ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ανακοινώσεις, Εγγραφές
image_pdfimage_print

Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη 238 συνάδελφοι, ως δόκιμα μέλη 25, ως αντεπιστέλλοντα 2, και μετατάσσονται από αντεπιστέλλοντα μέλη σε τακτικά 7 συνάδελφοι.

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+