image_pdfimage_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΕΣΗΕΑ με την ΕΙΗΕΑ, που αφορά τους συντάκτες των εφημερίδων και όπου αλλού επεκτείνεται.
Η ΣΣΕ είναι διετής, ισχύει για την περίοδο από 1/1/2008 έως 31/12/2009 και προβλέπει:
Αύξηση αποδοχών.
• Αύξηση από την 1.1.2008, κατά 6,45% στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2007.
• Αύξηση από την 1.1.2009 κατά 6,50% στους βασικούς μισθούς, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2008.
• Την αύξηση θα πάρουν ΟΛΟΙ οι συντάκτες μέλη και μη μέλη της Ένωσης αναδρομικά από 1/1/2008 στους βασικούς μισθούς.
Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008 προσαυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες υπερβεί το 6,50%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6,50% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2009, (με στρογγυλοποίηση στη μονάδα).
• Οι αυξήσεις (με την Ιδιωτική Συμφωνία, που υπογράφεται μαζί με την ΣΣΕ) υπολογίζονται και επί των καταβαλλομένων και είναι επίσης 6,45% από 1.1.2008 και 6,50% από 1.1.2009 .
Επίσης προβλέπεται:
’ρθρο 2ο: Αν ο συντάκτης εργασθεί κατά ημέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του προσαυξημένο κατά 20% και προσαύξηση 25% επ’ αυτού (του προσαυξημένου 1/25). Εάν λάβει αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δικαιούται μόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξημένου κατά 20% 1/25 του μηνιαίου μισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δεν συμψηφίζεται προς ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.
’ρθρο 3ο: Η περίοδος ασθενείας του συντάκτη λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των μηνών αποζημίωσης του συντάκτη λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του εκ μέρους του εργοδότη.
’ρθρο 4ο: Οι συμβαλλόμενες Ενώσεις συγκροτούν κοινή Επιτροπή για τη μελέτη, επεξεργασία και διαβούλευση με προοπτική την εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων και την υπογραφή συμφωνίας για τα εξής θέματα:
1. α) Πνευματικά δικαιώματα δημοσιογράφων,
β) Προσδιορισμός της έννοιας των ειδησεογραφικών «portals», καθορισμός του τρόπου αμοιβής των σ’ αυτά εργαζομένων δημοσιογράφων με βάση τις Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την ασφάλισή τους στο ΤΣΠΕΑΘ.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή, στα πλαίσια της ευθύνης των δύο Ενώσεων, ως κοινωνικών εταίρων θα μελετήσει και θα εισηγηθεί, επίσης, για τα εξής θέματα:
α) Μέριμνα για τους δημοσιογράφους που έχουν παιδί με αναπηρία.
β) Επέκταση των ρυθμίσεων του Νόμου 3655/2008 για την κύηση – λοχεία και στις δημοσιογράφους που είναι ασφαλισμένες στον ΕΔΟΕΑΠ.
γ) Δωρητές οργάνων σώματος.
Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέχρι 31.12.2008.
’ρθρo 7o: Τυχόv καταβαλλόμεvες απoδoχές αvώτερες από εκείvες πoυ καθoρίζovται με τηv παρoύσα, διατηρoύvται μέχρις ότoυ καλυφθoύv με oπoιovδήπoτε τρόπo.
’ρθρο 8ο: Διαφoρές απoδoχώv τoυ χρovικoύ διαστήματoς 1.1.2008 έως 31.7.2008, πoυ τυχόv θα πρoκύψoυv, θα εξoφληθoύv σε 4 ισόπoσες δόσεις, η καταβoλή τωv oπoίωv θα γίvει με τηv εξόφληση των αποδοχών τωv μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008, αντίστοιχα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