image_pdfimage_print

Προς : ΔΣ ΕΣΗΕΑ

Κοιν: Εκπροσώπους του κλάδου

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Νοέμβριος 2008

Συνάδελφοι,

Σας υποβάλλουμε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα θέματα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του και της συμμετοχής μας στο Δ.Σ. (η οποία υπενθυμίζουμε ότι τελεί υπό την αίρεση δικών σας αποφάσεων όπως και των υπολοίπων Ενώσεων Συντακτών, καθώς έχουμε, ήδη από 13/10/08 θέσει στη διάθεσή του κλάδου τις παραιτήσεις μας).

Με βάση τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία τα οποία ζητήσαμε να μας γνωστοποιηθούν, τις εισηγήσεις στο Δ.Σ. καθώς και από την εφαρμογή του νόμου, προκύπτουν θέματα για τα οποία κρίνουμε απαραίτητη την ενημέρωσή σας. Για ορισμένα από αυτά χρειάζονται συλλογικές αποφάσεις και παρεμβάσεις ενώ για άλλα υπουργικές αποφάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αυτονόητο είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα παραμένουμε στο Δ.Σ. του Ταμείου, θα σας ενημερώνουμε τακτικά για όλα τα θέματα του κλάδου και θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε, επιπλέον, πληροφορία ή διευκρίνιση.

Θέμα 1 ον : Τα έσοδα από το αγγελιόσημο, σε συνάρτηση με τις οφειλές από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Παρά τις όποιες παραλείψεις ή ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων του ΤΣΠΕΑΘ και των υπολοίπων Ταμείων, αν υπάρχουν, διαπιστώνεται ότι οι κλάδοι – πρώην ταμεία του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, υποσκάπτεται, από την ασυνέπεια καταβολής του αγγελιοσήμου καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι οφειλές από το αγγελιόσημο ανέρχονταν στις 30/9/08 σε 26.209.578,95 ευρώ και  οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών σε 10.370.046,13 ευρώ.

Η εισφοροαποφυγή και η εισφοροδιαφυγή ενδέχεται να αυξηθούν μέσα στο 2009, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα του Ταμείου, λόγω της αναμενόμενης επέκτασης (ή και της επίκλησης) της πιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, του περιορισμού της διαφημιστικής δαπάνης κ.α. Πρόσθετη απώλεια εσόδων θα προκύψει και από την τυχόν παρακράτηση (από την 1/1/2009) του 10% του συνολικού εσόδου από το αγγελιόσημο υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)  που, παρά την αντίθεση όλων μας, επιβάλλει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (άρθρο 149). Η σχετική απόφαση για παρακράτηση του 10% παραμένει προς το παρόν παγωμένη.

Με αυτά τα δεδομένα και πέρα από την προωθούμενη από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ επιβολή προστίμων στους υπόχρεους και τη διεκδίκηση της καταβολής των οφειλών, προτείνουμε:

–         Να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη βεβαίωση και την είσπραξη τόσο του αγγελιοσήμου όσο και των ασφαλιστικών εισφορών (το έχουμε ήδη ζητήσει από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Παράλληλα, να ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να εξακριβωθεί αν τα ποσά που βεβαιώνονται είναι τα πραγματικά και πόσα από αυτά αποδίδονται (τη διαδικασία βεβαίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης διεκπεραιώνει, με απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, η ιδιωτική εταιρία ΕΠΑΦΟΣ η οποία εκπαιδεύει, παράλληλα, υπαλλήλους του Ταμείου που θα αναλάβουν, στη συνέχεια, το σχετικό έργο).

–         Να «παγώσει» λόγω των ειδικών συνθηκών και της αναμενόμενης κρίσης, η εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου για την παρακράτηση του 10%.

–         Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλλει την παρακράτηση ποσοστού του αγγελιοσήμουστις διαφημιστικές καταχωρήσεις στις ιστοσελίδες.

Σχετική ρύθμιση δεν έχει γίνει, παρά  τις προσπάθειες της ΕΣΗΕΑ τα τελευταία χρόνια.

Θέμα 2 ον : Οι παροχές υγείας μετά την ενοποίηση (δεν αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ αλλά τους κλάδους υγείας των ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ και ΤΑΤΤΑ).

Αν εφαρμοστεί ως έχει ο νέος νόμος, θα υπάρξει εξίσωση παροχών προς τα κάτω (το άρθρο 39 προβλέπει ότι «οι τομείς υγείας διέπονται από τα προβλεπόμενα στο κανονισμό παροχών του ΤΣΕΥΠ»).

