image_pdfimage_print

 

19/3/01

Προς όλα τα μέλη της Ενώσεως

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παραδίδει στους συναδέλφους το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Ενωσής μας.
Το κείμενο-πρόταση προς τη γενική συνέλευση της ΕΣΗΕΑ είναι προϊόν επεξεργασίας από το σημερινό Δ.Σ. του σχεδίου, που άφησε το προηγούμενο Δ.Σ. και το οποίο ήταν αποτέλεσμα της επεξεργασίας του κειμένου-προσχεδίου από την Επιτροπή Καταστατικού, κατά τη διάρκεια της διετίας 1997-1999.
Αναγνωρίζουμε ότι καθυστερήσαμε να παραδώσουμε το κείμενο αυτό εγκαίρως. Η καθυστέρηση οφείλεται σε εγγενείς δυσκολίες του Δ.Σ. Θεωρήσαμε ωστόσο ότι είχαμε χρέος να δώσουμε στο Σώμα το σχέδιο του νέου Καταστατικού για να συζητηθεί στην επικείμενη γενική συνέλευση.
Με το προς κρίση σχέδιο του Καταστατικού το Δ.Σ. προσπάθησε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, οι οποίες είναι προϊόν της εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο των ΜΜΕ και να καλυφθούν συνδικαλιστικά οι νέοι επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι αναπτύσσονται ραγδαία. Βασικό μέλημα αποτελεί η ενότητα του κλάδου και η διατήρησή της, ενώ είναι φανερό ότι οι εξελίξεις οδηγούν σε νέα οργανωτική δομή της Ενωσης μας.
Η ΕΣΗΕΑ, της οποίας ο ιστορικός τίτλος διατηρείται, είναι Σωματείο με ιστορία, μαχητικό και παρεμβατικό. Θέλουμε να είναι όσο πιο δημιουργικό και αποτελεσματικό γίνεται στις νέες συνθήκες.
Εχουν περάσει 23 χρόνια από το 1978 όταν εγκρίθηκε το ισχύον Καταστατικό. Αυξήθηκε στα χρόνια αυτά ο αριθμός των μελών, μεγάλωσε το κύρος της ΕΣΗΕΑ, οι παρεμβάσεις της έγιναν περισσότερο αποτελεσματικές.
Αυξήθηκαν, όμως, και τα προβλήματα, αυξήθηκαν και οι ιδιαιτερότητες στους εργασιακούς χώρους.
Το Δ.Σ. παραδίδει το κείμενο – πρόταση σχέδιο του νέου Καταστατικού με υπευθυνότητα και συναίσθηση της ευθύνης.
Μένει η τελική κρίση της γενικής συνέλευσης. Πριν από αυτήν προσβλέπουμε στην ουσιαστική συνεισφορά των συναδέλφων για να διαμορφωθεί το οριστικό κείμενο του Καταστατικού που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες και τις εξελίξεις στο χώρο.
Προσβλέπουμε στις προτάσεις, τις οποίες θα κάνουν οι συνάδελφοι, προτάσεις που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και στήριξη, προτάσεις οι οποίες θα αξιοποιηθούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα μέλη της “Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών”, με συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και του επαγγελματικού τους καθήκοντος, που υπαγορεύεται από τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους να εργάζονται ατομικά και συλλογικά για:
Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος της αναζήτησης και της μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων, με σεβασμό στην αλήθεια και τα γεγονότα.
Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει καθένας ελεύθερα και ανεμπόδιστα και να διαδίδει γραπτά και προφορικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τους στοχασμούς, τις θέσεις και τις απόψεις του καθώς και να ελέγχει και να κρίνει τις πράξεις κάθε εξουσίας.
Το σεβασμό και την προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της προσωπικής ασφάλειας και της ανθρώπινης αξίας, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, φύλου, ηλικίας, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Τη διεύρυνση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής.
Την ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
Το σεβασμό της λαϊκής βούλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας.
Την προάσπιση και τη διαφύλαξη της ειρήνης με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων..
Την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως σταθερή αξία για κάθε πολίτη και ομάδα πολιτών, έναντι οποιασδήποτε απειλής και αυθαιρεσίας, καθώς και του δικαιώματος της επανόρθωσης και της αποκατάστασης σε περίπτωση παραβιάσεων, προσβολής, αδικιών ή διαστρέβλωσης της αλήθειας.
Την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την επιμόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την εργασία.

Με προσήλωση στις αρχές αυτές, τα μέλη της “Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών” ψήφισαν κατά τη Γενική Συνέλευση της …….2001 το αναμορφωμένο και ανασυνταγμένο αυτό Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

’ρθρο 1
Ιδρύεται εργασιακό σωματείο με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης”. Έδρα του σωματείου είναι η Αθήνα.
Το σωματείο θα αναφέρεται στις σχέσεις του προς τα έξω, είτε με τον ιστορικό τίτλο “ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ”, είτε με τα αρχικά των λέξεων που τον αποτελούν (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), στο εξής δε στο Καταστατικό αυτό, είτε ως Ε.Σ.Η.Ε.Α., είτε ως “ΕΝΩΣΗ”.

’ρθρο 2
1. Σκοποί της Ένωσης είναι:
α) Η διασφάλιση της βασικής αρχής, ότι η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας,
β) Η αποφασιστική και με όλα τα νόμιμα αγωνιστικά μέσα προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του, ιδιαίτερα της ελευθεροτυπίας και γενικά της ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης από κάθε επιβουλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, έτσι ώστε, μέσα σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης, να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάκοπη προαγωγή τους καθώς και η πλήρης ενημέρωση των πολιτών από τον Τύπο, το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και οποιοδήποτε άλλο Μέσο, με τη δημοσίευση και μετάδοση όλων των ειδήσεων, απαλλαγμένων από κάθε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια.
γ) Η προστασία, διασφάλιση και προαγωγή των ηθικών, μορφωτικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης και των δημοσιογράφων γενικότερα. Η ευθύνη για τη διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, της κύριας και επικουρικής ασφάλισης των μελών της Ένωσης.
δ) Η παρακολούθηση των προσλήψεων και των απολύσεων των δημοσιογράφων στον Τύπο και στα άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και της εφαρμογής των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των ιδιωτικών συμφωνιών που αφορούν στο επάγγελμα.
ε) Η βοήθεια, η προστασία και η κάλυψη των μελών της Ένωσης, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής ή για τη συνδικαλιστική τους δράση, ή τη συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις καθώς και η παρέμβαση της Ένωσης στις δικαστικές διαφορές των μελών της με τους εργοδότες τους, όταν αυτές αφορούν τις εργασιακές σχέσεις ή την εκπλήρωση του δημοσιογραφικού τους καθήκοντος.
στ) Η βοήθεια και η προστασία των μελών της Ένωσης και των οικογενειών τους σε ιδιαίτερες και έκτακτες περιπτώσεις.
ζ) Η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και αγωνιστικής αλληλεγγύης με εθνικές και διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, οργανώσεις εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και γενικότερα οργανώσεις εργαζομένων.
η) Η ενεργητική παρέμβαση της Ένωσης στα μεγάλα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας, η υποστήριξη και ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας που αποβλέπει στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, στην πολιτιστική πρόοδο της χώρας και στη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς μας.
θ) Η διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης για την καλύτερη λειτουργίας της και την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Και
ι) Η οικονομική και ηθική συμβολή στη μελέτη των γενικότερων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πληροφόρησης και ελευθερίας, ζητημάτων του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο καθώς και απονομή βραβείων για το σκοπό αυτό.

’ρθρο 3
1. Τα μέσα με τα οποία η Ένωση επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της είναι:
α) Η οργάνωση και κινητοποίηση των μελών της και όλων των δημοσιογράφων με όλες τις μορφές της συνδικαλιστικής δράσης.
β) Η τακτική επαφή με τα μέλη, η ενημέρωσή τους και των δημοσιογράφων γενικότερα, καθώς και η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και των εργαζομένων στον Τύπο και τα άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τις συνθήκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο χώρο αυτό, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας καθώς και τα γενικότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και η έκδοση σχετικών εντύπων, βιβλίων και κάθε φύσης ενημερωτικού υλικού.
γ) Η δημιουργία Οργανισμού Δημοσιογραφικής Αλληλεγγύης (Ο.Δ.Α.), και Ταμείου Αλληλοβοηθείας, με σκοπό την παροχή βοήθειας και προστασίας στα μέλη της Ένωσης, όπως είναι η στέγαση, η παροχή υπηρεσιών, η λειτουργία Δημοσιογραφικής Στέγης για τους ηλικιωμένους και η υποβοήθηση της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων που υπάρχουν στην Ένωση.
δ) Η ίδρυση και η λειτουργία Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τύπου και άλλων υπηρεσιών που το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
ε) Η ενίσχυση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και η υποβοήθηση της λειτουργίας του και η δημιουργία Ινστιτούτου Δημοσιογραφικής Έρευνας και Επιμόρφωσης.
στ) Η συμμετοχή της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), στη Διεθνή και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ., Ε.Ο.Δ.) καθώς και η ίδρυση ευρύτερων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εθνικών ή διεθνών ή η συμμετοχή σε αυτές.
ζ) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που εξυπηρετεί το συμφέρον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, την ελευθεροτυπία και τους σκοπούς της Ε.Σ.Η.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
’ρθρο 4

