← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 4

Οι πόροι της Ενώσεως είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε 2.000 δρχ. Το ποσό εγγραφής αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών, που είναι ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος από δημοσιογραφική δουλειά ή από τη σύνταξη. Το ποσοστό της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται με απόφαση τυς Γενικής Συνελεύσεως, έπειτα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομιά, που δεν προέρχεται από μέλος της Ενώσεως, πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’ όσον, φυσικά, η δωρεά ή η κληρονομιά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του σωματείου.

δ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ενώσεως.

ε) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ενώσεως.