image_pdfimage_print

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 28  

10 Δεκεμβρίου 2013

                                                           

 

ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΗΕΑ ΜΑΝΟΥ ΑΜΕΛΙΔΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει η ΕΣΗΕΑ να στηρίξει με κάθε μέσο τον διευθυντή των υπηρεσιών της ΕΣΗΕΑ κ. Μ. Αμελίδη, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιασώ, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης στην επί δεκαετίες προσφορά του στην Ένωση Συντακτών. Συγκεκριμένα εγκρίνει την καταβολή ποσού, ύψους 1.000 ευρώ, από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΗΕΑ, για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών του κ. Αμελίδη, και θα επανέλθει σε περίπτωση που προκύψει κάποια νέα έκτακτη ανάγκη.

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων, σε μέλη της ΕΣΗΕΑ, για λόγους υγείας.

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ. προβαίνει σε τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 7412/1967 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Παπαδόπουλου, νομίμως μεταγραμμένης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, μόνο ως προς τον Κανονισμό της άνω οικοδομής και συγκεκριμένα ως προς τα άρθρα 5, 6 και 7 αυτού.

Ειδικότερα:

Α/ Από το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται το σημείο του άρθρου αυτού στο οποίο αναφέρεται ότι: «η δε Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δεν θέλει χρησιμοποιήσει ή μισθώσει τα εν τω υπογείω ή τω ισογείω της οικοδομής και εις αυτήν ανήκοντα καταστήματα ως καταστήματα πωλήσεως τροφίμων γενικώς ή εις καφενεία και μπαρ ή εις Γραφεία κηδειών ως επίσης και υπό τους περιορισμούς και τους όρους του παρόντος» και από το σημείο αυτό απαλείφεται το σημείο: «ως καταστήματα πωλήσεως τροφίμων γενικώς ή εις καφενεία και μπαρ ως επίσης και υπό τους περιορισμούς και τους όρους του παρόντος» και το σημείο αυτό του άνω άρθρου 5 από σήμερα και στο εξής θα έχει ως εξής: «η δε Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δεν θέλει χρησιμοποιήσει ή μισθώσει τα εν τω υπογείω ή τω ισογείω της οικοδομής και εις αυτήν ανήκοντα καταστήματα ως Γραφεία κηδειών ως επίσης και υπό τους περιορισμούς και τους όρους του παρόντος»
Β/ Από το άρθρο 6 του Καταστατικού τροποποιείται το σημείο του άρθρου αυτού στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ωσαύτως απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των καταστημάτων ως καταστημάτων πωλήσεως τροφίμων γενικώς ως καφενείων και μπαρ και ως γραφείων κηδειών» και από το σημείο αυτό απαλείφεται το σημείο: «ως καταστημάτων πωλήσεως τροφίμων γενικώς ως καφενείων και μπαρ και ως» και το σημείο αυτό του άνω άρθρου 6 από σήμερα και στο εξής θα έχει ως εξής: «Ωσαύτως απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των καταστημάτων ως γραφείων κηδειών».
Γ/ Απαλείφεται ολοσχερώς από το άρθρο 7 του Καταστατικού το σημείο του άρθρου αυτού στο οποίο αναφέρεται ότι: «Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις του πεζοδρομίου δια της τοποθετήσεως επ΄ αυτού καρεκλών τραπεζίων ή οιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή εμπορεύματος».

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το Δ.Σ. αποφασίζει να σταλεί, από την ΕΣΗΕΑ προς την βρετανική αντιρατσιστική ΜΚΟ «Ελπίδα και όχι μίσος», εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή της Ένωσης σε σεμινάριο κατά του ρατσιστικού μίσους και του ναζισμού, που διοργανώνει η οργάνωση με τη στήριξη της βρετανικής εφημερίδας DAILYMAIL. Η ΕΣΗΕΑ θα προσφέρει την αίθουσα συνεδριάσεων, δύο διερμηνείς (αγγλικών και γαλλικών) και ένα μπουφέ και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, αφού διευκρινιστούν όλες οι σχετικές με την οργάνωση λεπτομέρειες.

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ

Το Δ.Σ., αποφασίζει:

Α) τη μεταφορά ποσού, ύψους 150.000 ευρώ, από το Λογαριασμό της ΕΣΗΕΑ στον Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ, για την πληρωμή των βοηθημάτων ανέργων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Β) τη μεταφορά ποσού, ύψους 51.987,83 ευρώ (10% συνδρομών των μελών- έτους 2012), στο Απεργιακό Ταμείο της ΕΣΗΕΑ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΑ

Το Δ.Σ., αποφασίζει την ετήσια επιχορήγηση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, για το 2013, με ποσό, ύψους χιλίων ευρώ, βάσει του προϋπολογισμού της ΕΣΗΕΑ του έτους 2013.