1. Οι πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών, που είναι ανάλογη με το ύψος του εισοδήματός τους από τη δημοσιογραφική εργασία, η οποία παρέχεται με οποιαδήποτε σχέση, ή από τη σύνταξη. Το ποσοστό της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. Και
δ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Ένωση και γενικά κάθε άλλο έσοδο, που αποκτάται ή χορηγείται με νόμιμο τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ
’ρθρο 5
1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
2. Δημοσιογράφοι – συντάκτες είναι και μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, όσοι έχουν ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, από την οποία αποζούν, και εργάζονται ως συντάκτες στη συγκέντρωση, διαμόρφωση, επεξεργασία, διόρθωση και παρουσίαση της δημοσιογραφικής ύλης και ως σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι α) στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες, που εκδίδονται μέσα στα όρια του πρώην Νομού Αττικής, β) στα Γραφεία Αθηνών των ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης, γ) στο εξωτερικό, ως μόνιμοι ανταποκριτές των Αθηναϊκών εφημερίδων και των άλλων Μ.Μ.Ε. καθώς και οι μόνιμοι ανταποκριτές των ευρείας κυκλοφορίας ελληνόφωνων ημερήσιων ομογενειακών εφημερίδων του εξωτερικού, που εργάζονται στα Γραφεία τους στην Αθήνα, δ) στο “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων” (Α.Π.Ε.), το “Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων” (Μ.Π.Ε.), στους τηλεοπτικούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στα άλλα ηλεκτρονικά ειδησεογραφικά ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα μέσα στα όρια του πρώην Νομού Αττικής.
3. α) Κάθε νέος συντάκτης, μόλις προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από ένα εργοδότη, από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εγγράφεται ύστερα από αίτησή του και με ευθύνη των αντιπροσώπων του χώρου του στο Μικτό Συμβούλιο σε ειδικό κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών, που τηρεί η Γραμματεία της Ένωσης και εφοδιάζεται με ειδική κάρτα, που πιστοποιεί την σύνδεσή του με την Ένωση. Η κάρτα αυτή του επιτρέπει να συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ε.Σ.Η.Ε.Α..
β) Οι συντάκτες που εργάζονται σε έναν από τους εργοδότες της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να εγγραφούν στον κατάλογο των υποψηφίων δοκίμων μελών, εφόσον έχουν τρία (3), τουλάχιστον, έτη συνεχούς δημοσιογραφικής απασχόλησης ή διακεκομμένης αλλά εντός της τελευταίας πενταετίας, οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι ίσες, τουλάχιστον, με τα κατώτατα όρια μισθών της οικείας συλλογικής σύμβασης εργασίας και προσκομίσουν βεβαίωση από το ΙΚΑ ή άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους ως δημοσιογράφων, το ύψος των αποδοχών τους και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν.
4. Δόκιμα μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους, όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο των υποψήφιων δοκίμων μελών και συντρέχουν στο πρόσωπό τους και οι άλλες προϋποθέσεις που το Καταστατικό απαιτεί.
5. Τακτικά μέλη εγγράφονται, όσοι έχουν συμπληρώσει ως δόκιμα μέλη, ένα (1) έτος εφόσον έχουν πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης, και δύο (2) έτη σε κάθε άλλη περίπτωση και συντρέχουν στο πρόσωπό τους και οι άλλες προϋποθέσεις που το Καταστατικό απαιτεί.
Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν ύστερα από αίτησή τους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συντάκτες της κατηγορίας του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, μετά τη συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας από την εγγραφή τους στον κατάλογο των υποψηφίων δοκίμων μελών και εφόσον συγκεντρώνουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτεί το Καταστατικό.
6. Επίτιμα μέλη εγγράφονται, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση, ή έχουν διακριθεί για την πνευματική, επιστημονική και κοινωνική τους προσφορά, εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης συγγενικής οργάνωσης, που οι σκοποί και οι δραστηριότητές της έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της. Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) κατ’ έτος και συνολικά τους εξήντα (60) ανά δεκαετία. Τα επίτιμα μέλη εφοδιάζονται από την Ένωση με ειδικές ταυτότητες και δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δοκίμων και τακτικών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
’ρθρο 6
1. Για να εγγραφεί κανείς δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ένωσης, μετά τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που κατά περίπτωση προβλέπει το Καταστατικό, ή επίτιμο, θα πρέπει να υποβάλει στην Γραμματεία της Ένωσης κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, αίτηση, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του ιδίου έτους, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.
2. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και είναι πλήρως αιτιολογημένη.
3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εγγραφές γνωστοποιείται με ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στα Γραφεία της Ένωσης και σε όλους τους χώρους εργασίας και με αποστολή της ανακοίνωσης στα μέλη που είναι συνταξιούχοι. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εγγραφής υποψηφίου μέλους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που έχει η ανακοίνωση. Οι απορριπτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στους ενδιαφερόμενους, καθένας από τους οποίους δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που απέρριψε την αίτησή του μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που του ταχυδρομήθηκε η απόφαση.
4. Οι ενστάσεις και οι προσφυγές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ένωσης και απευθύνονται προς το Μικτό Συμβούλιο. Το Μικτό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εξετάσει, τις ενστάσεις και τις προσφυγές μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους και οι αποφάσεις του επ’ αυτών περαιώνουν τη σχετική διαδικασία. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου επί των ενστάσεων και προσφυγών, είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν αναδρομική ισχύ και ανατρέχουν στο χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση. Ο ενιστάμενος ή το υποψήφιο μέλος καλείται να παραστεί κατά τη συζήτηση δέκα (10) ημέρες πριν από αυτήν και μπορεί, ύστερα από αίτηση του, να λάβει γνώση των σχετικών εγγράφων. Το Μικτό Συμβούλιο τηρεί πρακτικά και οι αποφάσεις του είναι αιτιολογημένες. Όταν η εγγραφή γίνει οριστική, ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει το νέο μέλος στο Μητρώο Μελών της Ένωσης και κοινοποιεί την απόφαση στον “Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως” (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).
5. Εάν η αίτηση για την εγγραφή στην Ένωση απορρίφθηκε τελεσίδικα, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, η οποία να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το Καταστατικό. Η νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει ένα (1) έτος από την τελεσίδικη απόφαση της προηγούμενης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
’ρθρο 7
1. Στο πρόσωπο του υποψήφιου προς εγγραφή μέλους θα πρέπει, κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο.
β) Να είναι μόνιμος κάτοικος του πρώην Νομού Αττικής, εκτός από τους μόνιμους ανταποκριτές των αθηναϊκών εφημερίδων και των άλλων μέσων ενημέρωσης στο εξωτερικό.
γ) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικής ή ξένης.
δ) Να απασχολείται κατά κύριο επάγγελμα ως συντάκτης σε έναν εργοδότη από εκείνους που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ε) Να αμείβεται με μισθό, ο οποίος να μην είναι κατώτερος από τα ελάχιστα όρια των νόμιμων αποδοχών του κλάδου. Και
στ) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, για ατιμωτικά αδικήματα, των οποίων η βαρύτητα τίθεται στη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν ο υποψήφιος για εγγραφή υπήρξε μέλος άλλης αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και Μ.Μ.Ε., μέλους της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή Ενώσεων χωρών-μελών της Ε.Ε. και της Κύπρου εγγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δόκιμο ή τακτικό μέλος, κατά περίπτωση, εφόσον έχει τις λοιπές παραπάνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το ανώτατο όριο ηλικίας και εφόσον υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος.
2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από ληξιαρχική πράξη γέννησης, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τον τόπο κατοικίας του, τίτλο σπουδών, βεβαίωση του εργοδότη για τη σχέση εργασίας του, βεβαίωση του “Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης” (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης, από την οποία να φαίνεται ο χρόνος που εργάστηκε ο υποψήφιος ως συντάκτης και οι αποδοχές του, πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και βεβαίωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων ή Ένωσης Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης ή Ενώσεων χωρών-μελών της Ε.Ε. ή της Κύπρου, της οποίας ο υποψήφιος υπήρξε μέλος. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών βεβαιώνει το υποψήφιο μέλος με υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/1986.
3. Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλει μαζί με την αίτησή του και:
α) Βεβαίωση του Ν. 1599/1986 της Εργασιακής Επιτροπής του χώρου εργασίας του, από την οποία να προκύπτει, ότι έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία από την οποία και αποζεί, το είδος της εργασίας που προσφέρει, το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
Η υπογραφή ψευδούς δήλωσης ή βεβαίωσης, αποτελεί για μεν το μέλος που την υπόγραψε, πέραν της ποινικής ευθύνης, πειθαρχικό παράπτωμα, για δε το υποψήφιο μέλος που τη χρησιμοποίησε, λόγος οριστικού αποκλεισμού του από την Ένωση.
β) Χωριστές προτάσεις δύο μελών της Ένωσης, ανάλογου με την παραπάνω βεβαίωση περιεχομένου.
4. Δεν γίνονται μέλη της Ένωσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν έχουν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που προβλέπει το Καταστατικό, οι συντάκτες που έχουν ταχθεί με το μέρος της εργοδοσίας, ή αντιστρατεύτηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης και των μελών της.
5. Τα τακτικά μέλη δεν εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο της Ένωσης ή αν έχουν εκλεγεί χάνουν αυτοδικαίως τη θέση τους, εφόσον έγιναν υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, νομάρχες, γενικοί γραμματείς υπουργείου, εκπρόσωποι κομμάτων, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή διορίστηκαν σε οποιαδήποτε μετακλητή θέση και για όσο χρονικό διάστημα κατέχουν μία από τις θέσεις αυτές. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα εν λόγω μέλη διατηρούν όλα τα άλλα δικαιώματα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, ο δε χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος δημοσιογραφικής εργασίας και υπολογίζεται για κάθε συνέπεια.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
’ρθρο 8
1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:
α) Να ασκούν ευσυνείδητα και με καλή πίστη τη δημοσιογραφία, να τηρούν τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας και συναδελφικής αλληλεγγύης και να έχουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος που να συνάδει προς το λειτούργημα που ασκούν.
β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μην συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε μορφής λογοκρισία ή μέτρου, που περιορίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ελευθερία της έκφρασης.
γ) Να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο ως προς τις πηγές των πληροφοριών που εξασφάλισαν υπό εχεμύθεια.
δ) Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικώς καταδικαστέα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά πλεονεκτήματα.
ε) Να μη δέχονται κανενός είδους δώρα, ως αντάλλαγμα για την εργασία τους.
στ) Να μην εργάζονται σε οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης με αποδοχές μικρότερες από τα κατώτατα όρια των νομίμων αποδοχών που προβλέπουν οι οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
ζ) Να ενημερώνουν την Ένωση, όταν αναλαμβάνουν νέα εργασία, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων.
η) Να προσκομίζουν στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα σχετικά με την απαίτηση που έχουν κατά του εργοδότη τους, εφόσον ζητούν τη δικαστική παρέμβασή της.
θ) Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, ιδιοποιούμενοι την εργασία τους.
ι) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος των άλλων συναδέλφων τους.
ια) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους όταν συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.
