← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 16

1. Ο Ταμίας είναι προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών της Ενώσεως, που λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της Ενώσεως, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, καθώς και τα συμβόλαια, με τα οποία η Ένωση, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, χορηγεί δάνεια ή υποθήκες. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά με μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ.

2. Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του άλλου χρόνου, μέσα δε στο Μάρτιο φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου, που μετά την έγκρισή του, τον διαβιβάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τέλος, υποβάλλει, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, στο Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως.

3. Κάθε δαπάνη χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.