image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει για την υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης Νέων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, το οποίο διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τη Συμβίωση Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και το InsideStory και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Παραθέτουμε την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων:

«Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και το Inside Story, προσκαλούν νέες και νέους δημοσιογράφους στην Κατάρτιση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, για να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δημοσιογράφοι από όλους τους τύπους μέσων ενημέρωσης (έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν αίτηση, καθώς και άλλοι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, όπως δημιουργοί περιεχομένου, διαχειριστές πολυμέσων  και ειδικοί σε θέματα δεδομένων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από μια τριήμερη εκπαίδευση στην Αθήνα στις 27-29 Νοεμβρίου 2023 και σε επόμενη φάση, για τέσσερις επιλεγμένους εξαιρετικούς συμμετέχοντες, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο ημερών την άνοιξη του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μαζί με συμμετέχοντες από τις υπόλοιπες 17 χώρες. Επιπλέον, επιλεγμένοι δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκληθούν σε συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν τη διαδικασία σύνταξης με την ομάδα του Inside Story και θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης 2024 που λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο.

Συνδυάζοντας μια συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής και ειδησεογραφικής κουλτούρας με μια πρακτική κάλυψη των τρεχόντων ευρωπαϊκών θεμάτων, η εκπαίδευση στην Ελλάδα θα παρέχει στους δημοσιογράφους εργαλεία που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τα αλληλένδετα και πολυδιάστατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, διερευνώντας τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις των δημοσιογραφικών πρακτικών και της κάλυψης. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται ακόμη θέματα που αφορούν τα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις, καθώς και τη συμμετοχή και τη σημασία των ομάδων πίεσης στις Βρυξέλλες.

Προκειμένου να μάθουν πώς να συλλέγουν τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες και να τις διατυπώνουν με τρόπο που θα φτάνουν όσο πιο μακριά γίνεται, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τα εξής εφόδια:

 • Θα κατανοήσουν τη διαδικασία με την οποία χαράσσονται οι πολιτικές της ΕΕ στα θεσμικά όργανα.
 • Θα αποκτήσουν γνώσεις – εργαλεία για να καλύπτουν θέματα της ΕΕ, ακόμα κι αν δεν βρίσκονται στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο.
 • Θα εξοικειωθούν με τον δημοκρατικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Θα μάθουν να ερευνούν και να αναλύουν τα θέματα από ευρωπαϊκή και όχι αποκλειστικά ελληνική σκοπιά.
 • Θα μάθουν να βλέπουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσα στο τοπικό και το τοπικό γίγνεσθαι μέσα στο ευρωπαϊκό.
 • Θα δημιουργήσουν δίκτυο φίλων/συνεργατών σε Βρυξέλλες/Στρασβούργο.

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν εργασιακή εμπειρία.
 • Να απασχολούνται επί του παρόντος σε ΜΜΕ στην Ελλάδα ή να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • Να διακρίνονται από έντονο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα
 • Να έχουν πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή κολλεγίου ή μαθητείας σε ανάλογη με τα θέματα Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας αναγνωρισμένη Τεχνική Σχολή
 • Οι υποψήφιοι εκτός Αθήνας ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

 Επιλογή των συμμετεχόντων

Η επιλογή θα γίνει με βάση:

 1. μια επιστολή κινήτρων (μία σελίδα)
 2. ένα βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες) και
 3. ένα σύντομο πρωτότυπο ρεπορτάζ/άρθρο άποψης (400-1000 λέξεις) ή ένα σύντομο βίντεο (1-3 λεπτά) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί με βάση την ποιότητα της αίτησης, σε σχέση  με τα κίνητρα υποβολής αίτησης, τις προσδοκίες από το πρόγραμμα και τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που θα αποκτηθούν στη μελλοντική εργασία τους. Τα κριτήρια του προγράμματος βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης της Ένωσης: η ΕΕ δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις ή προκαταλήψεις βάσει φύλου, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα ληφθούν υπόψη η γεωγραφική κατανομή και η ισότιμη εκπροσώπηση με βάση το φύλο, καθώς και η συνάφεια και η εμβέλεια του/των μέσου(ων)/πρακτορείου(ων) για το/τα οποίο(α) εργάζονται οι δημοσιογράφοι, ή η εμβέλεια των στοιχείων που δημοσιεύονται/μεταδίδονται από αυτούς.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη σε διαδικτυακό κέντρο αξιολόγησης όσων προκριθούν από την πρώτη φάση επιλογής.

Κόστος

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τη διάρκεια της κατάρτισης για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες εκτός Αθήνας θα καλυφθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΚ, καθώς και για όσους λάβουν περαιτέρω κατάρτιση στις Βρυξέλλες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης στην Αθήνα.

Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλο το εκπαιδευτικό τριήμερο στην Αθήνα και θα υποβάλουν την τελική εργασία άσκησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2023, στις 23:00. Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εγγραφείτε ΕΔΩ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