ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανακοινώσεις, Εκλογές
image_pdfimage_print

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της από 12 Απριλίου 2006 πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση προστίθεται:

“ΘΕΜΑ 4ον :
Ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής”
το οποίο εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

facebook Share
Tweet Tweet
google plus Google+