομάστηκε το 1924 σε “ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ” και το 1947 σε “ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις του Καταστατικού του, που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 6042/1924, 7603/1947, 8786/1951, 7057/1965, 434/1969, 1440/1973 και 3203/1978 αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου.

Το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και προσαρμόσθηκε στις διατάξεις για τα επαγγελματικά σωματεία, όπως ισχύουν σήμερα. Το Καταστατικό, που ακολουθεί, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.