image_pdfimage_print

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ

· Στην ΑΥΡΙΑΝΗ – όπως και στα άλλα ΜΜΕ ιδιοκτησίας Κουρή – τους εργαζόμενους τους θέλουν δουλοπάροικους.
· Η ιδιοκτησία γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και συνολικά την εργατική νομοθεσία.
· Αποκαλυπτική είναι η έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, την παρέμβαση του οποίου τελευταία φορά ζήτησε η ΕΣΗΕΑ στις 31/3/2003.

“ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘ/ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 ΠΡΟΣ: Την Ενωση Συν/κτών Ημερησίων
Ταχ.Κώδικας: 101 10 Εφημερίδων Αθηνών
Πληροφορίες: Χρυσ. Κωστάκη Ακαδημίας 20
Τηλέφωνο: 3702413 τ.κ. 10671 Αθήνα
ΘΕΜΑ:Παροχή στοιχείων ελέγχου επιχείρησης.
ΣΧΕΤ:Εγγραφό σας με αριθμ.πρωτ. 722/31-03-03
Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό και μετά την από 31-03-03 παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σας γνωστοποιούμε το περιεχόμενο του δελτίου ελέγχου και τις ενέργειες που προέβησαν οι Ειδικοί Επιθ/τές Εργασίας μετά τον έλεγχο που διενήργησαν στην επιχείρηση με την επωνυμία “Γ.Α. ΚΟΥΡΗΣ Ε.Π.Ε.-ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, που εδρεύει στον Ταύρο, οδός Δήμητρος 31.
Αριθμ. δελτίου ελέγχου 884/4-03-03
Κατά τον γενόμενο έλεγχο δεν βρέθηκε κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 16 του Ν. 2874/00. Επίσης δεν επιδείχθηκαν για έλεγχο, αν και ζητήθηκαν, τα παρακάτω στοιχεία:
1) οι ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων (Π.Δ156/94),
2) το βιβλίο κανονικών αδειών των εργαζομένων (Α.Ν539/45 άρθρο 4 παρ.3),
3) τα εκκαθαριστικά σημειώματα των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων (Ν 1082/80 άρθρο 18)
4) οι μισθοδοτικές καταστάσεις των εργαζομένων, για τον έλεγχο εφαρμογής της οικείας Σ.Σ.Ε.

Ζητήθηκε από την επιχείρηση, να υποβάλει στην Υπηρεσία μας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, γραπτές εξηγήσεις για τις ανωτέρω διαπιστώσεις-παραβάσεις και να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία, που δεν επιδείχθησαν κατά τον έλεγχο.
Μέχρι σήμερα (01-4-03), η εν λόγω επιχείρηση δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν από την Υπηρεσία μας διοικητικές κυρώσεις (δηλ. πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ) και υποβλήθηκε και μήνυση”.

· Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι στην ΑΥΡΙΑΝΗ αμείβονται με μισθούς πείνας, που και αυτοί δεν καταβάλλονται τακτικά. Με βάση την ισχύουσα ΣΣΕ ο κατώτερος μισθός δημοσιογράφου είναι 677 Ευρώ. Στην ΑΥΡΙΑΝΗ ο κ. Κουρής πληρώνει όσα θέλει.
Ενδεικτικά:
– Σε συντάκτη με 5 χρόνια υπηρεσία δίνει μισθό 190,62 Ευρώ.
– Σε συντάκτη με 11 χρόνια υπηρεσία δίνει μισθό 548 Ευρώ.
– Σε συντάκτη με 15 χρόνια υπηρεσία δίνει μισθό 582,42 Ευρώ.
– Σε συντάκτη με 23 χρόνια υπηρεσία δίνει μισθό 548 Ευρώ.

Σε αυτήν την άθλια κατάσταση αντιδρούν εδώ και καιρό οι εργαζόμενοι και η ΕΣΗΕΑ. Στην περίπτωση του ΦΙΛΑΘΛΟΥ ο κ. Κουρής συμφώνησε σε άμεση εφαρμογή της Σ.Σ.Ε.
Για την ΑΥΡΙΑΝΗ επέλεξε τη σύγκρουση ανοίγοντας ταυτόχρονα τον γνωστό ασκό της λάσπης ενάντια στους εργαζόμενους και την ΕΣΗΕΑ αλλά και τις απειλές για απολύσεις.
Φωνάζει λοιπόν κατά της ΕΣΗΕΑ ο κ. Κουρής, ο οποίος προσπαθεί να σύρει στον εργασιακό Μεσαίωνα ολόκληρους κλάδους, καλυπτόμενος πίσω από την ένταση των κραυγών και τον έλεγχο ποικίλων κομματικών και παρακομματικών μηχανισμών.
Για να μπορεί όμως να μιλά, οφείλει να εφαρμόζει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους νόμους της πολιτείας.
Ο κ. Κουρής κραυγάζει, επειδή έτσι έχει συνηθίσει να πολιτεύεται. Αυτή τη φορά όμως απευθύνεται σε Σωματεία και Διοικητικά Συμβούλια εκλεγμένα και όχι διορισμένα, που δεν έχουν λόγο να φοβούνται, γιατί κανένα μέλος τους δεν είναι αργόμισθος ή πολυθεσίτης ή διαπλεκόμενος και δεν έχουν τίποτα να κρύψουν.
Διαπλεκόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι αρνούνται τις ΣΣΕ και δια της πλαγίας οδού των πιέσεων και της συνδιαλλαγής προσπαθούν να μην εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις τους οι νόμοι του Κράτους.
Ας το πούμε απλά: αρκετά μίλησε ο κ. Κουρής για να κρύψει τις ευθύνες του.
Τώρα είναι η ώρα που μιλούν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕΒΑΣΤΕΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΙΣ “ΓΑΛΕΡΕΣ” ΝΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.