ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30/6 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ανακοινώσεις
image_pdfimage_print

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/10-7-1996), υποβολής πλήρων δηλώσεων “πόθεν έσχες” για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος λήγει στις 30 Ιουνίου του 2005.
Με την ευκαιρία αυτή σας παρέχουμε και πάλι ορισμένες διευκρινίσεις, για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών:
1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2002, ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2002) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
2. Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2004. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2004 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Ολοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση “πόθεν έσχες” και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2005).
3. Σημειώνεται ότι οι δημοσιογράφοι των Ενώσεων, μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, δεν υποχρεούνται στην υποβολή αντιγράφων της δήλωσης στις Ενώσεις τους και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών.
4. Η δήλωση “πόθεν έσχες” βάσει του νόμου 2429/1996 πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως την 30ήν Ιουνίου 2005 στον:
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (αρμόδιο δηλώσεων “πόθεν έσχες”), Αρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, 115 10 Αθήνα.

 

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+