← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 28

1. Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) είναι διετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα συλλογικά όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η διετία. Σε περίπτωση που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού συμπληρώσει το μισό χρόνο της θητείας του, δεν γίνεται εκλογή και για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, που διατηρούνται στη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους.

2. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μονάχα για ένα από τα όργανα της Ενώσεως (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικά Συμβούλια, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή, Μικτό Συμβούλιο).

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών με ανάρτηση στα γραφεία της Ενώσεως και στους τόπους εργασίας των μελών. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το νόμο, ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

4. Κατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και στη στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο.