ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γενικές
image_pdfimage_print

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έλαβε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) του Υπουργείου Υγείας, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Επιστημόνων στον τομέα Επικοινωνίας, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο ακόλουθο link :

 

http:// www. keelpno. gr/ Portals/0/% CE%91% CF%81% CF%87% CE% B5% CE% AF% CE% B1/% CE% A0% CF%81% CE% BF% CE% BA% CE% B7% CF%81% CF%8 D% CE% BE% CE% B5% CE% B9% CF%82/2014/% CE%9 D% CE%95% CE%91%20% CE% A0% CF%81% CF%8 C% CF%83% CE% BA% CE% BB% CE% B7% CF%83% CE% B7%20% CE% B3% CE% B9% CE% B1%20% CF%80% CF%81% CF%8 C% CF%83% CE% BB% CE% B7% CF%88% CE% B7%20% CF%80% CF%81% CE% BF% CF%83% CF%89% CF%80% CE% B9% CE% BA% CE% BF% CF%8 D%203391%2017.06.2014_2. pdf

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+