ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ‘ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ’ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ανακοινώσεις
image_pdfimage_print

Η Αντεισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αρχίσει τον έλεγχο των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» των δημοσιογράφων.

Ειδοποιούμε τα μέλη της Ενώσεως που τυχόν έχουν παραλείψει μέχρι σήμερα την υποχρέωσή τους αυτή, η οποία απορρέει από τον Ν. 2429/1996, να σπεύσουν να υποβάλουν τη δήλωση «Πόθεν Έσχες» το συντομότερο δυνατόν για την αποφυγή των ποινικών κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος, δεδομένου ότι η προθεσμία έληξε στις 30 Απριλίου 1998.

Η δήλωση «Πόθεν Έσχες», πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο το συντομότερο δυνατόν στον: Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χρήστο Αναστασόπουλο (αρμόδιο δηλώσεων «πόθεν έσχες»), Αρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, 115 10 Αθήνα.

Ειδικά έντυπα «πόθεν έσχες» και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, παρέχονται από τις υπηρεσίες της Ενώσεως, Ακαδημίας 20, 5ος όροφος, καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. (τηλέφωνο 3632601-5).

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+