ιβ) Να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ) Να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Ένωσης τη διεύθυνση της κατοικίας τους, τον αριθμό του τηλεφώνου τους, την επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για την ενημέρωση του μητρώου μελών και να κάνουν γνωστή οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ιδ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και στις ψηφοφορίες και να πειθαρχούν στις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.
ιε) Να προσέρχονται, ύστερα από πρόσκληση, στα Πειθαρχικά Συμβούλια.
ιστ) Να μην συμμετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο σωματείο καθώς και σε οποιαδήποτε οργάνωση, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της.
2. Η παράβαση κάθε μιας από τις υποχρεώσεις αυτές, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
’ρθρο 9
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει όμως να καταβάλει τις συνδρομές όλου του έτους κατά το οποίο δήλωσε ότι αποχωρεί.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
’ρθρο 10
1. Διαγράφεται από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και παραδίδει την ταυτότητά του στον Γενικό Γραμματέα, κάθε δόκιμο ή τακτικό μέλος:
α) Αν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπει το Καταστατικό για την εγγραφή των μελών.
β) Αν το ίδιο ή σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος, σε κατευθείαν γραμμή μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας και εκ πλαγίου μέχρι και του τετάρτου, έγινε ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ημερήσιας εφημερίδας ή άλλου Μ.Μ.Ε. ή αποκτά μετοχικό μερίδιο ικανό να επηρεάσει τις αποφάσεις ανώνυμης εταιρίας ή Ε.Π.Ε. που εκδίδει ημερήσια εφημερίδα ή έχει άλλο Μ.Μ.Ε., ή έγινε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας ή Ε.Π.Ε., η οποία είναι ιδιοκτήτρια παρόμοιων μέσων. Εξαιρούνται τα μέλη που αναλαμβάνουν με εντολή της Ένωσης εκδόσεις της Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές, αποβλέποντας στην ουσία και όχι στην τυπική μορφή με την οποία εμφανίζονται.
γ) Αν, παράλληλα με τη εργασία του ως συντάκτη σε ημερήσια εφημερίδα ή άλλο Μ.Μ.Ε., ασκεί κατά κύριο επάγγελμα άλλη εργασία που δεν είναι δημοσιογραφική, από την οποία αποζεί.
δ) Αν τιμωρήθηκε με τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή.
ε) Αν καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές, εφόσον δεν τις καταβάλει μέσα σε ένα μήνα από τότε που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Αν επί δύο (2) συνεχή έτη ή επί τρία (3) διακεκομμένα έπαψε να εργάζεται ως συντάκτης, εκτός αν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στο χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω ασθενείας, στράτευσης, απεργίας ή ανταπεργίας, υπερημερίας του εργοδότη, άδειας με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) έτος, αναγνωρισμένης ανεργίας, σπουδών ή μετεκπαίδευσης και πρόσκαιρης απασχόλησης σε άλλη εργασία μέχρι τρεις (3) μήνες. Ο χρόνος αυτός για τα τακτικά μέλη επαυξάνεται σε τρία (3) και τέσσερα (4) χρόνια, αντίστοιχα, αν πριν από τη διακοπή της εργασίας του ο συντάκτης είχε εργαστεί επί δέκα (10) συνεχή ή δεκαπέντε (15) διακεκομμένα έτη.
2. Δεν διαγράφεται από την Ένωση ο συντάκτης μετά τη συνταξιοδότησή του εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις καθώς και εκείνος, ο οποίος:
α) Έχει διατελέσει μέλος της Ένωσης επί δεκαπέντε (15) συνεχή έτη, έστω και αν έπαψε να εργάζεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
β) Έπαψε να κατοικεί μόνιμα στον πρώην νομό Αττικής, εφόσον απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι μόνιμος με μισθό ανταποκριτής ημερήσιας εφημερίδας των Αθηνών ή του “Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων” (Α.Π.Ε.), του “Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων” (Μ.Π.Ε.), ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού που λειτουργεί νόμιμα στην περιοχή του πρώην νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή υπηρετεί σε Γραφεία Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών ή απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υγείας ή για εκπαιδευτικούς λόγους.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
’ρθρο 11
1. Κάθε έτος το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει το Μητρώο Μελών και ανανεώνει τις ταυτότητες των μελών. Προβαίνει στην εκκαθάριση του μητρώου και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6.
2. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφει, κατ’ εντολήν του Δ.Σ. από το Μητρώο της Ένωσης τους δημοσιογράφους που έπαψαν να είναι μέλη της και κοινοποιεί τις τελεσίδικες αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου στους ενδιαφερόμενους, καθώς και στον “Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως” (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
’ρθρο 12
1. Μέλη της Ένωσης που διαγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο από το μητρώο των μελών της, μπορούν να επανεγγραφούν ύστερα από αίτησή τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν κατά την κρίση του δεν υπάρχουν πια οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν και η εν γένει συμπεριφορά τους κατά το χρονικό διάστημα που ήσαν έξω από την Ένωση δεν αποκλείει την επανεγγραφή τους.
2. Στην περίπτωση που η διαγραφή έγινε κατ’ εφαρμογή απόφασης των Πειθαρχικών Συμβουλίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει την επανεγγραφή, λαμβάνει υπόψη του και τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που είχε αποφασίσει τη διαγραφή.
3. Η απόφαση για την επανεγγραφή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στα μέλη της Ένωσης με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα Γραφεία της και στους χώρους εργασίας και αποστολή της στα μέλη που είναι συνταξιούχοι. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο μεν ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στο Μικτό Συμβούλιο, εάν η απόφαση είναι απορριπτική, οποιοδήποτε δε τακτικό μέλος της Ένωσης ένσταση, εάν αυτή δέχεται την αίτηση για επανεγγραφή, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση ή την ανακοίνωσή της. Η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου είναι οριστική και αμετάκλητη. Νέα αίτηση για επανεγγραφή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει ένα (1) έτος από την απόρριψη της προηγούμενης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
’ρθρο 13
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή του προηγούμενου πριν από τη Γενική Συνέλευση έτους.
2. Η Γενική Συνέλευση:
α) Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τροποποίησή του.
β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, τους αντιπροσώπους της Ένωσης στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που αυτή συμμετέχει, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Δεοντολογίας, της Επιτροπής του Οργανισμού Δημοσιογραφικής Αλληλεγγύης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καθώς και τους αντιπροσώπους της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
γ) Αποφασίζει για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του προηγούμενου έτους καθώς και για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του τρέχοντος έτους.
δ) Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας.
ε) Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύει συλλογικά ή ατομικά.
στ) Αποφασίζει για την ίδρυση, τη συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία, τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και για τη διάλυσή της και τη διάθεση της περιουσίας και των αρχείων της.
ζ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ
’ρθρο 14
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Απριλίου, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του περασμένου έτους και τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του τρέχοντος έτους καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την Ένωση. Ο απολογισμός και προγραμματισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και τα πεπραγμένα των Ιδρυμάτων και των Οργανισμών της Ένωσης.
Τα σχετικά έγγραφα (απολογισμός, προϋπολογισμός, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, εισηγήσεις κ.λ.π.) επιδίδονται ή αποστέλλονται σε κάθε μέλος χωριστά ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που κρίνει ότι απαιτείται καθώς και όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους του προηγούμενου έτους, ή το Μικτό Συμβούλιο. Όταν τη σύγκληση ζητεί η Ελεγκτική Επιτροπή, το ένα πέμπτο (1/5) των μελών ή το Μικτό Συμβούλιο, θα πρέπει στη σχετική αίτηση να αναγράφεται το συγκεκριμένο θέμα ή τα θέματα, τα οποία ζητούνται να συζητηθούν, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.
3. Η πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση επιδίδεται ή αποστέλλεται σε κάθε μέλος και δημοσιεύεται σε δύο (2), τουλάχιστον, απογευματινές εφημερίδες των Αθηνών, επτά (7), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει τα θέματα της ημερήσια διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, αν αυτή είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη καθώς και τον αριθμό των μελών που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία. Απόφαση της Γενικής συνέλευσης για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού.
4. Η Γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους του προηγούμενου έτους. Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλίο καλεί τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλίο καλεί τη Γενική Συνέλευση σε τρίτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) και πάλι ημέρες με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των μελών που πλήρωσαν τις συνδρομές τους. Αν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) και πάλι ημέρες με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και συνεδριάζει με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα. Οι λόγω ελλείψεως απαρτίας επόμενες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβλέπονται στην αρχική πρόσκληση χωρίς να απαιτείται για κάθε μια από αυτές η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
’ρθρο 15
1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της και του οποίου η εκλογή γίνεται υπό τη διεύθυνση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και με ανάταση των χεριών.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση ή ανασύνταξη του Καταστατικού, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, ή τη διάλυσή της, απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) των μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα.
3. Επανειλημμένες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που συζητούν την αρχική ημερήσια διάταξη, θεωρούνται ως συνέχεια της πρώτης, εφ’ όσον στο τέλος κάθε συνεδρίασης ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που αυτή θα συνεχιστεί. Οι αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται την ημέρα που πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν αυτή αποφασίσει η ψηφοφορία να γίνει άλλη ημέρα, πάντως μετά από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από το τέλος της συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και μέλη που δεν μετείχαν κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας στη Γενική Συνέλευση, γίνεται από τις 8 το πρωί ως τη δύση του ηλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ή μυστική ψηφοφορία. Η φανερή ψηφοφορία γίνεται είτε δια ανατάσεως των χεριών, είτε δια αναστάσεως, είτε με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Οι αποφάσεις για αρχαιρεσίες, εκλογή οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία, καθώς και για τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις και αποχώρηση από αυτές, λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
5. Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην τακτική όσο και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνονται πάντα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επιτρέπεται να συζητηθούν θέματα, τα οποία έφερε εκτός αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και θέματα των οποίων τη συζήτηση ζήτησαν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, εκατόν πενήντα (150), τουλάχιστον, τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει για συζήτηση τα θέματα αυτά πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η σχετική όμως συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επ’ αυτών δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλη ημέρα για να συνεχιστεί η συζήτηση και να ληφθούν επ’ αυτών αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συζητείται υποχρεωτικά πριν από οποιοδήποτε άλλο θέμα, η δε ψηφοφορία επ’ αυτής διεξάγεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το τέλος της σχετικής συζήτησης.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών συγκεκριμένου εργασιακού χώρου, πραγματοποιείται συνέλευση των μελών του χώρου, για να συζητήσει συγκεκριμένο θέμα που τον απασχολεί και να λάβει σχετικές αποφάσεις. Όταν τη συνέλευση ζητούν τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
7. Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό, που εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση.

