image_pdfimage_print

Η Ενωση Συντακτών απέστειλε σήμερα το πόρισμα της προχθεσινής Ημερίδας για τα Μ.Μ.Ε. που έγινε στην αίθουσα συνεδρίων της προς την Διυπουργική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, τα οποία και θα παρουσιάσει ο Υπουργός Τύπου & Μ.Μ.Ε. κ. Δ. Ρέππας, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε την συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Διυπουργική Σύνοδο.

Το κείμενο του πορίσματος έχει ως εξής:

“Ελπίζουμε ότι η διάσκεψή σας για τις εξελίξεις στο χώρο των Μ.Μ.Ε., την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε αυτό το κρίσιμο πεδίο, θα αποδειχθεί αποτελεσματική και γόνιμη.
Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. για να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, οργάνωσε στις 9 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, ημερίδα συζήτησης και προβληματισμού με θέμα “Η δημοσιογραφία μπροστά στις σημερινές προκλήσεις” όπου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ο.Δ. κ. Aidan White, και εκπρόσωποι από δημοσιογραφικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ε.Ο.Δ.
Θεωρούμε χρήσιμο να καταθέσουμε τα συμπεράσματα από τη συζήτηση αυτή. Αφορούν θέματα καθοριστικά για τις εξελίξεις στον Τύπο, αλλά και για τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων-εργοδοτών-δημοσιογραφικών συνδικάτων στο προσεχές μέλλον.
Τα θέματα αυτά είναι:
Η ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Είναι αναγκαία τα μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας – τόσο στο κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο -ώστε να καταστεί πραγματικά εφικτή η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, της δημόσιες αρχές.
Η ρύθμιση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων Τύπου. Είναι αναγκαία τα μέτρα που θα αποκλείουν το μονοπωλειακό έλεγχο της αγοράς και της διαφήμισης, θα προλαμβάνουν τη διαπλοκή των επιχειρήσεων Τύπου με άλλα οικονομικά συμφέροντα και ειδικότερα με αυτά που σχετίζονται με δημόσια έργα και προμήθειες. Πρέπει να ενισχυθεί η αντίληψη ότι στις επιχειρήσεις Τύπου παράγεται ένα σημαντικό πολιτιστικό προϊόν και όχι απλώς ένα εμπόρευμα.
Η διατήρηση και ενίσχυση της δημόσιας ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Τα χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο – και τελικά από τους πολίτες -δίκτυα, μπορούν να αποτελέσουν ένα κρίσιμο ενημερωτικό και πολιτιστικό κρίκο στην αλυσίδα της πληροφόρησης.
Η εξασφάλιση της προστασίας της αξιοπρέπειας των πολιτών και του ιδιωτικού βίου, σε συνδυασμό με την ελευθερία έκφρασης. Ειδικά στις νέες υπηρεσίες πληροφόρησης, ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται με στόχο το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Ομως, ανάλογα μέτρα δεν πρέπει να γενικευτούν με νομοθετικές παρεμβάσεις που θα περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση. Πρέπει να ενισχυθεί η τάση της αυτο-ρύθμιση και του σεβασμού της δεοντολογίας στο εσωτερικό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στο χώρο του Τύπου. Πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των free-lancers της τηλεεργασίας και των άλλων μορφών “άτυπης” απασχόλησης, ώστε να μην επιτραπεί περαιτέρω απορύθμιση της αγοράς εργασίας. Είναι πεποίθησή μας ότι η υποβάθμιση της θέσης των δημοσιογράφων οδηγεί σε υποβάθμιση της ενημέρωσης που θα παρέχεται στους πολίτες.
Η εξασφάλιση των συγγραφικών δικαιωμάτων στα νέα προϊόντα πληροφόρησης. Τα δίκτυα, τα cd-rom, οι βάσεις δεδομένων, θέτουν με νέους όρους το ζήτημα των συγγραφικών δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις που θα ικανοποιούν τις νέες οικονομικές διεκδικήσεις, αλλά και τα ηθικά δικαιώματα των δημοσιογράφων πάνω στο προϊόν της εργασίας τους.
Πρέπει να στηριχθεί η δια βίου κατάρτιση των δημοσιογράφων. Στις νέες τεχνολογικές συνθήκες η διαρκής κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Είναι αναγκαίες σχετικές πρωτοβουλίες με ενίσχυση και από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις Τύπου, τα δημοσιογραφικά Συνδικάτα. Κυρίες και κύριοι, Πιστεύουμε ότι στα θέματα που θίξαμε θα κριθεί το μέλλον της δημοσιογραφικής εργασίας αλλά και του επιπέδου πληροφόρησης των πολιτών. Οι δημοσιογραφικές οργανώσεις θα συνεχίσουν το διάλογο αλλά και τις παρεμβάσεις με στόχο να στηρίξουμε τις λύσεις που θεωρούμε αναγκαίες. Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις σας θα κινηθούν σε ανάλογη, θετική, κατεύθυνση”.