image_pdfimage_print

Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/2003

Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ συνήλθε σήμερα Τρίτη, 4 Μαρτίου 2003 υπό την προεδρία της προέδρου συν. Αφροδίτης Ξυπολιτίδου και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Παναγιώτη Βενάρδου, Παναγιώτη Τερζή, των αναπληρωματικών μελών Ελένης Ανδριανού και Ιωάννη Αποστολόπουλου, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου κατά του συν. Νίκου Κακαουνάκη, όπως αυτή αποφασίσθηκε στην υπ’ αριθμ. 73η συνεδρίαση της 29.10.02. Η συν. Ελένη Ανδριανού αναπληρούσε τον απόντα συν. Παναγιώτη Τσίρο και ο συν. Ιωάν. Αποστολόπουλος αναπληρούσε την συν. Αικατερίνη Δουλγεράκη, λόγω αυτοεξαίρεσής της.

Ύστερα από την δημόσια αντιπαράθεση και τους χαρακτηρισμούς που έγιναν κατά του συν. Νικ. Στέφου εκ μέρους του συν. Νικ. Κακαουνάκη, στο δελτίο ειδήσεων του Τ/Σ Alter στις 13.09.02, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ανέθεσε στο αναπλ. μέλος Αρ. Καρρέρ τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η σχετική κασέτα.

Στη συνέχεια, το αναπλ. μέλος Αρ. Καρρέρ υπέβαλε το ακόλουθο (αριθμ. πρωτ. 238/25.10.02) σημείωμα σχετικά με την προκαταρκτική έρευνα:
“Με την υπ’ αρ. 134/24.09.02 επιστολή σας, μου ανατέθηκε από το Συμβούλιο προκαταρκτική έρευνα για τις αντεγκλήσεις μεταξύ των συν. Ν. Κακαουνάκη (ΑΜ 686) και Ν. Στέφου (ΑΜ 2299), κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alter, όταν βγήκαν σε “παράθυρα” και τους ζητήθηκε η γνώμη τους σχετικά με την τρομοκρατία.
Οι αντεγκλήσεις άρχισαν όταν ο Ν. Στέφος ισχυρίσθηκε ότι έχει μια λίστα με ονόματα της Επιτροπής. Τότε εξεμάνη ο Ν. Κακαουνάκης και ζήτησε να παρουσιάσει την λίστα της Επιτροπής, κατηγορώντας τον Ν. Στέφο για “αλητεία”, “δημοσιογραφική αλητεία”, “να πάει να βγάλει κανέναν κ…ο παρά ν’ ασχολείται με την τρομοκρατία”. Ο Ν. Στέφος αμυνόμενος στις ύβρεις του Ν. Κακαουνάκη είπε: “δεν θα μου δώσεις εσύ μαθήματα δημοσιογράφος”, “αλητεία είναι αυτά που λες εσύ”, “δεν κατεβαίνω στο επίπεδό σου”, “ρίχνεις λάσπη”, “άντε να σε δει κανένας ψυχίατρος”.
Για τον συν. Ν. Κακαουνάκη: Η απαράδεκτη και χυδαία παρουσία του στο σχετικό “παράθυρο” του δελτίου, έρχονται σε οξεία αντίθεση με το άρθρο 7, παρ. α’, η’ και θ’ καθώς και με το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ. Από τον Κώδικα Δεοντολογίας παράβαση των άρθρων 3, παρ. α’, 6, παρ. α’, 7, παρ. α’.
Για τον συν. Ν. Στέφο: Παραβίαση του άρθρου 7, παρ. α’, η’ και θ’ και του άρθρου 2 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, και από τον Κώδικα Δεοντολογίας το άρθρο 3, παρ. α’, 6, παρ. α’ και 7, παρ. α’. Για τους λόγους αυτούς, θεωρώ εξίσου και τους δύο συναδέλφους πειθαρχικά ελεγκτέους…”.

Κατόπιν συζήτησης αποφασίσθηκε με ψήφους 3 έναντι 1 να μην ασκηθεί δίωξη κατά του συν. Ν. Στέφου δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συν. Ν. Κακαουνάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση ενώ ο συν. Στέφος βρέθηκε εν αμύνει.

Για τον δε συν. Νικ. Κακαουνάκη, το ΠΠΣ αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης εναντίον του, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ και της παρ. 2 του Καταστατικού και του άρθρου 3, παρ. α’, άρθρου 6, παρ. α’ και άρθρου 7, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ. Ο εγκαλούμενος ενημερώθηκε για την εναντίον του αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη προκειμένου να ορίσει έως τρεις μάρτυρες, όπως δικαιούται.

Δεδομένου ότι ο εγκαλούμενος δεν ανταποκρίθηκε, στην κλήση του για ορισμό μαρτύρων, το ΠΠΣ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 332/27.11.02 επιστολή του, ζήτησε εκ νέου από τον εγκαλούμενο συν. να ενημερώσει για τα ονόματα των μαρτύρων υπεράσπισής του. Τελικώς, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 402/08.01.03 έγγραφό του, ο εγκαλούμενος συν. Κακαουνάκης δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την εξέταση μαρτύρων για την υπόθεση. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, το ΠΠΣ κάλεσε δις σε απολογία τον εγκαλούμενο συν. Κακαουνάκη, ο οποίος όμως δεν προσήλθε ούτε απέστειλε προς το ΠΠΣ έγγραφο απολογητικό υπόμνημα. Κατόπιν αυτού, το ΠΠΣ θεώρησε ότι ο εγκαλούμενος παραιτείται του δικαιώματός του να απολογηθεί και προέβη στην λήψη απόφασης κρίνοντάς τον αναπολόγητο.

Το ΠΠΣ αφού έλαβε γνώση όλων των στοιχείων του φακέλου, έκρινε ότι οι φράσεις που προαναφέρθηκαν στο παραπάνω σημείωμα, παραβίασαν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ως εκ τούτου, ο εγκαλούμενος συν. Νικ. Κακαουνάκης κρίνεται ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος και του επιβάλλεται η ποινή της απλής επίπληξης.

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 18.03.03.