image_pdfimage_print

                      ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
      ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Web: http://www.esiea.gr – Ε-mail:info@esiea.gr
Τηλ: 210-3675400, FAX: 210-3632608-3612384
Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα

Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΕΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

1)    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
.   Τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έως τις 15/10/2016).

2)    ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
.   Για το έτος 2016 (χρήση 2015) η δήλωση «πόθεν έσχες» θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι υπόχρεοι δεν θα στέλνουν έντυπες τις δηλώσεις στην αρμόδια Γ΄ Μονάδα της Αρχής, καθώς αυτή δε θα έχει τη δυνατότητα να τις καταχωρίζει, αφού η πρόσβαση στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.
.   Σημειώνεται ότι φέτος, που για πρώτη φορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, αυτή θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.
.    Εφιστάται ακόμη η προσοχή των υπόχρεων στις σχετικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν τόσο διοικητικά πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, όσο και ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές για τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει ότι : «Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της δήλωσης».
.   Οι υπόχρεοι καλούνται να συμπληρώσουν δύο ηλεκτρονικά αρχεία, τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και την Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται και στην παρούσα ανακοίνωση μαζί με συνοδευτικές οδηγίες όπως έχουν εκδοθεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση
.    Αρμόδια Αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-34.01.945, 946, 951, Fax: 210-34.01.944, e-mail: pothen@hellenic-fiu.gr) και ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr.

3)    ΥΠΟΧΡΕΟΙ
.    Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.
.    Ο υπόχρεος υποβάλλει με τη/το σύζυγο κοινή δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Σε περίπτωση βεβαιωμένης διάστασης ή διαζυγίου, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται μόνο από τον υπόχρεο και αφορά μόνο τα δικά του περιουσιακά στοιχεία. Ο υπόχρεος δηλώνει συγχρόνως το γεγονός της διάστασης ή του διαζυγίου.
.    Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστά ο καθένας τη δήλωση «πόθεν έσχες».

4)    ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
.    α) Σημειώνεται ότι η δήλωση «πόθεν έσχες» υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).
.    β) Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
.    γ) Συνεπώς η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» διατηρείται για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων, εκτός και αν συνεχίζουν να προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.

Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της  Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, καθώς και τη διαδικασία υποβολής τους.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, δημοσιευθεί και μεταδοθεί.

Υπουργική Απόφαση Πόθεν Έσχες