 

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
’ρθρο 16
1. Η Ένωση διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να εκλεγούν μέλη, που έχουν συμπληρώσει τρία (3), τουλάχιστον, έτη, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τη βδομάδα και έκτακτα όταν το Προεδρείο του ή η Εκτελεστική του Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οκτώ (8), τουλάχιστον, από τα μέλη του, τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν με την αίτησή τους και τα συγκεκριμένα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι τέσσερες (24) ώρες.
3. Για να υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι παρόντα οκτώ (8), τουλάχιστον, από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται κατά τη συνεδρίαση, εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η άποψη υπέρ της οποία ψήφισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε περίπτωση που ένα μέλος του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμά του ή εκλείψει, γίνεται νέα εκλογή, αν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Αν ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες, τις κενούμενες θέσεις του προεδρείου καταλαμβάνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και το Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργεί κανονικά με μειωμένη σύνθεση.
5. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί μία θέση τακτικού συμβούλου, τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος, προερχόμενο υποχρεωτικά από τον ίδιο με τον αναπληρούμενο συνδυασμό κατά σειράν επιτυχίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, τότε αυτό λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον αυτά αρκούν για να σχηματιστεί απαρτία. Αν τα μέλη που απέμειναν δεν αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, τότε συγκαλείται μέσα σε ένα (1) μήνα η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το διάστημα αυτό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν αποτελούν την προσωρινή διοίκηση της Ένωσης και ασκούν όλες τις αρμοδιότητές της. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και για όλα τα άλλα συλλογικά όργανα της Ένωσης.
6. Η Ένωση προστατεύει με όλα τα μέσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εργασία τους και όπου αλλού αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας, σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη της.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
’ρθρο 17
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τη βούληση της Ένωσης προς τα έξω και την εκπροσωπεί απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο δια του Προέδρου της.
2. Οι βασικές υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α) Να προωθεί τους σκοπούς της Ένωσης.
β) Να διαπραγματεύεται και να υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ιδιωτικές συμφωνίες με οποιοδήποτε εργοδότη, να παρακολουθεί και να ελέγχει την πιστή εφαρμογή τους καθώς και την τήρηση των νόμων που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, τη σύνθεση του συντακτικού προσωπικού κ.λπ. και ενημερώνει για τα θέματα αυτά το Μικτό Συμβούλιο.
γ) Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την κήρυξη απεργίας για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε εργοδότη.
δ) Να συγκροτεί επιτροπές και να οργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης.
ε) Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και τις συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.
στ) Να αποφασίζει τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών και όλων γενικά των συμβάσεων του Αστικού Δικαίου εφόσον αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης.
3. Το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Ταμίας, έργο έχει να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκτελεί τις αποφάσεις του και να αντιμετωπίζει τα επείγοντα προβλήματα που ανακύπτουν ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή του, καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., το πρόγραμμα δράσης του, επιμερίζει τις εργασίες ανάμεσα στα μέλη του και τα γνωστοποιεί στα μέλη της Ένωσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις αλλαγής των επικεφαλής των Επιτροπών.
5. Δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων οι Υπεύθυνοι Έκδοσης των εφημερίδων, Σύμβουλοι Έκδοσης, Διευθυντές Μ.Μ.Ε. και Διευθυντές Σύνταξης. Όσοι κατέλαβαν μια από τις θέσεις αυτές μετά την εκλογή τους στα παραπάνω όργανα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα στο οποίο είχαν εκλεγεί.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Ελεγκτικής Επιτροπής, παίρνουν έξοδα παράστασης και κίνησης, τα οποία καθορίζονται με τον προϋπολογισμό κάθε έτους, τον οποίον εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
’ρθρο 18
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές καθώς και στις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
β) Καλεί το Προεδρείο για την προετοιμασία των εισηγήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εφαρμογή των αποφάσεών του καθώς και για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων.
γ) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.
δ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ένωσης και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης.
Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει και αυτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν και οι τρεις, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Γενικός Γραμματέας.
2. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο προϊστάμενος της Γραμματείας της Ένωσης και των άλλων υπηρεσιών της, τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενημερώνει και ελέγχει το μητρώο των μελών, όπως προβλέπει το Καταστατικό, φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης και συνεργάζεται με τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ιδιωτικές συμφωνίες που υπογράφει η Ένωση και μεριμνά για την εφαρμογή τους, όπως επίσης εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις εγγραφές, διαγραφές και επανεγγραφές των μελών. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται στα καθήκοντά του από τον Οργανωτικό Γραμματέα, ο οποίος και τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος.
3. Ο Ταμίας προΐσταται των οικονομικών υπηρεσιών της Ένωσης, που λειτουργούν με οποιοδήποτε νόμιμο λογιστικό σύστημα, φροντίζει για την πραγματοποίηση των εισπράξεων και των πληρωμών της Ένωσης. Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, καθώς και όλα τα συμβόλαια, με τα οποία η Ένωση, αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και γενικά φροντίζει για την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης και των Κληροδοτημάτων της. Καταρτίζει και φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, κάθε Μάρτιο τον απολογισμό του προηγούμενου και κάθε τρίμηνο έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης. Ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός περιλαμβάνουν ειδικά κεφάλαια, που αφορούν τον Οργανισμό Δημοσιογραφικής Αλληλεγγύης και το Απεργιακό Ταμείο και συνοδεύονται από έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των Κληροδοτημάτων που λειτουργούν στα πλαίσια της Ένωσης και προΐσταται της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Ταμίας, επικουρείται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Ταμία, ο οποίος και τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος.
4. Ο Οργανωτικός Γραμματέας, τον οποίον εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του, βοηθάει το Γενικό Γραμματέα, τον οποίο και αντικαθιστά όταν κωλύεται, μεριμνά για τους δεσμούς της Ένωσης με τα μέλη της.
5. Ο Αναπληρωτής Ταμίας, τον οποίον εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του, βοηθάει τον Ταμία, τον οποίο και αντικαθιστά όταν κωλύεται. Μετά από εισήγησή του Ταμία και απόφαση του Δ.Σ., αναλαμβάνει αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τα Ιδρύματα, τους Οργανισμούς και τα Κληροδοτήματα. Φροντίζει την καλή κατάσταση του Μεγάρου, των γραφείων και των κτιρίων της Ένωσης, είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους και προΐσταται της Επιτροπής Προμηθειών της Ένωσης .

