ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ανακοινώσεις, Εγγραφές
image_pdfimage_print

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων οριστικοποιείται η από 10/12/08 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:

 ΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Εφημ. «ΦΙΛΑΘΛΟΣ»

Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής του ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.

Η εγγραφή και η ασφάλιση του νέου μέλους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+