ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ανακοινώσεις, Εγγραφές
image_pdfimage_print

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η εγγραφή της Ιωάννας Τριανταφύλλη του Δημητρίου (MEGA).
Το νέα μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής της ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.
Η εγγραφή και η ασφάλιση του νέου μέλους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα ρυθμιστεί από την Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700 ).

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+