image_pdfimage_print

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων ’ϊνταν Γουάιτ παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν σχέδιο ψηφίσματος για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά με τις ενέργειες για τη βελτίωση της προστασίας και της προσωπικής ασφάλειας των Δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ καθώς και του προσωπικού που εργάζεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων.
Το σχέδιο ψηφίσματος έχει ως στόχο την καταδίκη των κυβερνήσεων οι οποίες δεν ερευνούν και δεν προχωρούν στη δικαστική δίωξη όσων είναι υπεύθυνοι για δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα.
Ακολουθεί μεταφρασμένο το πλήρες κείμενο του σχεδίου.

 


Κείμενο σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλειας το οποίο παρουσιάστηκε στον Κόφι Ανάν την 16η Νοεμβρίου 2005 στην Παγκόσμια Συνάντηση για τα Ηλεκτρονικά Μέσα

Ενέργειες για τη βελτίωση της προστασίας και προσωπικής ασφάλειας των Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ καθώς και του προσωπικού που εργάζεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων.

Το Συμβούλιο Ασφάλειας,

Επαναβεβαιώνοντας την ευθύνη που φέρει για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτό οφείλει να προωθεί και να διασφαλίζει το σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και γνώμης καθώς και το σεβασμό των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος όλων των πολιτών να έχουν αξιόπιστη πληροφόρηση και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να την παρέχουν χωρίς να φοβούνται για την προσωπική τους ασφάλεια.

Επαναδιαβεβαιώνοντας τα ψηφίσματα 1296 (2000) της 19 Απριλίου 2000 και 1265 (1999) της 17ης Σεπτεμβρίου 1999, που αφορούν την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων επίσης, την απόφαση 1460 (3003) της 30 Ιανουαρίου 2003 που αφορά τη προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων και την υπ’αριθμ. 1502 (2003) που αφορά την προστασία και προσωπική ασφάλεια του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζοντας το Αρθρο 79 του Ι Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου, της Συνθήκης της Γενεύης-12 Αυγούστου 1949, που αφορά την προστασία των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των ένοπλων συρράξεων.

Επαναλαμβάνοντας την υποχρέωση των πολιτών και εργαζομένων στα ΜΜΕ να υπακούουν και να σέβονται τους νόμους της χώρας στην οποία εργάζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογραμμίζοντας τις βασικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης που περιλαμβάνονται στο Αρθρο 19 της Παγκοσμίας Διακήρυξης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς και την ιδιαίτερη σημασία του δικαιώματος των δημοσιογράφων να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος.

Υπενθυμίζοντας την απόφαση 29 της ΟΥΝΕΣΚΟ με την οποία ‘Καταδικάζεται η Βία που στρέφεται εναντίον των Δημοσιογράφων’ και έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ στις 12 Νοεμβρίου 1997 και με την οποία υποχρεώνονται οι χώρες να άρουν κάθε περιορισμό που αφορά τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος ατόμων και τα οποία ‘έχουν σκοπό να περιορίσουν την ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης ή έχουν σκοπό να παρακωλύσουν τη δικαιοσύνη’ επίσης, καλεί τις κυβερνήσεις να ‘επεξεργαστούν τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να απαγγέλλονται κατηγορίες και να τιμωρούνται όσοι ευθύνονται για τις δολοφονίες ατόμων, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης’.

Υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι, το προσωπικό των ΜΜΕ και οι οργανισμοί των ΜΜΕ οφείλουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και του ανθρωπισμού.

Υπενθυμίζοντας τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκαιο ότι οι επιθέσεις που μεθοδεύονται εναντίον όσων ασχολούνται επαγγελματικά με τη συλλογή ειδήσεων κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων αποτελούν εγκλήματα πολέμου.

