18 Οκτωβρίου 2019
  • :
  • :

Menu

Η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων

image_pdfimage_print

Η ΕΣΗΕΑ διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται στον ιδιόκτητο χώρο στον 2o όροφο του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ επί της οδού Ακαδημίας 20 στην Αθήνα. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 59,000 τόμους σπάνιων βιβλίων και περίπου 300 μοναδικούς πίνακες ζωγραφικής. Επιπλέον περιλαμβάνει ιστορικά αρχεία και τεύχη εφημερίδων με ιστορική αξία. Πολλά από τα έντυπα είναι χειρόγραφα και μερικά από αυτά θεωρούνται μεγάλης αξίας (π.χ. χειρόγραφα Ρήγα Φεραίου).

Η Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ, η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων, όπως χαρακτηριστικά την ονόμαζε ο ουσιαστικός δημιουργός της Παναγιώτης Πατρίκιος, είναι μια ειδική Ιστορική βιβλιοθήκη, που καλύπτει ευρύ φάσμα αρχειακού υλικού τόσο στη μορφή όσο και στο είδος του. Τα τεκμήριά της αναφέρονται σε δημοσιογραφικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές θεματικές κατηγορίες, ο κύριος όγκος των οποίων κατατάσσεται χρονικά στην περίοδο 1821 – μέχρι σήμερα.

Επίσης διαθέτει σπάνιες εκδόσεις που τοποθετούνται χρονικά στις απαρχές του 16ού και 17ού αιώνος, χειρόγραφα, ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χάρτες διαφόρων περιόδων, έγγραφα του Αγώνος, αρχεία γελοιογραφιών και σκίτσων και φυσικά πληθώρα φύλλων εφημερίδων λυτών και βιβλιοδετημένων. Τα σπουδαιότερα στοιχεία του υλικού της προβάλλονται στο ειδικό χώρο του Μουσείου Τύπου. Το υλικό της βιβλιοθήκης προέρχεται από Δωρεές Δημοσιογράφων αλλά και ποικίλες προσκτήσεις αγοράς σε επίπεδο εγγράφων.

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη παρέμενε κλειστή για δεκαπέντε περίπου χρόνια με αδιόρατη πολιτική πρόσκτησης και αξιολόγησης υλικού. Ο φυσικός της χώρος περιλαμβάνει 18 σταθερές προβολές – προθήκες , οι οποίες και φέρουν τον μεγαλύτερο όγκο υλικού ήτοι 59.000 τόμους βιβλίων, από τους οποίους έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί 7.000 τόμοι.

Μετά την αρχική καταλογογράφηση μέρους βιβλίων (περίπου 7,000) δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με αποτέλεσμα η βιβλιοθήκη και το περιεχόμενό της να υφίστανται φθορά και ανυπολόγιστες για το μέλλον ζημίες. Επιπλέον η σημερινή μορφή της βιβλιοθήκης δεν επιτρέπει επισκεψιμότητα με συνέπεια το πολύτιμο για πολλούς ενδιαφερόμενους υλικό της να μην είναι διαθέσιμο.

Η ΕΣΗΕΑ έχει υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με συνολικό προϋπολογισμό 2,500,000 Ευρώ που αφορά:

  • Τη ψηφιακή καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ.
  •  Τη ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και όλων των ιστορικών της αρχείων με απώτερο σκοπό τη χρήση του υλικού από δημοσιογράφους και τρίτους μέσω διαδικτύου.
  •  Την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διάθεση και αξιοποίηση του ψηφιακού αρχείου από το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα με έμφαση στα ακόλουθα:
  •  Σύστημα πρόσβασης, αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων του αρχείου και υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας μέσω διαδικτύου.
  •  Ευφυές σύστημα το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης δημοσιογράφων στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων το οποίο θα παρέχεται μέσω διαδικτύου σε υπολογιστές, αλλά και smartphones/tablets σε όλα τα μέλης της ΕΣΗΕΑ.
  •  Την οργάνωση της βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ με ψηφιακή υποδομή και δυνατότητα ψηφιοποίησης
  •  Την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης των βιβλίων και άλλων ιστορικών αρχείων της ΕΣΗΕΑ βασισμένο σε τεχνολογία RFID

Η χρήση της της βιβλιοθήκης μετά την καταλογογράφησή της, τεκμηρίωσή της και τη ψηφιοποίησή της θα αφορά:

• Ιστορική μελέτη και έρευνα: αποτελεί σημαντικό ιστορικό και αρχειακό υλικό για πολλούς μελετητές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας

• Βάση για τη συγγραφή κειμένων από τους νέους ιδιαίτερα δημοσιογράφους: στη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί σύστημα αξιοποίησης του ψηφιοποιημένου αρχείου της βιβλιοθήκης για υποβοήθηση νέων δημοσιογράφων σε δημιουργία τεκμηριωμένων δημοσιογραφικών κειμένων.

• Πολιτιστικό χώρο: επιδιώκεται το κτήριο της ΕΣΗΕΑ να αποτελέσει πόλο έλξης δημοσιογράφων, αλλά και νέων οι οποίοι θα έρχονται σε επαφή με την έντυπη δημοσιογραφία με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ:  Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή βιβλιοθηκονόμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου