image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 2 έως τις 31/1/2007 .
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία της Ενωσης, προσκομίζοντας απαραιτήτως όλες τις απαιτούμενες από το Καταστατικό της Ε.Σ.Η.Ε.Α. βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραδίδουν στη Γραμματεία πλήρεις τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής νέων μελών και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Επισυνάπτεται κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
που θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. μαζί με την
αίτηση, υποψήφια προς εγγραφή μέλη

 

•  Βεβαίωση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό.
•  Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας επικυρωμένη.
•  Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
•  Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’.
•  Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο.
•  Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται και οι αποδοχές τις οποίες λαμβάνουν.
•  Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
•  Ανάλογη με τις παραπάνω βεβαίωση του αντιπροσώπου στο Μικτό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. των συντακτών του χώρου, στον οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.
•  Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του αμείβεται με τις αποδοχές των Σ.Σ.Ε. του κλάδου, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφική. Και
•Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.