image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 10

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/10-9-19

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ’ αρίθμ. 9/10-9-19, ως το επισυναπτόμενο κείμενο.

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 

Το Δ.Σ., ενόψει της εκδίκασης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ιδιοκτησίας της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του εκπροσώπου της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» κ. Φάνη Ζώη (αρ.πρ:1770/16-9-19), εγκρίνει ομόφωνα την οικονομική στήριξη των συναδέλφων της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» καλύπτοντας το κόστος που αντιστοιχεί στις προεισπράξεις του Δικηγόρου, σύμφωνα και με την απόφαση υπ’ αρίθμ. 137/18-12-12 (η Ένωση χορηγεί το ποσό που αναφέρεται στο γραμμάτιο προείσπραξης του ΔΣΑ για τη συγκεκριμένη δικαστική πράξη). 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΟΕΣΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης υπ’ αρ. 8/3-9-19 σχετικά με τη διαβούλευση που πραγματοποιείται για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων,
 • Έπειτα από συζήτηση επί του θέματος την οποία συνέδραμε με τις νομικές του απόψεις ο κ. Άλκης Ψάρρας νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία:

Α) Το πλαίσιο διεκδίκησης και δράσης, ενόψει της ενσωμάτωσης της οδηγίας στην Εθνική νομοθεσία:

Πλαίσιο Διεκδίκησης:

 • Ο νέος νόμος πρέπει να επαναβεβαιώνει με ισχυρό και αδιαμφισβήτητο τρόπο την πρωτογενή πνευματική ιδιοκτησία των δημοσιογράφων στα έργα τους, όπως ορίζεται στην εθνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Ο νέος νόμος πρέπει να διασφαλίζει ότι το μερίδιο των δημοσιογράφων σύμφωνα με το Άρθρο 15 διαφέρει από το μισθό και η Αιτιολογική Σκέψη 59 δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να εξαλειφθεί αυτό το μερίδιο. Κανένας νόμος και καμία συμβατική διάταξη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να περιορισθεί ή να μην καταβληθεί αυτό το μερίδιο. Η διασφάλιση να αφορά κάθε τύπο εργασιακής σχέσης που απαντάται στον κλάδο (Συμβάσεις Εργασίας, Έργου, ΙΚΕ κ.λπ.).
 • Να οριστεί συγκεκριμένο ποσοστό για τους δημοσιογράφους. Η κοινή πρόταση της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Ομοσπονδίας αναφέρει: «Σχεδιάζουμε για πολλές χώρες μεταξύ αυτών και η Γαλλία, να μην αποδεχθούμε μερίδιο κατώτερο του 50/50 της συλλογικής διαχείρισης των κερδών, που απορρέουν από το Άρθρο 15».
 • Να υπάρξει παράγραφος, εντός του υπομνήματος που πρόκειται να συνταχθεί, ώστε να μην ισχύσει τυχόν εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων που έχει γίνει μέχρι σήμερα στις ατομικές συμβάσεις.

Προτεινόμενο σχέδιο δράσης:

 • Να αποκτηθεί το ταχύτερο δυνατό πληρέστερη και εγκυρότερη εικόνα για τυχόν ειδικές προβλέψεις σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα μέσα στην πανσπερμία συμβάσεων που υπάρχουν στον κλάδο:
 • Να επισπευστεί η αποστολή των ερωτηματολογίων στα μέλη του Μεικτού.
 • Να σταλεί επιστολή σε όλα τα μέλη, ενημερώνοντας για την κρισιμότητα του θέματος.
 • Στο πλαίσιο της σταθερής επιδίωξης της ΕΣΗΕΑ για υπογραφή ΣΣΕ να ενσωματώσει ισχυρές διατάξεις για την προστασία ή και την βελτίωση των όρων που σχετίζονται με τα πνευματικά μας δικαιώματα.
 • Να ξεκινήσει σοβαρή και υπεύθυνη συζήτηση για τη δημιουργία ενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, ο οποίος θα διαπραγματεύεται, θα συλλέγει και θα διανέμει τις αμοιβές που προκύπτουν από τα πνευματικά δικαιώματα της επιγραμμικής χρήσης ενημερωτικού περιεχομένου. Στόχος να εκπροσωπεί το σύνολο, αν είναι δυνατόν, του ελληνικού τύπου, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται από όσο πιο ισχυρή θέση γίνεται με τους κολοσσούς του διαδικτύου.
 • Να εξεταστούν τα τεχνικά μέσα που διαθέτει η Ένωση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα ηλεκτρονική διαβούλευση για το θέμα.

Β) Η Ειδική Γραμματέας κα Μ. Νικολάρα, ως επικεφαλής καθώς και όποιο μέλος του συμβουλίου το επιθυμεί, σε συντονισμό με τον νομικό σύμβουλο της ΕΣΗΕΑ για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, κ. Άλκη Ψάρρα, θα συνεργαστούν για να συντάξουν υπόμνημα, το οποίο θα σταλεί στους αρμόδιους υπουργούς.

Γ) Να σταλεί επιστολή προς την ΠΟΕΣΥ στην οποία θα επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει αποφασίσει τον αρχικό σχεδιασμό και τους βασικούς άξονες διεκδίκησης και δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των συναδέλφων και αναμένει τις προτάσεις της ΠΟΕΣΥ και των άλλων Ενώσεων-μελών της.

Δ) Την πραγματοποίηση συνεδρίασης Διασωματειακού, στην οποία θα κληθούν να μετέχουν και άλλες ενώσεις δικαιούχων, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια δημιουργίας ενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Ε) Έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου κου Απόστολου Τσαλαπάτη σχετικά με τις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, το οποίο ετέθη σε διαβούλευση έως τις 17/9/19 (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο).
 • Τις προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

 • Την αποστολή επιστολής για την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση και τη σύνταξη σχετικού υπομνήματος από τη νομική υπηρεσία. Στη συνάντηση θα ζητηθεί να αποσαφηνιστεί από τον Υπουργό πώς ορίζονται οι προβληματικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξηγηθούν οι ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς το σύνολο και το μέγεθος των προβλημάτων του Κλάδου, το μεγάλο ποσοστό ανεργίας κ.ο.κ. Θα επισημανθεί το θέμα του ΟΜΕΔ ότι δηλαδή η ΕΣΗΕΑ δεν προσέφυγε ποτέ στο ΣτΕ για την κατάργηση του ΟΜΕΔ, ενέργεια στην οποία προέβη η ΓΣΕΕ. Θα τεθεί το θέμα της επεκτασιμότητας της ΣΣΕ, των εργολαβικών εργαζομένων, των εργαζομένων της τάξεως 200-300 ευρώ κ.λπ.
 • Την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, στην οποία μεταξύ άλλων θα επισημανθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στις εργασιακές σχέσεις καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου το οποίο ετέθη σε διαβούλευση έως τις 17-9-19.
 • Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα γίνει αναφορά και για τη δήλωσή του ότι: «Οι υπάλληλοι της ΕΡΤ ευθύνονται για το αντιδημοκρατικό κλείσιμο της ΕΡΤ». Το Συμβούλιο θα τονίσει ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πάντοτε στήριζαν την ΕΡΤ καθώς και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κήρυτταν τα Σωματεία ΕΣΗΕΑ-ΠΟΕΣΥ κ.λπ.
 • Την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο.
 • Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον νέο Διοικητή του ΑΠΕ-ΜΠΕ.