← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 3

Τα μέσα με τα οποία η Ένωση επιτυγχάνει τους σκοπούς της είναι:

α) Η κοινή προσπάθεια με όλες τις μορφές της συνδικαλιστικής πάλης, από την πιο απλή ως την απεργία διαρκείας.

β) Η τακτική ενημέρωση των μελών της, που εργάζονται στον Τύπο και τα άλλα μέσα ενημερώσεως, καθώς και της Κοινής Γνώμης, για τα ζητήματα των συντακτών.

γ) Η ίδρυση Δημοσιογραφικής Σχολής.

δ) Η ίδρυση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η λειτουργία και η ενίσχυση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, μουσείου Τύπου, καθώς και άλλων οργάνων και υπηρεσιών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες.

ε) Η ίδρυση ειδικού οργάνου για την έκδοση εντύπων για την επιμόρφωση των μελών της και την προαγωγή του Τύπου και των άλλων μέσων ενημερώσεως. Το ειδικό αυτό όργανο θα λειτουργήσει με κανονισμό που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

στ) Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας.

ζ) Η συμμετοχή της Ενώσεως σε ευρύτερες συγγενικές επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

η) Η υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας, που αποβλέπει στην πολιτιστική πρόοδο της χώρας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς μας.