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την καταβολή του βοηθήματος Χριστουγέννων (700 ευρώ συν 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί) στα εν επισχέσει μέλη της Ένωσης που εργάζονται/εργάζονταν στα μέσα:

  • ALTER (Α.Π.3609/2-12-13),
  • FLASH (Α.Π.3828/9-12-13),
  • ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (Α.Π.3509/29-11-13),
  • ΑΥΡΙΑΝΗ (Α.Π.3376/20-11-13),
  • ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (ΧΚΤ) (Α.Π.3807/9-12-13),
  • ΕΞΕΔΡΑ (Α.Π.3777/6-12-13),
  • ΦΙΛΑΘΛΟΣ (Α.Π.3454/27-11-13),

σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρίθμ. 24/19-11-13, τους καταλόγους των συντακτών, που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων μέσων, και αφού οι δικαιούχοι καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συντάκτες της εφ. ΕΞΠΡΕΣ (Α.Π.3776/6-12-13) θα λάβουν τη διαφορά από το επίδομα επίσχεσης που λαμβάνουν από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την ενίσχυση του αγώνα των συναδέλφων, οι οποίοι βρίσκονται σε απεργία για περισσότερο από τρεις μήνες, με το ποσό των 400 ευρώ, από το Απεργιακό Ταμείο, σε κάθε συντάκτη, που δεν έχει δεύτερη εργασία, σύμφωνα με τον κατάλογο της εκπροσώπου.

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

Το Δ.Σ. εγκρίνει το επισυναπτόμενο αίτημα τριών μελών της ΕΣΗΕΑ, για την καταβολή 300,00 ευρώ στον καθένα, ώστε να διεκδικήσουν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις από την εργοδοσία της εφ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ».

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΤΗ»

Το Δ.Σ. αποφασίζει η νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ να αναλάβει τον δικαστικό αγώνα των συντακτών κατά της εργοδοσίας της εφημερίδας «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών τους.

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρίθμ. 25/26-11-13, ως ακολούθως: Εγκρίνει, σύμφωνα με τις αρχικές αποφάσεις 172/28-5-13 και 24/19-11-13, τα οικονομικά αιτήματα τριών μελών και εξουσιοδοτεί τη νομική υπηρεσία να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ένωσης.

 

ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Τ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς το μέλος της κ. Τ. Κοντογιαννίδη, ο οποίος προσέφερε ως δωρεά το ποσό των χιλίων ευρώ στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ (Α.Π.3681/4-12-13).

 

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει να σταλούν στα μέλη, που έχουν λάβει δάνεια από την Ένωση, τα οποία δεν έχουν αποπληρώσει παρά τη σχετική δέσμευσή τους, μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, νέες επιστολές, με τις οποίες θα υπενθυμίζεται η οφειλή και θα ζητείται ο διακανονισμός τους.

Στη συνέχεια και εφόσον το μέτρο αυτό δεν αποδώσει, το Δ.Σ. θα εξετάσει όλους τους νόμιμους τρόπους διεκδίκησης των οφειλομένων ποσών.

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΦ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το Δ.Σ., εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της εφ. «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», με ποσό ύψους 300 ευρώ, για τον δικαστικό της αγώνα, μετά τη μήνυση που υπέβαλλε ο Ιωάννης Ανδριόπουλος, έμμισθος συνεργάτης βουλευτή της Χρυσής Αυγής, σε βάρος της Κατερίνας Θωίδου, του Τάσου Αναστασιάδη και του Πάνου Γκαργκάνα, δημοσιογράφου, εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη» αντίστοιχα, για άρθρο υπέρ του δικαιώματος να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά των μεταναστών..

 

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Δ.Σ., υλοποιώντας την απόφαση υπ’ αρίθμ. 24/19-11-13, εγκρίνει την αποστολή των πακέτων τροφίμων στα άνεργα μέλη της Ένωσης με την εταιρεία που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (από τις πέντε), με την επωνυμία, «Μουτζούρης Νικόλαος», συνολικού μηνιαίου κόστος 480 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι οικονομικές υπηρεσίες της Ένωσης θα επικοινωνήσουν και με τα ΕΛΤΑ προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι η προσφορά Μουτζούρη είναι η πλέον συμφέρουσα και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της απόφασης.