ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Ανακοινώσεις
image_pdfimage_print

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας στη σημερινή συνεδρίασή του επανήλθε στο θλιβερό φαινόμενο του “ασυμβίβαστου”. Συνάδελφοι-δημοσιογράφοι κατά παράβαση του Καταστατικού ασκούν, δυστυχώς, παράλληλα με τη δημοσιογραφία, επαγγέλματα ξένα προς αυτήν.

Το ΕΟΔ υπενθυμίζει στους συγκεκριμένους συναδέλφους-δημοσιογράφους τις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις του Καταστατικού (άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφια ε’ και στ’). Οι διατάξεις ορίζουν σαφώς ότι διαγράφεται από τα μητρώα της Ένωσης μέλος:
· “αν ασκήσει επάγγελμα που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου” και
· “αν παράλληλα με την συντακτική του εργασία σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα κλπ, ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό”.

Το ΕΟΔ επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη παράβαση έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τις Αρχές του επαγγέλματος και σε ορισμένες περιπτώσεις υποβαθμίζει την ποιοτική του στάθμη.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+