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
’ρθρο 19
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης. Στην Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να εκλεγούν μέλη, που έχουν συμπληρώσει δέκα (10), τουλάχιστον, έτη, ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης, τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο, και συντάσσει σχετικές εκθέσεις, που υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν διαπιστώσει διαχειριστική ανωμαλία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλει την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση, της οποίας μπορεί να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα βιβλία, έγγραφα και διαχειριστικά στοιχεία.
4. Οι Εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

ΙV. ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
’ρθρο 20
1. Το Μικτό Συμβούλιο έχει ως έργο:
α) Να επεξεργάζεται και να διαμορφώνει προτάσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τα ασφαλιστικά θέματα του κλάδου, για τα θέματα που ανακύπτουν στους χώρους εργασίας και γενικότερα τα θέματα του κλάδου, τις οποίες θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να παρακολουθεί στους χώρους εργασίας κάθε γενικό και ειδικό ζήτημα που ανακύπτει, την εφαρμογή των εργατικών νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και των αρχών δεοντολογίας και να προκαλεί παρεμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του και να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε συγκεκριμένης αποστολής που αυτό του αναθέτει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το Μικτό Συμβούλιο για την πορεία των θεμάτων της Ένωσης.
δ) Να αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των ενστάσεων και προσφυγών κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν εγγραφές, επανεγγραφές ή μετατάξεις μελών.
2. Το Μικτό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τα τακτικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
γ) Αντιπροσώπους από κάθε ημερήσια εφημερίδα ή άλλο Μ.Μ.Ε. του πρώην Νομού Αττικής, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Γ.Τ.Π.), το “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων” (Α.Π.Ε.), το “Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων” (Μ.Π.Ε.), το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση της Ε.Ρ.Τ., τα περιοδικά στα οποία εργάζονται μέλη της Ένωσης και λαμβάνονται ως σύνολο, τα Γραφεία της Αθήνας των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο της Βουλής για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές των Μ.Μ.Ε. στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Έναν (1) άνεργο, που κληρώνεται από τον κατάλογο των ανέργων του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., εάν ο αριθμός τους ξεπερνάει τους δέκα (10). Και
ε) Αντιπροσώπους των συνταξιούχων μελών της Ένωσης.
στ) Οι αντιπρόσωποι των κατηγοριών γ’ και ε’ εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από συντάκτες του χώρου εργασίας τους και κατ’ αναλογία, ένας (1) ως τριάντα (30) μέλη, δύο (2) έως εξήντα (60) μέλη και τρεις (3) έως διακόσια (200) μέλη και τέσσερις (4) για περισσότερα από διακόσια (200) μέλη. Οι αντιπρόσωποι του συγκεκριμένου χώρου εργασίας αποτελούν την Εργασιακή Επιτροπή του χώρου.
ζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και ένας εκπρόσωπος από κάθε ομαδοποιημένο ρεπορτάζ, ο οποίος θα μετέχει στο Μικτό Συμβούλιο με δικαίωμα λόγου. Ειδικά για το χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ ο εκπρόσωπος θα εκλέγεται από τον ΠΣΑΤ από τα μέλη του που είναι και μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α..
3. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη δέκα (10) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη συνεδρίαση και αν είναι δυνατό να συνοδεύεται και από γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εκτάκτως το Μικτό Συμβούλιο με την ίδια διαδικασία, όταν το κρίνει αναγκαίο, στην περίπτωση όμως αυτή η πρόσκληση μπορεί να σταλεί και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
4. Το Μικτό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του. Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη του και αν είναι παρόντα.
5. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου προεδρεύει ένα από τα μέλη του, το οποίο εκλέγεται μαζί με δύο (2) βοηθούς σε κάθε συνεδρίαση με σχετική πλειοψηφία και με δια ανατάσεως των χειρών.
6. Για τις συνεδριάσεις του Μικτού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία αφού καθαρογραφούν υπογράφονται από το μέλος που άσκησε καθήκοντα Προέδρου.
7. Ο αντιπρόσωπος των συντακτών που πλειοψήφησε σε κάθε χώρο, συγκαλεί την Εργασιακή Επιτροπή σε συνεδρίαση καθώς και τους συντάκτες σε συνέλευση, ύστερα από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα θέματα που θα συζητηθούν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν και να συζητήσουν επ’ αυτών. Επίσης συγκαλεί την Επιτροπή και την συνέλευση των συντακτών όταν το κρίνει σκόπιμο, οπωσδήποτε όμως κάθε δίμηνο. Για τις συνεδριάσεις αυτές της Εργασιακής Επιτροπής και τις συνελεύσεις των συντακτών ενημερώνεται τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
’ρθρο 21
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αντιπροσώπους της κατηγορίας γ’ της παρ. 2 του άρθρου 20, αποτελούν την Απεργιακή Επιτροπή.
2. Έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί για την κάθοδο σε απεργία και τη διάρκειά της και να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απεργία. Την απεργία συντονίζει Επιτροπή, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερα (4) μέλη της Απεργιακής Επιτροπής, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την Απεργιακή Επιτροπή συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και στις συνεδριάσεις της προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Η Απεργιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν κατά τη συνεδρίασή της είναι παρόντα τα μισά (½), τουλάχιστον, από τα μέλη της και μπορεί να υποδιαιρείται σε υποεπιτροπές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του απεργιακού αγώνα. Σε κάθε υποεπιτροπή προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
’ρθρο 22
1. Στην Ένωση λειτουργεί λογαριασμός με τον τίτλο “Απεργιακό Ταμείο”, που σκοπός του είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη και τα μη μέλη της σε περίπτωση απεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Το Απεργιακό Ταμείο ενισχύει επί όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο η Διαχειριστική Επιτροπή του, όσους απολυθούν λόγω της συμμετοχή τους σε απεργία, εφόσον δεν έχουν άλλη εργασιακή σχέση, και καλύπτει τα έξοδα των δικαστικών αγώνων τους.
2. Πόροι του Απεργιακού Ταμείου είναι ποσοστό από τις συνδρομές και από άλλα έσοδα της Ένωσης καθώς και έκτακτες ενισχύσεις του από τα αποθεματικά της. Το ποσοστό επί των εσόδων της Ένωσης και τις έκτακτες ενισχύσεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Απεργιακό Ταμείο διαχειρίζεται ειδική επιτροπή. Ο τρόπος εκλογής της επιτροπής και γενικά η λειτουργία του Ταμείου θα καθοριστούν με Κανονισμό, που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ο Κανονισμός αυτός θα τροποποιείται με τη ίδια διαδικασία και η τροποποίησή του δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

 

V. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
’ρθρο 23
1. Τα Πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ένωσης εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και σε δεύτερο βαθμό από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Σ’ αυτό εκλέγονται συντάκτες που είναι έξι (6) έτη, τουλάχιστον, τακτικά μέλη της Ένωσης, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται από το εδάφιο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
3. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Σ’ αυτό εκλέγονται συντάκτες που είναι δέκα (10) έτη, τουλάχιστον, τακτικά μέλη της Ένωσης, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται από το εδάφιο στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού και δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
4. Με απόφασή τους, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία ? του συνόλου των μελών τους, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, μπορούν να χωρίζονται σε τριμελή τμήματα, τα οποία εκδικάζουν τα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία προβλέπεται από το Καταστατικό ποινή μικρότερη από την ποινή της διαγραφής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το μέλος του Συμβουλίου που προεδρεύει κάθε τμήματος.
5. Τις θέσεις των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εκλείπουν, παραιτούνται ή εκπίπτουν και η έκπτωση γίνεται με απόφαση των δύο Π.Σ. και στην οποία δεν μετέχει ο εκπίπτων, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας, χωρίς η αντικατάσταση αυτή να αποτελεί μετάταξή τους στην κατηγορία των τακτικών μελών.
6. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκπίπτουν από το αξίωμά τους, αν απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του οργάνου. Η έκπτωση γίνεται όπως στην προηγούμενη παράγραφο 5.
7. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια κρίνουν κατά συνείδηση και χωρίς να δεσμεύονται από διαδικαστικούς κανόνες, αποβλέποντας πάντοτε στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας και αφού ακούσουν τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο, εξετάσουν τους μάρτυρες που πρότειναν καθώς και εκείνους που τα ίδια κρίνουν σκόπιμο να εξετάσουν και γενικά αφού ερευνήσουν κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για να μορφώσουν γνώμη.
8. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ένωσης ή οποιονδήποτε τρίτο για την παροχή διευκρινίσεων.
9. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις τους μέσα σε τρεις (3) μήνες, από την κατάθεση της έγκλησης ή της έφεσης. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορούν με αιτιολογημένη απόφασή τους να παρατείνουν την προθεσμία αυτή για ένα ακόμη τρίμηνο. Αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε έξι (6) μήνες, τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκπίπτουν από το αξίωμά τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα στις επόμενες αρχαιρεσίες.
10. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια συνεδριάζουν νόμιμα, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (½), τουλάχιστον, από τα μέλη τους και αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν σχηματιστούν περισσότερες από δύο γνώμες, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Η άποψη της μειοψηφίας αναγράφεται στα πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου, όχι όμως και στην απόφαση.
11. Για την εξαίρεση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ισχύουν ό,τι ορίζουν για τους δικαστές οι σχετικές διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ
’ρθρο 24
1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από έγκληση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, μέλος της ή τρίτος, ή και αυτεπαγγέλτως.
2. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να αναστείλουν την πειθαρχική διαδικασία για όσο χρονικό διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο και μέχρι που να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επ’ αυτής. Τα Συμβούλια μπορούν με την ίδια διαδικασία να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την απόφασή τους για την αναστολή.
3. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο.
4. Έφεση μπορούν να ασκήσουν κατά της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι το θέμα είναι υψίστης σημασίας ή συντρέχει περίπτωση προφανούς εσφαλμένης κρίσης, ο δε εγκαλούμενος, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης.
5. Η έφεση ασκείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
6. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα επ’ αυτών και κοινοποιεί τις αποφάσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον εκκαλούντα και τον εφεσίβλητο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή τους.
7. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχουν σχέση με αυτά. Οι εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και έχουν σχέση με αυτά, εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται ο Πρόεδρος του Πρωτοβαθμίου. Σε περίπτωση κωλύματός τους το Όργανο εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Στο Όργανο αυτό δεν συμμετέχει το μέλος εκείνο του Πειθαρχικού Συμβουλίου εναντίον του οποίου στρέφεται η κατηγορία.

 

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
’ρθρο 25
1. Οι ποινές που επιβάλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα με την βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι:
α) Η ποινή της οριστικής διαγραφής
β) Η ποινή της προσωρινής διαγραφής έως δύο (2) χρόνια.
γ) Η ποινή της ανάκλησης στην τάξη, με ανάρτηση της απόφασης σε όλους τους χώρους εργασίας. Και
δ) Η ποινή της επίπληξης, με ανάρτηση της απόφασης σε όλους τους χώρους εργασίας.
2. Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται για τα εξής πειθαρχικά παραπτώματα:
α) Η ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής επιβάλλεται στις περιπτώσεις παράβασης των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας ή μη συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας.
β) Η ποινή της ανάκλησης στην τάξη επιβάλλεται στις περιπτώσεις παράβασης οποιασδήποτε καταστατικής διάταξης.
γ) Η ποινή της επίπληξης, επιβάλλεται στις περιπτώσεις παράβασης απόφασης οποιουδήποτε οργάνου της Ένωσης.
3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια διαμορφώνουν ανάλογα και κατά την κρίση τους τις πειθαρχικές ποινές τις οποίες επιβάλλουν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό τελέστηκε και την προσωπικότητα του υπαίτιου.
4. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια διαβιβάζουν τις τελεσίδικες αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση. Ο Γενικός Γραμματέας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που η απόφαση διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις αναγράφει στο Μητρώο Μελών και φροντίζει για την ανάρτησή τους σε όλους τους χώρους εργασίας.
5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από τη διάπραξή τους, εκτός από εκείνα που προβλέπονται από τη διάταξη του εδαφ. α’ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, τα οποία παραγράφονται μετά από δύο (2) έτη από τότε που διαπράχθηκαν. Η παραγραφή αναστέλλεται επί όσο χρόνο, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κατάθεση της έγκλησης, ο χρόνος όμως αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος στην πρώτη περίπτωση και τα δύο (2) έτη στη δεύτερη. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου δεν δεσμεύει τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
6. Με κοινή απόφασή τους, τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν και τροποποιούν τον Εσωτερικό Κανονισμό, που ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, χωρίς η απόφασή τους αυτή να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. Η τροποποίηση του Κανονισμού που ισχύει, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα (1) έτος από την ημέρα που θα αρχίσει να ισχύει το Καταστατικό αυτό.

 

VI. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
’ρθρο 26
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά. Δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει δέκα (10) τουλάχιστον, έτη ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο επιβλέπει την εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και επιλαμβάνεται των περιπτώσεων παράβασής του, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από έγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ή τρίτου.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τρία (3), τουλάχιστον, από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν ηθικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν κυρώσεις, κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και τις δημοσιοποιεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
’ρθρο 27

1. Η θητεία όλων των οργάνων της Ένωσης είναι τριετής, αρχίζει με την ολοκλήρωση της εκλογής τους και λήγει με την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα όργανα εκλέγονται ταυτοχρόνως και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα, εκτός από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται ένα (1) έτος ενωρίτερα από τα άλλα όργανα. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί προτού συμπληρώσει το μισό χρόνο της θητείας του, δεν γίνεται εκλογή για τα υπόλοιπα όργανα, που διατηρούνται στη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν μέλη οργάνου της Ένωσης και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, τότε αυτό λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον αυτά αρκούν για να σχηματιστεί απαρτία. Αν τα μέλη που απέμειναν δεν αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, τότε συγκαλείται μέσα σε ένα (1) μήνα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης για να εκλέξει το νέο όργανο. Κατά το διάστημα αυτό, τα μέλη του οργάνου που απέμειναν, ασκούν όλες τις αρμοδιότητές του.
3. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί για ένα μόνο από τα όργανα της Ένωσης.
4. Το μέλος που εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. υποχρεουμένου σε περίπτωση εκλογής του να επιλέξει ένα από τα παραπάνω Διοικητικά Συμβούλια.
5. Τα μέλη των οργάνων της Ένωσης καθώς και οι αντιπρόσωποί της στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα μετά τη λήξη της θητείας τους ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο έξοδό τους από τα όργανα.
6. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς από τον υποψήφιο στη Γραμματεία της Ένωσης δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, που ανακηρύσσει τους υποψηφίους και γνωστοποιεί τον κατάλογό τους καθώς και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στα Γραφεία της Ένωσης και στους τόπους εργασίας των μελών. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη ή ότι είναι συνταξιούχος, ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, ότι στο πρόσωπό του δεν υπάρχει κώλυμα και εξαίρεση από εκείνες που προβλέπει το Καταστατικό καθώς και ότι έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με αυτό για την υποψηφιότητα και την εκλογή του.
7. Η Ένωση, στο μέτρο του δυνατού, εξυπηρετεί με ίσους όρους τους υποψηφίους, στην προεκλογική τους προσπάθεια.
8. Η εκλογή όλων των οργάνων της Ένωσης καθώς και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες αυτή συμμετέχει, με εξαίρεση την εκλογή των οργάνων που προβλέπονται από την επόμενη παράγραφο 9, όταν στις αρχαιρεσίες παίρνουν μέρος περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 1264/1982. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι έδρες του οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή οι αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές, οργανώσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς και τους ξεχωριστούς υποψηφίους, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για να γίνει η κατανομή αυτή, διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του οργάνου που εκλέγεται ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που δικαιούται να στείλει η Ένωση στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και το πηλίκον της διαίρεσης, αφού παραλειφθεί το τυχόν κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός που πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες, παίρνει τόσες έδρες στο όργανο που εκλέγεται ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός . Ο ξεχωριστός υποψήφιος, εκλέγεται εάν συγκέντρωσε, τουλάχιστον, το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που τυχόν έμειναν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 1264/1982 για τη δεύτερη και τρίτη κατανομή. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να παραβρίσκεται με έναν (1) αντιπρόσωπό του κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων. Οι ξεχωριστοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με έναν (1) αντιπρόσωπο, τον οποίον ορίζουν όλοι μαζί.
9. Ειδικά, η εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, γίνεται με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για τα αξιώματα αυτά είναι ενιαίο, περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων για κάθε αξίωμα ξεχωριστά. Για τα αξιώματα αυτά δεν εκλέγονται αναπληρωματικοί.
10. Για τα αξιώματα της αμέσως παραπάνω παραγράφου, θεωρούνται ότι πέτυχαν και εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έλαβαν το μισό συν ένα από τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν έμειναν κενές θέσεις, γίνεται δεύτερη ψηφοφορία σε ημέρα που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων, όσοι, όμως, υποψήφιοι δεν εκλέχθηκαν σε άλλο όργανο κατά την πρώτη ψηφοφορία, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για μία από τις παραπάνω πέντε (5) θέσεις, εφόσον είχαν λάβει σταυρούς προτίμησης περισσότερους από το ένα πέμπτο (1/5) του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του οργάνου στο οποίο ήσαν υποψήφιοι. Αν, όμως, έπειτα από τις μετακινήσεις, ο αριθμός των υποψηφίων για μια από τις παραπάνω θέσεις είναι μικρότερος από το διπλάσιο των κενών θέσεων, επιτρέπεται η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων για να συμπληρωθεί με κλήρωση ο διπλάσιος αυτός αριθμός. Οι μετακινήσεις υποψηφιοτήτων πρέπει να δηλωθούν στη Γραμματεία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ψηφοφορίας.
11. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, θεωρούνται ότι πέτυχαν και εκλέγονται, όσοι έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή με την παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
12. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν είναι έγκυρα, υπολογίζονται ως άκυρα, αλλά αριθμούνται ξεχωριστά από αυτά.
13. Εκτός από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα όργανα εκλέγουν ανάμεσα στα μέλη τους τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα τους. Το Διοικητικό Συμβούλίο εξασφαλίζει γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα όργανα.

