image_pdfimage_print

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόφαση υπ’ αριθμ. 8/2015

Περίληψη:

Ο συν. Δημήτρης Μπενέκος, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, για  αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

 

Ποινή: Με ψήφους 3 έναντι 2 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 12 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία πρότεινε την προσωρινή διαγραφή 18 μηνών.

 

================

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Γιώργου Μέρμηγκα και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, Αικατερίνης Δουλγεράκη, Μανώλη Καραμπατσάκη, Άρη Καρρέρ, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από 24.09.14 αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου κατά του συν. Δημήτρη Μπενέκου.

 

Το Συμβούλιο έχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Π.Σ. απαρτία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 11 του Καταστατικού, 1η παράταση στην υπόθεση, δόθηκε στις 16.12.14 και 2η παράταση δόθηκε στις 10.03.15.

 

Το ΠΠΣ στην από 54η συνεδρίασή του (24.09.14), αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση αυτεπάγγελτης δίωξης με το ακόλουθο κατηγορητήριο:

 

«Το ΠΠΣ, ασκεί αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη, με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1685/06.06.14 καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, στην οποία αναφέρεται:

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στη συνεδρίασή του της 3ης Ιουνίου 2014, έλαβε την απόφαση να παραπέμψει τον κ. Δημήτρη Μπενέκο, μέτοχο των Εταιρειών που εκδίδουν τις εφημερίδες «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και μέλος της Ενώσεως, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκειμένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

Η Εταιρία DBAS A.E., στην μετοχική σύνθεση της οποίας μετέχει ο κ. Μπενέκος και της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ., οφείλει προς τους εργαζόμενους δημοσιογράφους της εφημερίδας «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»  δεδουλευμένα από τον μήνα Ιούλιο 2013 έως σήμερα. Επιπλέον, ουδέποτε δεσμεύθηκε σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να έχουν ασκήσει από 2/1/2014 επίσχεση εργασίας, χωρίς την παραμικρή αντίδραση εκ μέρους του κ. Μπενέκου, ο οποίος εξακολουθεί επί ένα σχεδόν έτος να αδιαφορεί επιδεικτικά για την δεινή οικονομική θέση εις την οποία περιήλθαν οι συνάδελφοι και με δική του ευθύνη».

 

Παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού και το άρθρο 6, παρ. 1 του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας».

 

Προδικαστικά, το Συμβούλιο κάλεσε για την παροχή διευκρινίσεων τον εγκαλούμενο συν. Δημήτρη Μπενέκο, ο οποίος είπε:

«Αρνούμαι ότι αδιαφόρησα δεδομένου ότι τόσο στη συνάντησή μου μέλη του ΔΣ και του νομικού προσωπικού της ΕΣΗΕΑ, είχα διατυπώσει την πρόταση να αποδοθεί στους εργαζόμενους το μοναδικό αξιότιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, που είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πρόταση που δυστυχώς δε συζητήθηκε σοβαρά.

Παρά ταύτα και μετά από την παρέλευση τόσων μηνών με μάταιη αναζήτηση άλλων λύσεων, που θα επέτρεπαν την επανακυκλοφορία της εφημερίδας, επανέρχομαι στην πρότασή μου, θεωρώντας ότι αποτελεί μια έντιμη εκ μέρους μου στάση έναντι των εργαζομένων, στους οποίους και οφείλω χρήματα ως μέτοχος της εταιρείας, τα οποία όμως δεν έχω άλλον τρόπο για να τους εξοφλήσω. Πιστεύω ότι ο τίτλος της εφημερίδας, διατηρεί ακόμα μια σημαντική αξία και ότι αν αποδεσμευτεί η χρήση του από την DBAS, η οποία είναι υποχρεωμένη, θα μπορούσε στα χέρια των εργαζομένων να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέκδοση της εφημερίδας. Πράγμα το οποίο θα αποτελούσε μοναδική διέξοδο για την ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων τους, ενώ ταυτόχρονα θα τους επέτρεπε να απαλλαγούν από το τραγικό καθεστώς της ανεργίας, στο οποίο βρίσκονται εδώ και μήνες».

 

Αυτεπαγγέλτως κλήθηκε να καταθέσει η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, κα. Μαρία Αντωνιάδου, η οποία μεταξύ αλλων, είπε:

«Σχετικά με την υπόθεση Μπενέκου, προτείνω να κληθεί η επιτροπή των εργαζομένων από τον «Επενδυτή», αλλά και ο εκπρόσωπος κ. Πλιάκος. Θέλω να σας πω ότι έγιναν αρκετές συναντήσεις, όπου ο κ. Μπενέκος έδωσε χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής δεδουλευμένων, τα οποία δεν τήρησε. Αποχώρησε μετά από το σχήμα της εταιρείας και βρεθήκαμε και εμείς και οι συνάδελφοί μας μετέωροι, όπου ο ίδιος κατηγορούσε τον κ. Σκαναβή και ο δεύτερος τον κ. Μπενέκο. Ο μεν κ. Σκαναβής δήλωνε «βρείτε τα με τον Μπενέκο» και ο κ. Μπενέκος «βρείτε τα με τον Σκαναβή»…».

 

Ο εγκαλούμενος συν. Δ. Μπενέκος, δεν πρότεινε μάρτυρες, ενώ δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση του σε απολογία, και το Συμβούλιο θεωρεί ως απολογία του όσα ανέφερε στις διευκρινίσεις του.

 

Το ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:

 

Όπως προκύπτει από την καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατάθεση της προέδρου της ΕΣΗΕΑ συν. Μαρίας Αντωνιάδου, ο εγκαλούμενος συν. Δημήτρης Μπενέκος, λειτούργησε πράγματι αντισυναδελφικά και αντιδεοντολογικά, ως μέτοχος των εταιρειών που εκδίδουν τις εφημερίδες «Επενδυτής» και «Ελεύθερος Τύπος».

 

Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στον «Επενδυτή» είχαν μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των αποδοχών τους από τον μήνα Ιούλιο 2013. Έγιναν πολλές συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ο συν. Μπενέκος έδωσε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, που δεν τήρησε, αδιαφορώντας για την δεινή οικονομική θέση των συναδέλφων, που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

 

Κατόπιν αυτών, αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος συν. Δημήτρης Μπενέκος είναι πειθαρχικά ελεγκτέος, για παράβαση του άρθρου 7, παρ.1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού και άρθρου 6, παρ. 1, του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

 

Ως προς την ποινή, με ψήφους 3 έναντι 2 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 12 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία πρότεινε την προσωρινή διαγραφή 18 μηνών.

 

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 05.05.15.

 

Ο πρόεδρος                                                                         Η γραμματέας

Γιώργος Μέρμηγκας                                                           Μαρία Χριστοφοράτου