image_pdfimage_print

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε στην Πρόεδρο κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Αντιπρόεδρο κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τιερί Μπρετόν την ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρόμενο έντονα για το επικείμενο «κλείσιμο» της Ελληνικής Υπηρεσίας του Euronews. Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε/κυρία….

Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη ένωση δημοσιογράφων της Ελλάδας, που  εκπροσωπεί περισσότερους από 6.000 δημοσιογράφους και είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ / ΕΟΔ).

Ενημερωθήκαμε από τους έλληνες και γάλλους συναδέλφους που εργάζονται στην EURONEWS Television, ότι η διεύθυνση της εταιρείας τους ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το επικείμενο κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας (Τηλεόραση και Διαδίκτυο) του EURONEWS στις 15 Δεκεμβρίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αποσύρει τη χρηματοδότηση για την Ελληνική Υπηρεσία.

Στην πραγματικότητα η συνεργασία των φρήλανς δημοσιογράφων με την Ελληνική Υπηρεσία έχει ήδη τερματιστεί και στο εγγύς μέλλον, όλοι οι μόνιμα εργαζόμενοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό, θα απολυθούν και θα μείνουν χωρίς δουλειά.

H διοίκηση του EURONEWS επικαλείται δικαιολογίες, όπως τη χαμηλή διάχυση της ελληνικής γλώσσας, αγνοώντας εντελώς την πολιτιστική της αξία, καθώς μιλιόταν από τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώπης. Όπως και τη σημασία της για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι οι ‘Ελληνες και οι Κύπριοι αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού κοινού και όχι αμελητέα μειοψηφία, αυτή η απόφαση όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει την ελληνική γλώσσα και άμεσα την αρχή multilingualism, που ενστερνίζεται και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή επηρεάζει τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας, οι οποίοι μετά την επιτυχημένη εργασία τους στο EURONEWS για σχεδόν 10 χρόνια, έχοντας επιδείξει επαγγελματικές δεξιότητες  και αποτελεσματικότητα, θα οδηγηθούν  στην ανεργία εν μέσω της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, που επηρεάζουν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπροσθέτως η λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού, που είναι το πιο διαδεδομένο και καθιερωμένο μέσο επικοινωνίας, εξασφαλίζει τα μέγιστα επίπεδα ενημέρωσης. Το κλείσιμο της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS αποτελεί σαφές πλήγμα για την πολυφωνία των ΜΜΕ, θεμελιώδη πυλώνα της Δημοκρατίας που αποτελεί το επίκεντρο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης.

Πέρα όλων αυτών, η ενέργεια αυτή εγείρει εύλογα ερωτήματα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εγκαταλείπεται μια επένδυση μακράς διάρκειας, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί τη μοναδική περίπτωση έως σήμερα, που αναστέλλεται η λειτουργία Υπηρεσίας σε μια επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει ήδη αποφασίσει να υποστηρίξει τους συναδέλφους, των οποίων οι θέσεις εργασίας στην Ελληνική Υπηρεσία του EURONEWS (Τηλεόραση & Διαδίκτυο) βρίσκονται σε κίνδυνο, απαιτώντας από τη διοίκηση του EURONEWS να ανακαλέσει την απόφαση, με την οποία παραβιάζονται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ και απειλείται η ποιοτική ενημέρωση. Απόφαση πλήγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς ακόμη και το όνομα της Ευρώπης προέρχεται από την ελληνική γλώσσα.

Αξιότιμε κύριε/κυρία…

Εκ μέρους των συναδέλφων μας σας καλούμε να μας βοηθήσετε στην προσπάθειά μας, να συνεχιστεί η λειτουργία της Ελληνικής Υπηρεσίας (Τηλεόραση & Διαδίκτυο) του ΕURONEWS, αίτημα το οποίο στηρίζουν η ‘Ενωση Συντακτών Κύπρου και οι γαλλικές αδελφές Ενώσεις SNJ και SNJ- CGT.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος                                            Ο  Γενικός  Γραμματέας»

Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

“Dear Madame / Dear Sir…,

The Journalists’ Union of Athens Daily Newspapers (JUADN) is the oldest and largest in membership journalists Union of Greece, representing over 6.000 journalists, also a founding member of the International and European Federation of Journalists (IFJ / EFJ).

It has come to our attention through our Greek and French colleagues working for EURONEWS Television that the company’s management, informed them of planning the imminent closure of EURONEWS Greek Service (TV and Web) by 15th December, since European Commission funding for the Greek Service will be withdrawn.

In fact, cooperation of freelance journalists with the Greek Service has already been terminated and in the near future all the permanent employees, journalists and media workers will be fired and left without a job.

The reason cited by EURONEWS management, i.e. Greek language’s low pervasiveness is completely ignoring its cultural value, since it was spoken by Europe’s most ancient civilization, as well as its significance for Greece and Cyprus and the Greek Diaspora all over the world. Since Greeks and Cypriots are an important part of the European public and not a negligible minority, as you understand this decision impinges on the Greek language and directly affects multilingualism, a value embraced and promoted by the European Union.

Moreover, this decision affects our colleagues’ labour rights, who, after their successful service at EURONEWS for almost 10 years, professionally skillful and efficient, will be led to unemployment amid the unprecedented economic and Covid-19 crisis, affecting not only our country but also the whole world.

In addition, the operation of a television station, which is the most widespread and established means of communication, ensures maximum levels of news information. The closure of EURONEWS Greek Service clearly constitutes a blow to media pluralism, which is in the heart and very essence of timely and accurate news information, and a fundamental pillar of democracy.

Apart from the above, such an action will raise reasonable questions about the European Union’s strategy, as a long-term investment will be abandoned, while at the same time it will mark the only case, to date, of the suspension of a service of an official language of the European Union.

JUADN Executive Board has already decided to support our colleagues whose jobs are threatened at EURONEWS Greek Service (TV and Web), unless EURONEWS management revokes their decision, which violates journalists and media workers rights, threatens quality of news information and delivers a blow to European culture since the very name of Europe comes from the Greek language.

Dear Madame/Dear Sir

On behalf of our colleagues and supported by the Cyprus Union of Journalists and our sister French Unions SNJ and SNJ-CGT, we call on you to assist our efforts towards the continuation of EURONEWS Greek Service (TV & Web) operation.

                                          For JUADN Executive Board

    President                                                              General Secretary»

 

      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