Υπενθυμίζοντας ότι είναι αναγκαίο οι χώρες να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία, που επικρατεί για παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες από την αύξηση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη βία που ασκείται εναντίον των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ, σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα τις μεθοδευμένες επιθέσεις οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών,

1. Καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση κάθε μορφής βία όπως μεταξύ άλλων, δολοφονία, εκφοβισμός, ένοπλη ληστεία, σύλληψη ομήρων, απαγωγή, παρενόχληση, παράνομη κράτηση και σύλληψη όσων λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες των ΜΜΕ και ολοένα εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και επιθέσεις εναντίον οργανισμών ΜΜΕ και πράξεις καταστροφής και λεηλασίας της περιουσίας των.

2. Καλεί τις χώρες να εγγυηθούν ότι δεν θα παραμείνουν ατιμώρητα τα εγκλήματα που συντελούνται εναντίον των δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ καθώς και του προσωπικού που έχει σχέση μαζί τους.

3. Αποφασίζει όταν παρατηρείται πολλαπλασιασμός παρόμοιων εγκλημάτων που παραμένουν ατιμώρητα και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πρότυπο καταστρατήγησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να εξετάζει την παραπομπή τους στο Διεθνές Δικαστήριο.

4. Προτρέπει τις χώρες να υπογράψουν και να κατοχυρώσουν το Ι Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Γενεύης και ζητεί από όλες τις χώρες που δεν έχουν κατοχυρώσει το Πρωτόκολλο να βελτιώσουν τα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία των δημοσιογράφων στις περιοχές που γίνονται ένοπλες συρράξεις.

5. Επαναβεβαιώνει την υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων σε ένοπλες συρράξεις να τηρούν απόλυτα τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου που ισχύει και αφορά την προστασία των δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ και του προσωπικού που έχει σχέση μαζί τους και ειδικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

6. Προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να σεβαστούν την επαγγελματική ανεξαρτησία και τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ και του προσωπικού που έχει σχέση μαζί τους ώστε να γίνεται ενδελεχής έρευνα όλων των περιπτώσεων που παραβιάζονται τα δικαιώματα τους επίσης, οι αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν για την προσωπική ασφάλεια τους και για την ελευθερία των κινήσεων τους.

7. Διακηρύσσει την πεποίθηση να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα με τα οποία θα διασφαλίζεται η προστασία και προσωπική ασφάλεια των δημοσιογράφων, των εργαζόμενων στα ΜΜΕ και του προσωπικού που έχει σχέση καθώς και inter alia:
α) Καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συστήσει στις Χώρες να εξετάσουν τα όσα αναφέρονται στη Συνθήκη της Γενεύης καθώς και άλλες Συνθήκες που αφορούν την προστασία από επιθέσεις όσων εργάζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς και να επεκταθεί αυτή η προστασία σε όλους τους δημοσιογράφους, εργαζόμενους στα ΜΜΕ και το προσωπικό που έχει σχέση μαζί τους, προκειμένου παρόμοιες επιθέσεις να τιμωρούνται από το νόμο ως εγκλήματα και να προβλέπεται η ποινική δίωξη και έκδοση σε άλλες χώρες όσων είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα.
β) Καλεί τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με όσα ορίζονται και από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να θέσει υπόψη του Συμβουλίου Ασφαλείας τις περιπτώσεις που λόγω της βίας που εκδηλώνεται εναντίον των δημοσιογράφων, εργαζόμενων στα ΜΜΕ και του προσωπικού που έχει σχέση μαζί τους, δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική έρευνα και η δραστηριότητα των ΜΜΕ.

8. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να περιλάβει στις εκθέσεις που αφορούν την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις Χώρες το ζήτημα σχετικά με την προστασία και προσωπική ασφάλεια των δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ και του προσωπικού που έχει σχέση μαζί τους και να αναφέρει τις συγκεκριμένες πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα και τις ενέργειες που γίνονται για να αποκαλυφθούν και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για αυτές τις πράξεις επίσης, να ερευνήσει και να προτείνει επιπλέον μέτρα και τρόπους που θα διασφαλίσουν την προστασία και προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων.

Τύνιδα, 16 Νοεμβρίου 2005

Προετοιμάσθηκε από:
Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων
Διεθνές Δημοσιογραφικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια

 

Υιοθετήθηκε από
Το Παγκόσμιο Φόρουμ Ηλεκτρονικών ΜΜΕ