← Επιστροφή στο καταστατικό
image_pdfimage_print

Άρθρο 31

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ενώσεως που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση την ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι ημέρες από την υποβολή της προτάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ. 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απαρτία του 1/2 τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα.