image_pdfimage_print

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ απέστειλε σήμερα προς τη Βουλή, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα, τις θέσεις της Ενώσεως επί του Νομοσχεδίου για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Το κείμενο με τις θέσεις της Ενώσεως έχει ως εξής:

“Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για το “Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής Ραδιοτηλεοπτικών Υπηρεσιών”, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κρίνει απαραίτητο να ληφθούν υπόψη, κατά τη συζήτηση, και οι ακόλουθες επισημάνσεις και προτάσεις του.

1. Θεωρούμε αντιδεοντολογικό ή τουλάχιστον πρωθύστερο να εισάγεται προς συζήτηση το παρόν νομοσχέδιο, με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, το Ε.Σ.Ρ., όταν μεταξύ των προς αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος είναι και τα άρθρα 14, 15, 101 τα οποία αφορούν τον χώρο ΜΜΕ και την ίδρυση ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Ψηφιζόμενο τώρα το Νομοσχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαταλαμβάνει τη γνώμη της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο θέμα της οργάνωσης και λειτουργίας των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών. Διαφορετικά ο, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, νόμος θα είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως αντισυνταγματικός.

2. Από το σχέδιο νόμου απουσιάζουν παντελώς οι διατάξεις για τον έλεγχο και την υποβολή κυρώσεων για τα φαινόμενα της υπερσυγκέντρωσης και της διαπλοκής, που διαπιστώνονται στο χώρο των Μ.Μ.Ε.

3. Σοβαρά θέματα αντιμετωπίζονται χωρίς σαφήνεια ενώ διοικητικά θέματα δευτερεύουσας σημασίας αναλύονται κατά τρόπο διεξοδικό και φωτογραφικό.

4. Κατόπιν όλων αυτών προτείνουμε: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να συζητηθεί μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και πάντως να μην τεθεί σε άμεση εφαρμογή, αλλά ο χρόνος ισχύος αυτού να εξαρτηθεί από το χρόνο ισχύος των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν. Η ΕΣΗΕΑ, πάντως, προτείνει:
α) Να καταργηθεί το άρθρο 10 του νομοσχεδίου με το οποίο το Υπουργείο Τύπου αναγορεύεται σε ρυθμιστή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και υπονομεύεται η ίδια η ανεξαρτησία του Ε.Σ.Ρ. δεδομένου ότι το Υπουργείο μπορεί να απευθύνει στο Ε.Σ.Ρ. “οδηγίες καθώς και ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή των οικείων διατάξεων”.
β) Να τροποποιηθεί το άρθρον 2 του σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στη συγκρότηση του Ε.Σ.Ρ. Τα κόμματα αποτελούν θεσμούς της δημοκρατίας και δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται. Εξάλλου οι συχνότητες είναι εθνικές και επομένως για την παροχή των αδειών χρήσεως αυτών αρμόδια είναι η εθνική αντιπροσωπεία. Γι’ αυτό θα πρέπει τα μέλη του ΕΣΡ να εκλέγονται από το Κοινοβουλευτικό Σώμα με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 από κατάλογο υποψηφίων που θα υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής τα κόμματα και οι σχετικοί με τα ζητήματα της ενημέρωσης φορείς, των οποίων τα μέλη του Δ.Σ. είναι αιρετά.
γ) Η μη ύπαρξη αναπληρωματικών μελών του ΕΣΡ οδηγεί σε συρρίκνωση, καθυστερήσεις και δυστοκία δεδομένου ότι ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος. Εξάλλου η προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησης για την ανάδειξη ως μέλους του Ε.Σ.Ρ. σε συνδυασμό με το ότι η αμοιβή είναι άγνωστη και θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου θα οδηγήσει στην απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Γι’ αυτό πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του νομοσχεδίου ώστε να προβλεφθεί ίσος αριθμός αναπληρωματικών για τα μέλη του ΕΣΡ, να καταργηθεί η προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησης και να ορισθεί το ύψος αμοιβής.
δ) Να καταργηθεί η διάταξη της παραγράφου 8 άρθρο 5 με την οποία ο Υπουργός Τύπου καθίσταται διάδικος αφού προβλέπεται, σ΄ αυτήν, ότι ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός.
ε) Η σχετική με τον πειθαρχικό έλεγχο διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 θα έχει ως συνέπεια εάν δεν καταργηθεί, την ουσιαστική ομηρία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ.Ρ. Πολύ περισσότερο εφόσον οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ.Ρ. είναι ταυτόσημες με τις αρμοδιότητές τους.
στ) Τέλος, οι διατάξεις του άρθρου 9, που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των οργάνων αυτοδέσμευσης και ελέγχου από τους ίδιους τους ελεγχομένους είναι γενικές και αόριστες και μπορούν να οδηγήσουν στην πραγματικότητα στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα, δηλαδή στην ανυπαρξία οποιουδήποτε ελέγχου ενώ συγχρόνως αποδυναμώνουν την ελεγκτική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ.”.