image_pdfimage_print

Την παρελκυστική τακτική της διοίκησης της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται αποπνικτικές συνθήκες ΔΕΚΟ, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, επισημαίνει με επιστολή της προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάμπη Ταγματάρχη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Διονύση Τσακνή, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

Θέτει, επίσης, ενώπιον των ευθυνών της τη διοίκηση της ΕΡΤ, για τις μονομερείς βλαπτικές μεταβολές σε βάρος των εργαζομένων, γεγονός που επισημαίνουν και σε ανακοίνωσή τους οι νεοεκλεγείσες εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Άλλωστε, από τις 19/5/2016 και η δημόσια τοποθέτηση της συνέλευσης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ ανέφερε:

«Δεν αναγνωρίζουμε μονομερείς ενέργειες της διοίκησης της εταιρείας με τις οποίες καταστρατηγείται το «θεσμικό τμήμα» της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μας του 2008, η οποία με βάση το ν.4024/2011 (Α’ 226) και την εξειδίκευσή του με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 268 31.12.2011), συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, όπως έχει γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία της Ένωσης».

Στην επιστολή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ προς τη διοίκηση της ΕΡΤ υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι:

«Το Δ.Σ. της Ένωσης ουδέποτε θα αποδεχθεί ή θα συμφωνήσει με ντε φάκτο καταστάσεις, που εκτός από το γεγονός ότι δεν είναι σύννομες, δημιουργούν περιβάλλον το οποίο δεν διασφαλίζει την ελευθερία στην έκφραση και θέτει εν αμφιβόλω την δημοσιογραφική ανεξαρτησία.

Όπως επισημαίνεται και στο ψήφισμα της συνάντησης όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων στην Πάτρα: «Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ, που συμβολίζει τον αγώνα των εργαζομένων προϋποθέτει δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στην κοινωνία και απαιτεί την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και άμεση υπογραφή ΣΣΕ».

Με την παρέμβασή της η ΕΣΗΕΑ σημειώνει ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή των προϋποθέσεων για ανοιχτή ΕΡΤ στην κοινωνία και πλήρη εφαρμογή ΣΣΕ βαρύνει αποκλειστικά την πλευρά της ΕΡΤ Α.Ε.

Ειδικότερα τονίζεται:

          «Η ρητή διάταξη του Ν.4324/2015 (άρθρο 14) προβλέπει, από της δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, την αναβίωση των συμβάσεων των συναδέλφων (εργασιακές σχέσεις, ειδικότητες, χρόνος απασχόλησης, κώδικας δεοντολογίας κ.ά.).

Οφείλουμε ως εκ τούτου να σας επισημάνουμε ότι:

1. Στην επιστολή μας 31/12/2015, καθώς και στη συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ που ακολούθησε με την αντιπροσωπεία σας, είχαμε τονίσει ότι «η αναβίωση των συμβάσεων των συναδέλφων, την οποία προβλέπει ο Νόμος, αποτελεί αφετηρία για την ολοκλήρωση της σχετικής υποχρέωσης για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις – με σκοπό την σύναψη ΣΣΕ- με βάση το κείμενο και τους όρους της τελευταίας πριν την μεταλλαγή της ΕΡΤ σε ΝΕΡΙΤ, ΣΣΕ».

2. Η θέση μας αυτή εξακολουθεί να παραμένει ως όρος για τη σύναψη της νέας ΣΣΕ. Σημειώνουμε ότι θα ήταν θετικό το γεγονός ότι και από την πλευρά σας εκκινείτε και εσείς από την ίδια αφετηρία, δηλαδή τους όρους της τελευταίας ΣΣΕ. Μόνο που άλλους δέχεσθε και άλλους όχι, με το πρόσχημα της δήθεν «ισχύουσας κατάστασης», χωρίς να διευκρινίζετε από πού, από πότε, αλλά και πώς υφίσταται αυτή η «ισχύουσα κατάσταση», που αορίστως επικαλείστε. Επίσης, είναι εύλογη η απορία, επειδή και εσείς και οι συνεργάτες σας γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις σχέσεις εργασίας ο Νόμος καθορίζει την ελαχίστη προστασία του εργαζομένου. Πέραν δε αυτής είναι δυνατή η με ΣΣΕ ή ακόμα και ιδιωτική συμφωνία, συνομολόγηση δεσμευτικών για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ευνοϊκότερων όρων, από αυτούς που περιέχει η νομοθετική ρύθμιση.

Στην προκειμένη περίπτωση επισημαίνουμε την μη παραδοχή από πλευρά της ΕΡΤ σειράς όρων της τελευταίας ΣΣΕ, οι οποίοι όμως αποτελούν, λόγω της καθολικής διαδοχής της ΝΕΡΙΤ από την ΕΡΤ και όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, που έτσι ή αλλιώς έχει αναβιώσει και ο καθολικός διάδοχος (ΕΡΤ Α.Ε.) οφείλει να τηρεί.

3. Άλλωστε περί της σημερινής ΕΡΤ δεν τίθεται θέμα καθόσον ο Ν4324/15 δεν είναι ιδρυτικός αλλά αποκαθιστά την αρχική ΕΡΤ.

Όλως δε ενδεικτικώς μπορούμε να αναφέρουμε:

α) την χρόνο της ημερησίας απασχόλησης,

β) την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου η οποία μόνο για τον έλεγχο της ταυτότητας του φέροντος αυτήν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί,

γ) την διάταξη που αφορά γενικώς τις άδειες (κανονική, ασθενείας κλπ),

δ) την αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος,

ε) την συνολική προϋπηρεσία,

στ) την άρνηση μετάβασης σε εμπόλεμη ζώνη και άλλες κ.ά.

4. Επίσης, να υπογραμμίσουμε την απαράδεκτη εκκρεμότητα που διατηρείται αναφορικά με την περίοδο από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2015. Αποτελεί επίσης χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζομένων στην ΕΡΤ για την ένταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια και την κάλυψη του ασφαλιστικού κενού στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και στον ΕΔΟΕΑΠ, με καταβολή και των εισφορών του εργοδότη, τον οποίο από την πλευρά σας αρνείσθε».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