image_pdfimage_print

1. Θα ξεκινήσω ανορθόδοξα. Από το τέλος. Χθες έληξε το Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και εξελέγη η νέα διοίκησή της. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντανακλά μια νέα πραγματικότητα. Ο δημοσιογραφικός συνδικαλισμός υπερβαίνει τα στερεότυπα του παρελθόντος και κατευθύνεται προς δύο στόχους:
α. Να εξασφαλίσει τους όρους εργασίας, ασφάλισης και ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου.
β. Να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στη δημοσιογραφική ανεξαρτησία ώστε ο καθένας από εμάς να ενεργεί με βάση την επαγγελματική ηθική και την κοινωνική του ευθύνη.

2. Ο δημοσιογράφος είναι πάνω από όλα πολίτης και ως πολίτης ενδιαφέρεται και προασπίζει το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της κοινωνίας, δηλαδή, οφείλει να ενεργεί βάσει αξιών και αυτό έχει στενή σχέση με τη σημερινή εκδήλωση για την Ε.ΡΑ.

3. Εχω την εντύπωση ότι, όπως και στον δημοσιογραφικό συνδικαλισμό συγκρούστηκαν δύο αντιλήψεις, το ίδιο συμβαίνει και στο πρόβλημα της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Η μία αντίληψη έχει πιο πολύ τον χαρακτήρα λογιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Προτείνει για τη μείωση των ελλειμμάτων, κατά ένα μέρος την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ε.ΡΑ. δηλαδή ραδιοσταθμών και κατά το άλλο μεταφορά περιφερειακών ραδιοσταθμών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Η άλλη αρνείται την εκποίηση ή τη μεταφορά και στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ρόλος της δημόσιας ραδιοφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον πολιτισμό και την ενημέρωση των πολιτών.

4. Η Ενωση Συντακτών υπερασπίζεται αυτόν τον ρόλο της δημόσιας ραδιοφωνίας και εκείνες τις εξυγιαντικές προσπάθειες που, ενόψει του δημοσίου συμφέροντος, έχουν ως βάση την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, πρώτα απ’ όλα του δημοσιογράφου.

5. Πέραν, όμως, από το γενικό πρόβλημα προσανατολισμού και στρατηγικών επιλογών υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η θεσμική εμπλοκή που σχετίζεται με την συνεχιζόμενη αδυναμία του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε νόμιμες άδειες στα ιδιωτικά ραδιόφωνα.
Εξ’ αιτίας αυτής της αδυναμίας, η επικάλυψη των ραδιοσυχνοτήτων που ανήκουν στην Ε.ΡΑ. στο λεκανοπέδιο Αττικής έχει οδηγήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση να μην έχει ουσιαστική πρόσβαση στα αυτιά του μισού πληθυσμού της χώρας. Αυτή η ανωμαλία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

6. Υποστηρίζουμε – και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε αρμονία και με τις κατευθύνσεις της διοίκησης της Ε.ΡΑ. – την ανάπτυξη της δημόσιας ραδιοφωνίας που έχει κάνει σοβαρά βήματα. Αλλά φοβούμαστε, ότι οι γενικότεροι σχεδιασμοί τείνουν να της αποστερήσουν την ουσιαστική αυτονομία ως προς το πρόγραμμα και την ενημέρωση και σ’ αυτό θα αντισταθούμε με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει ο δημοσιογραφικός κόσμος.

7. Εχουμε να κάνουμε, όμως, και μια σοβαρή νομίζουμε προειδοποίηση, προκειμένου να προφυλάξουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
Βαδίζουμε προς τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίο θα βεβαιώσει την αντικειμενική παρουσίαση όλων των υποψηφίων και των συνδυασμών, είναι αυτός που θα της εξασφαλίσει την εγκυρότητα και συνεπώς την ακροαματικότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξή της.

8. Αφησα τελευταίο ένα κρίσιμο, κατά τη γνώμη μας θέμα, για το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι λόγος και ο λόγος αντανακλά πολιτισμό.
Στην πολυπολιτισμική κοινωνία προς την οποία βαδίζουμε η στήριξη της ιδιαιτερότητας, του πολιτισμού μας και των πολιτισμών όλων των ομάδων που τον συναπαρτίζουν, είναι όρος για την παρουσία της χώρας στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και στοιχείο ουσιώδες της ίδιας της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Περιορίζομαι μόνο σ’ αυτό, ενόψει και της γενικότερης απειλής που αντιπροσωπεύει η προετοιμαζόμενη κρυφίως αλλά αποκαλυφθείσα διεθνής σύμβαση για τις επενδύσεις, χωρίς να αναφερθώ στα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τα τρέχοντα πολιτικά και διπλωματικά προβλήματα.
Πιστεύω, για να επανέλθω στην αρχή, ότι εφόσον διασφαλιστεί μέσα από διάλογο το παράλληλο των κατευθύνσεων ΕΡΤ – Δημοσιογραφικών Ενώσεων, δεν θα είναι δύσκολη η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που έχουν τεθεί από τις εξελίξεις – και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει ένα επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στη διοίκηση της Ε.ΡΑ. και των Δημοσιογραφικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων, με βάση την αρχή ότι η κάθε πλευρά έχει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό και θεσμικό ρόλο.