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
’ρθρο 28
1. Οι αρχαιρεσίες και οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα, διεξάγονται από εννεαμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ένα (1) χρόνο πριν να λήξει η θητεία των άλλων οργάνων της Ένωσης. Στην Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται συντάκτες που έχουν συμπληρώσει τρία (3), τουλάχιστον, χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και του υποψηφίου για οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ένωσης.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5), τουλάχιστον, από τα μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να καλεί για να την βοηθήσουν στο έργο της τα αναπληρωματικά μέλη της, καθώς και άλλα τακτικά μέλη της Ένωσης που δεν είναι υποψήφιοι. Εάν υπάρχει δυνατότητα, η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως θα καθορίζεται από κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρώνεται από την προηγούμενη από την ψηφοφορία Γενική Συνέλευση. Και στην περίπτωση αυτή, η φυσική παρουσία των ψηφοφόρων στο χώρο της ψηφοφορίας είναι απαραίτητη.

’ρθρο 29
1. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία της Ένωσης τη σφραγίδα της, τις ψηφοδόχους που ελέγχει και σφραγίζει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και την κατάσταση των μελών με δύο επικυρωμένα αντίγραφα.
2. Τα μέλη μπαίνουν στην αίθουσα της ψηφοφορίας τμηματικά, παίρνουν από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους, τους οποίους ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει σφραγίσει και μονογράψει, αποσύρονται σε χώρο που είναι διασκευασμένος κατάλληλα για τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και εκδηλώνουν την προτίμησή τους με σταυρό που βάζουν μπροστά από το όνομα του υποψηφίου για κάθε όργανο με μπλε ή μαύρο μελάνι. Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει στο ψηφοδέλτιο, τόσους σταυρούς, όσες είναι οι θέσεις του οργάνου που εκλέγεται. Όταν στο ψηφοδέλτιο υπάρχει το όνομα ενός μοναδικού υποψηφίου, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, ανεξάρτητα από το εάν έχει σταυρό προτίμησης ή όχι και λογίζεται ως ψήφος υπέρ του υποψηφίου. Το μέλος βάζει τα ψηφοδέλτια μέσα στους σχετικούς φακέλους, τους οποίους αφού κλείσει ρίχνει στην ψηφοδόχο και υπογράφει στην κατάσταση εκείνων που ψήφισαν.
3. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου και παρατείνεται την ίδια ή και άλλες ημέρες, αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα της ψηφοφορίας ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν βρεθούν σφραγισμένοι και μονογραμμένοι φάκελοι περισσότεροι από εκείνους που ψήφισαν, ο Πρόεδρός της αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει, όπως επίσης καταστρέφει χωρίς να τους ανοίξει και τους φακέλους που δεν είναι σφραγισμένοι ή μονογραμμένοι.
5. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο Πρόεδρός της αναγράφει με κόκκινο μελάνι τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν, όπως επίσης μονογράφει και δίπλα σε κάθε σταυρό. Αν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής το σημειώνει πάνω σε όλα.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν, κατά την κρίση της, το απόρρητο της ψηφοφορίας.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή αναγράφει στον πίνακα διαλογής τον αριθμό κάθε ψηφοδελτίου καθώς και τις ψήφους και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος. Με βάση τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς. Αναπληρωματικοί θεωρούνται όσοι έλαβαν τους μισούς συν ένα, τουλάχιστον, από τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο τελευταίος τακτικός κάθε συνδυασμού. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της καθώς και από τους αντιπροσώπους των συνδυασμών και των ξεχωριστών υποψηφίων.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει όλα τα κατά την κρίση απαραίτητα μέτρα, για την ομαλή και σύννομη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

’ρθρο 30
1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αίτηση των 2/5 των τακτικών μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν διατυπωμένες και οι διατάξεις που οι αιτούντες ζητούν να τροποποιηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.
2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του μισού (1/2), τουλάχιστον, των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
’ρθρο 31
1. Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή και σε κύκλο έχει τις λέξεις “Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών”, το χρόνο που ιδρύθηκε (1914) και το σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων “Ένωσις Συντακτών”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

’ρθρο 32
1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταχώριση του τροποποιημένου αυτού Καταστατικού στα Βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, θα πρέπει να έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, η οποία θα εκλέξει τα μέλη που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των διαφόρων οργάνων της, όπως προβλέπονται από τις τροποποιημένες διατάξεις του Καταστατικού. Η θητεία των μελών αυτών καθώς και η θητεία εκείνων που θα έχουν ήδη εκλεγεί, θα διαρκέσει μία (1) τριετία από την εκλογή των τελευταίων που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση που τροποποίησε αυτό το Καταστατικό.
2. Όλα τα συλλογικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να συντάξουν Κανονισμούς λειτουργία τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού τους επεξεργαστεί, θα τους φέρει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, για να συζητηθούν, να εγκριθούν και να ισχύσουν, χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία θα λάβει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που θα ισχύσει το Καταστατικό αυτό, να εγγράψει ως τακτικά μέλη, συντάκτες οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν τη δημοσιογραφία και των οποίων οι αιτήσεις κατά το παρελθόν είχαν απορριφθεί, είτε λόγω έλλειψης κάποιου τυπικού προσόντος, είτε λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ηλικίας που προβλέπει το Καταστατικό.
4. Το πρώτο μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνεται να προβεί στην εκκαθάριση του μητρώου των μελών της Ένωσης κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 10 του Καταστατικού, μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.