Για το συγκεκριμένο μέτρο, ύστερα από ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ, το Δ.Σ. έστειλε επιστολή στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να «διορθωθεί» η σχετική διάταξη του νόμου.  Επίσης  το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει στην προβλεπόμενη, από το νόμο, αναθεώρηση των συμβάσεων των πιο πάνω κλάδων με ιατρούς, θεραπευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακοποιούς κ.α.

Θέμα 3 ον : Η μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών των ενοποιημένων Ταμείων

Έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. πρόταση για τη μίσθωση γειτονικού προς το κτίριο του ΤΣΠΕΑΘ κτιρίου για τη στέγαση όλων των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που σήμερα είναι διασκορπισμένες στα κτίρια ιδιοκτησίας των άλλων κλάδων. Οριστική απόφαση για τη μίσθωση αυτή δεν έχει, ακόμη, ληφθεί ενώ έχουμε ζητήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συστέγαση των υπηρεσιών, να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και, παράλληλα, να αξιοποιηθούν τα άλλα κτίρια ώστε να μην προκύψει αύξηση δαπανών.

Θέμα 4 ο: Η αύξηση των παροχών προς τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Υποστηρίζουμε τη βελτίωση – αύξηση των σχετικών επιδομάτων με δεδομένα αφενός την καλή οικονομική κατάσταση του κλάδου μας (ΤΣΠΕΑΘ) και αφετέρου τις αναλογιστικές μελέτες που έγιναν με πρωτοβουλία της προηγούμενης διοίκησης του Ταμείου (όπως διαπιστώσαμε το απελθόν Δ.Σ. παρήγγειλε τη διεξαγωγή 2 χωριστών μελετών που θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Για τους άλλους κλάδους, αντίστοιχες αυξήσεις θεωρούμε πως πρέπει να δοθούν εφόσον υπάρξουν ανάλογες μελέτες.

Ήδη, πάντως, εγκρίθηκε ένα πρόσθετο μηνιαίο επίδομα για τους ανέργους του ΤΣΠΕΑΘ, καθώς επίσης και έξτρα αύξηση – πέραν της εισοδηματικής πολιτικής – 50€ για τους συνταξιούχους όλων των κλάδων.

Θέμα 5 ο: Ενιαίες επιτροπές για την κρίση αναπηρίας

Με απόφαση του Δ.Σ. και σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ασφαλιστικού νόμου προωθείται η συγκρότηση Ενιαίων Επιτροπών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) για την κρίση περιπτώσεων αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του ΤΣΠΕΑΘ, για περιπτώσεις αναπηρίας, εξετάζονταν στο ΙΚΑ στο οποίο παραμένει, προς το παρόν, η αρμοδιότητα για τη δευτεροβάθμια κρίση.

Τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη της ΕΣΗΕΑ

 Γιώργος  Στεφανής         Γιώργος Γάτος

ΥΓ 1 . Επειδή δεν υπάρχουν στο ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων, για τους γνωστούς λόγους, αν δεν σας δημιουργούμε πρόβλημα, καλό θα είναι να το διαβιβάσετε, με τα μέσα που διαθέτετε ή να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

ΥΓ 2 . Σας επισυνάπτουμε την επιστολή προς το Υπουργείο για την αναβάθμιση των παροχών υγείας των πρώην ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008

Τ . Κ . 11743 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210-9212727

Ρ ΑΧ : 210-9241332

Πληροφορίες : εσωτ . 111

Αρ. πρωτ.: Προς: Υπουργείο Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας Διεύθυνση Ασφάλειας, Ασθένειας και Μητρότητας

Κοιν.: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κ. Μαμωνά

Θέμα: «Εφαρμογή Καταστατικών Διατάξεων Κλάδου Υγείας Α” Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παρογών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.)» Σγετ.: ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αριθμ. πρωτ. 26363/31-10-08.

Στη συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με οποίο σας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με αριθμ. 3/22-10-2008, παρακαλούμε όπως αφού λάβετε υπόψη σας την παράγραφο 3 αυτού, επανεξετάσετε την εφαρμογή των Καταστατικών Διατάξεων του Κλάδου Υγείας της Δ’ Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΣΕΥΠ ΑΘ.) και εγκρίνοντας μεριμνήσετε για την αναβάθμιση των προβλεπομένων παροχών υγείας του Ενιαίου πλέον Ταμείου, στο επίπεδο των προβλεπομένων παροχών που εδικαιούντο οι ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία (ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ) και των οποίων οι παροχές αυτές υποβαθμίστηκαν από 1-10-2008.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το σχετικό και το υπ’ αριθμ. 3/22-10-2008 απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Πήχας