image_pdfimage_print

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εξέτασε το Σχέδιο Νόμου για την ψηφιακή συνδρομητική τηλεόραση και κάνει τις εξής επισημάνσεις:

Οδηγεί σε ανεξέλεγκτη συγκέντρωση των Μέσων Ενημέρωσης στα χέρια λίγων εταιριών και προσώπων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου (άρθρο 2 παρ. 5) ότι όποιος κατέχει ήδη άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης να μην μπορεί να πάρει άδεια και για συνδρομητικό κανάλι καταστρατηγείται, με την επίκληση των “εν γένει κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού” και “της μη δεσπόζουσας θέσης”, που έχουν ή δεν έχουν οι υφιστάμενοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί.

Είναι προφανές ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ευνοείται σκανδαλωδώς η συγκέντρωση των καναλιών και καταντά ψευδώνυμος οποιοσδήποτε περί του αντιθέτου ισχυρισμός.

Δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια, καθώς κάποιες από τις εταιρίες που ενδέχεται να διεκδικήσουν τις άδειες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ονομαστικές τις μετοχές τους.

Επιπλέον δεν αποτρέπεται η διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς παραμένει γράμμα κενό το ασυμβίβαστο της κατοχής άδειας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και της ανάληψης δημοσίων έργων ή κρατικών προμηθειών από τις ίδιες εταιρίες και τα πρόσωπα που τις ελέγχουν. Δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι θα ενισχυθεί η Ε.Ρ.Τ., ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει δραστηριότητες στο νέο πεδίο που ανοίγεται μπροστά της.

Αντιθέτως, διατυπώνεται βασίμως ο φόβος ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα εξακολουθήσει να είναι ο φτωχός συγγενής.

Δεν καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός των καναλιών που επιτρέπεται να προσφέρει μια εταιρία.

Και δεν επιβάλλονται περιορισμοί στον αριθμό των υπηρεσιών που θα προσφέρουν οι κάτοχοι άδειας ως διαχειριστές προγραμμάτων, ενώ τέτοιοι περιορισμοί προβλέπονται για τους “ελεύθερους” διαχειριστές προγραμμάτων.

Δεν διασφαλίζεται η προστασία της ελληνικής γλώσσας, αφού ο κάτοχος της άδειας οφείλει να μεταδίδει πρόγραμμα στα ελληνικά σε ποσοστό μόλις 20% του συνολικού προγράμματος, που υπολογίζεται μάλιστα σε μηνιαία βάση.

Η διαφαινόμενη πρόθεση να ενισχυθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει, επιτέλους, να γίνει πράξη με την ουσιαστική συνδρομή της Πολιτείας σε προσωπικό και μέσα, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει το σημαντικό έργο του.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποδεχθεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε ο νέος νόμος:
Να αντιμετωπίζει επαρκώς τους διαφαινόμενους κινδύνους ακόμη και για το χαρακτήρα του ανοιχτού και πλουραλιστικού δημοκρατικού πολιτεύματος.
Να εξασφαλίζει τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις για την πολυφωνική και ποιοτική ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση του ελληνικού λαού.

Τέλος η Ε.Σ.Η.Ε.Α. καταγγέλλει ότι με την ανεξέλεγκτη διεύρυνση του χώρου των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., έχουν δημιουργηθεί τεράστια εργασιακά προβλήματα και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, που απασχολούνται στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., τα οποία πρέπει να επιλυθούν χωρίς άλλες αναβολές και καθυστερήσεις.