Νομικά Θέματα

Αναγνώριση ως εξαρτημένης της εργασίας αμειβομένης με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Αναγνώριση ως εξαρτημένης της εργασίας αμειβομένης με απόδειξη παροχής υπηρεσιών Ειρηνοδικείο Αθηνών -Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων 1539/2012   Οι αιτούντες-δημοσιογράφοι, προσλήφθηκαν από την εκδότρια εταιρεία με ...

Άκυρη απόλυση Δημοσιογράφου από εφημερίδα

ΆΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 690/2015 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Από τις διατάξεις των άρθρων 669 § 2 και 167 του ΑΚ προκύπτει ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αποτελεί μονομερή ...

Νόμιμη Επίσχεση Εργασίας – Κάμψη της Αρχής μη Ευθύνης των Διοικούντων ΑΕ

ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΑΕ -Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 664/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επίσχεση εργασίας - Η απαίτηση της εργοδότριας να εξακολουθούν οι εργαζόμενοι να παρέχουν την ...

Να καταργηθεί άμεσα ο τυποκτόνος νόμος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή την αγωγή της κας Γιάννας Αγγελοπούλου εις βάρος συναδέλφων του περιοδικού «UNFOLLOW», από τους οποίους αξιώνεται το ποσό των 800.000 ευρώ, ζητεί για άλλη μια φορά την κατάργηση του ...