image_pdfimage_print

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Ενωσης έως και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2002, προσκομίζοντας απαραιτήτως όλες τις απαιτούμενες από το Καταστατικό της Ε.Σ.Η.Ε.Α. βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα προσέρχονται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας, να συμπληρώνουν απαραιτήτως τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγγραφή νέου μέλους σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. Δηλαδή:

α) Τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια (για Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Λύκειο αντίστοιχα) προϋπηρεσίας σε μισθολόγιο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΣΠΕΑΘ ή
β) στις περιπτώσεις Μικτού επαγγελματικού χρόνου βεβαίωση του ΤΣΠΕΑΘ και αποδεικτικά δημοσιογραφικής προϋπηρεσίας σε ΜΜΕ.

Το Δ.Σ. πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στις εγγραφές και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι να καταθέτουν πλήρεις φακέλους, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα και καθυστερήσεις.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις. Μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας ουδεμία αίτηση θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. μαζί με την αίτηση, υποψήφια προς εγγραφή μέλη:

1. Βεβαίωση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας επικυρωμένη.
3. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Τύπου Β’ πρόσφατο.
6. Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται και οι αποδοχές τις οποίες λαμβάνουν.
7. Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί, το ύψος του μισθού του καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
8. Ανάλογη με τις παραπάνω βεβαίωση του αντιπροσώπου στο Μικτό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. των συντακτών του χώρου, στον οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.
9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του αμείβεται με τις αποδοχές των Σ.Σ.Ε. του κλάδου, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφική. (Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του Καθηγητή Α.Ε.Ι., που δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, του συγγραφέα, του δικηγόρου, ή εκείνου που εργάζεται σε γραφεία Τύπου ή δημοσίων σχέσεων και προσφέρει καθαρά δημοσιογραφική εργασία). Και
10. Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.

ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.